27 August 2015

Dataskydd: Vems lag skall gälla?


Nybloggat på HAX.5July.org:


Skall europeisk persondata kunna lämnas ut till andra länder hur som helst – eller skall de skyddas under europeisk lag? Medlemsstaterna och industrin tycks mena att dataskydd inte är så viktigt.

Kommentera! (by Henrik Alexandersson (noreply@blogger.com) at 2015-08-27 12:01:00)

Upcoming Elections for Pirate Parties 2015

upcoming elections for pirate parties party

With four months remaining of 2015 we still have about 15 elections in which it is likely that pirates will participate. The next one will be local elections in Norway. Pirate Times will bring you the results of each election as they take place.

2015
September 14 Flag of Norway.svg Pirate Party of Norway local
September 19 Flag of Australia.svg Pirate Party of Australia local (Canning by-election)
September 20 Flag of Greece.svg Pirate Party of Greece national
September 27 Austria Pirate Party of Austria local (Upper Austria)
September 27 Catalonia Pirate Party of Catalonia local (Catalonia)
October ? Finland Pirate Party of Finland local (Åland)
October 4 Flag of Portugal.svg Pirate Party of Portugal national
October 11 Austria Pirate Party of Austria local (Vienna)
October 18 Flag of Switzerland.svg Pirate Party of Swizerland national
October 19 Flag of Canada.svg Pirate Party of Canada national
October 25 Flag of Argentina.svg Pirate Party of Argentina national
October 25 Flag of Poland.svg Pirate Party of Poland national
November 1 Flag of Turkey.svg Pirate Party of Turkey national
December 6 Flag of France.svg Pirate Party of France regional (first round)
December 13 Flag of France.svg Pirate Party of France regional (second round)
December 20 Flag of Spain.svg Pirate Party of Spain national

If you are aware of any other elections with Pirates participating then please let us know.

Update 27/8: Unfortunately PPFI is not (atm) planning to enter in Åland’s local elections, [they] would need separate association for that, since Åland has autonomy.

Featured image: Modified from CC-BY, PPUK

Flattr this!

Kommentera! (by Josef Ohlsson Collentine at 2015-08-27 10:32:47)

26 August 2015

Detta är Sverige!


Naturligtvis skall svenska lagar gälla i hela landet och de skall gälla lika för alla.

Vårt samhälle skall vila på en värdegrund som respekterar individen, hennes frihet, hennes säkerhet, hennes egendom och hennes rättigheter.

Religionsfriheten innebär en rätt att utöva den religion man önskar, eller att avstå – men inte att tvinga på andra sin tro och dess attribut, speciellt inte i det offentliga rummet.

Kvinnor och män, straighta och bögar, lintottar och svartskallar, göteborgare och somalier, idrottare och handikappade, sossar och moderater, kristna, judar, muslimer, buddhister – alla skall ha lika rättigheter (och skyldigheter) inför det offentliga.

Detta borde vara självklart – och något alla som vistas i vårt land får finna sig i.

Jag anser att folk skall ha rätt att bo var de vill. (Men inte på andras bekostnad.) Och när man väljer plats att bo på – då måste man också vara beredd att anpassa sig till vad som gäller på denna plats.

Det innebär inte att man måste offra sin identitet och sin kultur. Tvärt om, mångfald gör samhället rikare. Däremot skall man respektera andra människor och deras val.

Att integrationen inte fungerar i dagens Sverige är inte så konstigt. Vi dumpar nyanlända i betongförorter från vilka samhället i övrigt har retirerat. Migrationsbyråkratin skapar inlärd hjälplöshet, bidragsberoende och stryper eget ansvar. Arbetsmarknaden är stängd för dem som befinner sig på botten.

För många unga i problemområden är gängkriminalitet och religion det enda som erbjuder dem något slags gemenskap. Och ju mer vi pekar finger åt dem, desto mer stigmatiserade känner de sig. Desto längre bort från  den svenska samhällsgemenskapen hamnar de. (Toppa sedan detta med den svenska drogpolitik som göder gängkriminaliteten och vi har fått ett självspelande piano.)

Vi måste ta tag i allt detta, på ett smart och begåvat sätt. Det kräver medmänsklighet, samverkan och mycket, hårt arbete.

Det kräver ett öppet sinne istället för hat. Det kräver tydlighet istället för normlöshet. Det kräver ansvar istället för undfallenhet. Det kräver öppenhet och tillit istället för rädsla.

Det kräver att människor talar med varandra – och framförallt att de lyssnar på varandra. Det kräver att vi försöker förstå vad det är människor egentligen vill ha. Vilket i de flesta fall "bara" är ett tryggt och anständigt liv, värdighet och frihet att få leva efter eget huvud.

Kommentera! (by Henrik Alexandersson (noreply@blogger.com) at 2015-08-26 14:05:00)

25 August 2015

Dataskydd: Slarviga företag lika ansvariga som hackers


Nybloggat på HAX.5July.org:


En domstol i USA har bestämt att företag kan bötfällas om de utsätts för hacker-attacker som exponerar bristande dataskydd.

Kommentera! (by Henrik Alexandersson (noreply@blogger.com) at 2015-08-25 17:18:00)

24 August 2015

Ledarskribenter utan traditioner

Det finns ett antal skribenter på våra tidningars ledarsidor. Jag vill inte nämna namn, men du anar nog vilka de är. De skriver ganska ofta, och lika ofta blir en besviken på dem.

Det finns något av en korrelation.

Besvikelsen grundar sig dock inte där en tror. En skulle kunna tro att den grundar sig i att de med jämna mellanrum häver ur sig de mest hårresande dumheter som skulle få åsiktskorridorsanhängare att tappa hakan. Eller att de gör det upprepade gånger, på ett sådant sätt att det framgår att det inte bara är ett enstaka olycksfall i arbetet. Men det är det inte.

Nej, besvikelsen grundar sig i att en tror att de är liberala. Eller i alla fall håller sig något så när positivt inställda till de liberala fundament som vårt samhälle grundar sig på.

Varje gång en inser att de inte gör det, anfaller besvikelsen.

När en exempelvis tror att det här med likhet inför lagen är något vi alla kan komma överens om som generell bra idé, säger de någonting annat. Vissa ska drabbas hårdare av lagen, andra mindre. Vissa - exempelvis tiggare - anses inte behöva något lagstadgat skydd alls, vilket är en drastisk avgränsning av lagens omfattning.

De har en rad frågor där de på liknande sätt gör avsteg från liberala grundfundament. Gång på gång. Systematiskt.

Now, jag säger inte att de inte får skriva och tycka så. Men de blir väldigt mycket mindre besvikande om en redan från början utgår från att de har en apart hållning till den svenska statsförvaltningstraditionen, och vill göra någonting annat i stället. Det är den identitet de antagit, och den politik de valt att föra fram. Det finns inget att göra åt detta, och vi får helt enkelt utgå att de kommer fortsätta vara på det här viset.

Radikala.

Låt oss kalla det en trigger warning, och gå vidare med sundare läsningar. -

Flattr this

Kommentera! (by Sargoth (noreply@blogger.com) at 2015-08-24 21:16:00)

23 August 2015

Miljöpartiet är ute och cyklar

Energiförsörjning för samhället är ett komplext problem. Miljöpartiet hävdar att vi kan ersätta dagens energiproduktion med förnyelsebara källor i form av solpaneler och vindkraft. Rapporter om att Tyskland vid vissa tillfällen har klarat halva sin elförbrukning med solel har skapat hopp om att det är en realistisk plan. Det är därför intressant att läsa en mycket väl underbyggd artikel som slår hål på den förhoppningen.

För att kunna använda solel som en stabil energikälla måste man ligga mycket närmare ekvatorn. Säsongsvariationerna och dygnsvariationerna är helt enkelt för stora för att solpaneler ska kunna generera mer än en marginell del av vår elförsörjning. Vindkraft dras med likartade problem - kanske inte lika extrema som för solpanelerna, men ändå starkt begränsande.

Kostnaden för solpanelsproducerad el måste beräknas som kostnaden för installation och drift av solpanelen, plus kostnaden för installation och drift av den alternativa elkällan under den del av året som solpanelerna inte räcker till. I Tysklands fall blir det brunkol. I Sverige är alternativen kärnkraft eller gasturbiner.

Det enda som kan ändra ekvationen är teknisk utveckling som gör det möjligt att lagra den elektriska energin. Med bättre batteriteknologi kan det vara möjligt att spara tillräckligt med energi för något eller några dygns förbrukning. Det minskar antalet dagar då man måste avstå från en del av potentialen, men det löser fortfarande inte problemen med november-februari som mycket solfattiga månader.

Kommentera! (by jacob at 2015-08-23 11:20:53)

Fildelning bra för kulturskapare

Johnny Olsson länkar på Facebook till en mycket läsvärd artikel i New York Times om det ekonomiska tillståndet för musik, film och böcker i USA.

Sammanfattningsvis säger artikeln att antalet musiker i USA har ökat med 15% sedan 1999. Antalet egenföretagande musiker har ökat med 45%. Det har blivit lättare att leva på sin musik i en miljö där fildelning är ett faktum. Tillståndet för mellanbudgetfilmer är gott. Hollywood gör färre filmer, men filmskapande med oberoende finansiering har ökat starkt. På boksidan har Amazon ätit upp en stor del av de stora bokkedjornas affärsområde, men antalet fristående boklådor har ökat med 35% sedan 2009.

Sammantaget är det ett stort framsteg för kreativitet, diversifiering och ett rikare kulturliv. Som Johnny säger i sin kommentar - vi hade rätt hela tiden.

Kommentera! (by jacob at 2015-08-23 10:23:18)

22 August 2015

Låt oss bygga ett piratparti, del 3 – Stadgerevision

Efter ett riktigt långt arbete, som började för snart ett år sedan, har partistyrelsen till sist skickat in de tjugo propositioner som utgör förslaget till Piratpartiets stadgerevision – en revision som går igenom allt från grund till botten och presenterar en rad förslag för hur vi kan förbättra sättet som partiet arbetar på (vilket jag skrev en del om här). Förslaget togs fram av en grupp som bestod av mig, Mikael Holm, Andreas Bjärnemalm och Henrik Brändén, och antogs på styrelsens junimöte.

Det här är den största omordningen i partiets struktur på väldigt länge, antagligen den största som gjorts under partiets snart tioåriga historia, och det är därför otroligt viktigt att alla är införstådda i ändringarna vi föreslår. Det finns flera större ändringar, där den stora är att ta bort partiledningen och ersätta den med ett arbetsutskott i partistyrelsen. Men det finns också ett gäng mindre, små buggfixar och ändringar som inte är lika viktiga men ändå är bra att ta tag i. Här nedanför står alla förslagen med, indelade i tjugo propositioner (du kan även ladda ned allt som odt). Allt kommer att tas upp för beslut på höstmötet som börjar den 5 oktober, med andraläsning på ett extrainsatt möte den 28-29 november.1

Prop 1: Uppdatera syftesparagrafen

I nuvarande stadgar begränsas partiets syfte till att ”driva informationspolitiska och medborgarrättsliga frågor i enlighet med partiets principprogram”. Sedan stadgarna skrevs har dock partiets politiska ansats breddats, med bland annat kultur, kroppsliga aspekter av integritet och näringspolitiska aspekter av immaterialrätt, med stöd av vårt principprogram. Därför föreslår vi att skrivningen justeras till att ”driva politiska frågor i enlighet med partiets principprogram”.

Vi föreslår därför

att

under §1.2.1 i Piratpartiets stadgar ändra ”driva informationspolitiska och medborgarrättsliga frågor i enlighet med partiets principprogram”

till ”driva politiska frågor i enlighet med partiets principprogram”.

(Denna ändring kräver 2 läsningar)

Prop 2: Klargöra relationen principprogram – andra politiska ställningstaganden

Nuvarande stadgar beskriver hur partiet tar ställning i politiska frågor genom att anta och ändra i principprogrammet. För mer än tre år sedan slog dock medlemsmötet fast att man även kan anta politik genom att ett medlemsmöte gör sakpolitiska ställningstaganden. Denna praxis bör beskrivas i stadgarna. Med nedanstående justeringar, tillsammans med bevarade skrivningar, behöver ändringar och tillägg i principprogrammet 75% majoritet, samt att detta även gäller politiska ställningstaganden.

Vi föreslår därför

att

i Piratpartiets stadgar ändra ”§1.3 Principprogram” till ”§1.3 Principprogram och politiska ställningstaganden”

att

i §1.3.1 i Piratpartiets stadgar ändra ”Partiets medlemsmöte tar, genom antagandet av ett principprogram, ställning inom ett antal politiska frågor och områden.”

till ”Partiets medlemsmöte tar ställning inom ett antal politiska frågor och områden genom antagandet av ett principprogram, samt politiska ställningstaganden.”

att

i §1.3.3 ändra ”Ändring av principprogram kräver minst tre fjärdedelar (3/4) av rösterna för att gå igenom.”

till ”Ändring av principprogram och politiska ställningstaganden kräver minst tre fjärdedelar (3/4) av rösterna för att gå igenom.”

(Dessa ändringar kräver 2 läsningar)

Prop 3: Avskaffande av separat ledning

Systemet med en ledning separerad från styrelsen har fungerat dåligt och lett till en rad onödiga slitningar som periodvis väsentligt stört arbetet i partiet. Systemet vi har nu påminner om hur aktiebolag fungerar. Till skillnad från aktiebolag kan dock inte Piratpartiet ha en avlönad ledningsstab som förverkligar styrelsens intentioner, utan måste förlita sig på ideellt arbete. I stort sett alla ideella organisationer som arbetar under samma förutsättningar har en styrelse som kollektivt bär ansvar för både strategiskt och operativt arbete, och där den som har den ledande posten är en del av detta kollektiv. Vi föreslår därför att systemet med en separat ledning avskaffas och att Piratpartiet övergår till en styrelse som ansvarar för både strategisk och operativ ledning.

Vi föreslår därför

att

i Piratpartiets stadgar ta bort paragraf 3.3.2 (Medlem av partiledningen får inte inneha någon av posterna i partistyrelsen.)

att

i punkt 3.3.3 av Piratpartiets stadgar ändra ”Valberedare, medlem av mötespresidiet, revisorer och revisorers ersättare får inte inneha någon av posterna i partistyrelsen (§ 5.3.1 Sammansättning) eller partiledningen (§ 6.2 Partiledningen).”

till ”Valberedare, medlem av mötespresidiet, revisorer och revisorers ersättare får inte inneha någon av posterna i partistyrelsen (§ 5.3.1 Sammansättning).”

(de två yrkandena ovan kräver 2 läsningar)

att

i Piratpartiets stadgar ta bort paragraf 5.2.3 (Partistyrelsen delegerar genom beslut och styrdokument den dagliga verksamheten till partiledaren.)

att

i Piratpartiets stadgar ta bort ”Kapitel 6: Partiledning”.

att

i nuvarande § 7.1.2 ändra ”Om medlemsmötet, partistyrelsen eller partiledningen önskar kan valberedningen även ta fram förslag till andra val inom partiet.”

till ”Om medlemsmötet eller partistyrelsen önskar kan valberedningen även ta fram förslag till andra val inom partiet.”

att

i nuvarande § 7.4.7 (Partiets representation i EU-parlamentet ska regelbundet samråda med partistyrelsen och löpande med partiledningen om såväl politiska prioriteringar som användningen av de administrativa, ekonomiska och personella resurser som följer av representationen.) ändra ordet ”partiledningen” till ”partiets arbetsutskott”

(de fyra ovanstående yrkandena kräver 1 läsning)

Prop 4: Införande av medlemsvalda partiledare, vice pl och partisekreterare som del av styrelsen, där alla mandatperioder är två år

Utan en separat ledning bör partiledare, vice partiledare och partisekreterare vara poster i styrelsen, som liksom övriga styrelseledamöter väljs av medlemsmötet. Vidare anser vi att det är viktigt att medlemmarna har direkt inflytande över vilka som väljs till dessa poster och föreslår därför att de väljs av medlemsmöte.

Mandatperioden för styrelsemedlemmar har även diskuterats, och vi konstaterar att en stor andel av innehavarna av de treåriga mandaten inte suttit hela mandatperioden ut. Vi tror att det vore bra om mandatperioderna kortas och föreslår tvååriga mandatperioder som avvägning mellan kontinuitet och medlemmars möjlighet att avgöra om de har fortsatt förtroende för en ledamot eller ej. Vi vill understryka att inget hindrar att någon ställer upp för en ny mandatperiod efter att ha suttit i styrelsen i två år. Den rådande principen med överlappande mandatperioder tycker vi dessutom är bra.

Vi har diskuterat om även partiledare, vice partiledare och partisekreterare ska omfattas av tvååriga mandatperioder. Vi tror att behovet av kontinuitet på de viktiga posterna är minst lika stort som på de ordinarie posterna i styrelsen, så föreslår därför att dessa väljs på två år, där partiledare och vice partiledare går omlott med partisekreteraren. Dvs att ordinarie val till partiledare och vice partiledare sker udda år och till partisekretare under jämna år.

Slutligen är det viktigt att i stadgarna slå fast att om partiledare inte kan fullgöra sitt åtagande, ska vice partiledare ta över fram till nästa medlemsmöte där fyllnadsval kan hållas. Även partisekreterare och vice partiledare bör kunna fyllnadsväljas med relativt kort varsel, till exempel på ett extra medlemsmöte.

Vi föreslår därför

att

i Piratpartiets stadgar ändra ”5.3.1 Partistyrelsen ska bestå av 15 ledamöter.”

till ”5.3.1 Partistyrelsen består av 15 ledamöter:

(a) partiledare och vice partiledare,

(b) partisekreterare,

(c) samt tolv övriga ledamöter.”

att

i punkt 5.3.2 av Piratpartiets stadgar ändra ”Inom sig utser styrelsen en (1) sammankallande för ett år i taget.”

till ”Ordinarie val av partiledare och vice partiledare sker på höstmötet udda år. Ordinarie val av partisekreterare sker på höstmötet jämna år.”

att

i punkt 5.3.3 av Piratpartiets stadgar ändra ”Partistyrelsens ledamöter väljs på tre (3) år. Varje år väljs fem (5) av ledamöterna.”

till ”Partistyrelsens övriga ledamöter väljs på två (2) år. Varje år väljs sex (6) av ledamöterna.”

att

i Piratpartiets stadgar ta bort ”§ 5.4 Sammankallande”.

att

som ny §5.4 lägga till

Ӥ 5.4 Partiledare, vice partiledare, och partisekreterare

5.4.1 Partiledarens uppgift är att leda partiets politiska arbete och företräda partiet utåt. I partiledarens uppgift ingår även att kalla till partistyrelsens möten.

5.4.2 Vice partiledares uppgift är att bistå partiledaren i dennes arbete och att ersätta partiledaren om denne är oförmögen att fullgöra sina åtaganden fram till dess partiledaren antingen återinträder i funktionen eller ersätts genom fyllnadsval.

5.4.3 Partisekreteraren ansvarar för partiets organisation och administrativa arbete.”

(ovanstående fem yrkanden kräver en läsning)

att

följande övergångsregler antas:

”1. Under överfasningsperioden ska poster som lämnas tomma efter styrelseledamöter som valts före stadgerevisionen hösten 2015 men lämnar styrelsen vakantsättas

Så länge styrelseledamöter som valts innan stadgerevisionen hösten 2015 kommer att sitta kvar i kommande styrelse, ska vid val av övriga styrelseledamöter väljas det antal ledamöter som behövs för att antalet övriga ledamöter ska vara 12, dock ej fler än sex.”

Prop 5: Införande av ett arbetsutskott

Det behövs några personer som har ansvar för att samordna det löpande arbetet i partiet, hantera mindre viktiga frågor som dyker upp med kort varsel och se till att det styrelsen beslutar genomförs. En sådan grupp kommer att behöva mötas regelbundet för att stämma av och reda ut praktiska frågor och bör enligt vår mening bestå av partiledare, vice partiledare, partisekreterare och ytterligare ett par styrelseledamöter. I likhet med vad motsvarande organ kallas i många andra organisationer föreslår vi namnet ”Arbetsutskott” för gruppen.

Vi föreslår därför

att

som ny § 5.5 lägga till

Ӥ 5.5 Arbetsutskott

5.5.1 För att samordna det löpande arbetet och underlätta genomförandet av styrelsens beslut ska ett arbetsutskott finnas, bestående av partiledare, vice partiledare, partisekreterare samt ytterligare två av partistyrelsen utsedda styrelseledamöter.

5.5.2 Arbetsutskottet sammanträder när partiledaren begär det, och dessa möten ska protokollföras.

5.5.3 Arbetsutskottet kan uppdra konkreta ansvarsuppgifter åt olika partimedlemmar som då rapporterar till styrelsen via arbetsutskottet. Arbetsutskottet kan adjungera dem de anser nödvändigt till sina möten.

5.5.4 Partistyrelsen reglerar arbetsutskottets arbete genom sin arbetsordning.”

(Denna ändring kräver 1 läsning)

Prop 6: Krav på kandidater i allmänna val

Det enda krav stadgarna ställer på den som ställer upp i allmänna val för partiet är att vara valbar. Runt valet 2010 formulerade emellertid styrelsen en rad ytterligare krav på kandidaterna, vilket rörde upp känslor. Inför valen 2014 antog istället medlemsmötet riktlinjer för kandidaterna. Med stöd av dessa erfarenheter anser vi att de som kandiderar för partiet till allmänna val, ska följa de riktlinjer ett medlemsmöte fastställt. Därför anser vi att ett sådant krav skrivs in i stadgarna.

Vi föreslår därför

att

i Piratpartiets stadgar ändra ”3.3.5 Medlem som nomineras till valbar plats i allmänna val måste uppfylla krav som ställs i gällande lag för att kandidera till sådan plats.”

till ”3.3.5 Medlem som nomineras till valbar plats i allmänna val måste uppfylla krav som ställs i gällande lag för att kandidera till sådan plats, och förbinda sig till att följa de riktlinjer för kandidater som slås fast av partiets medlemsmöte.”

(Denna ändring kräver 2 läsningar)

Prop 7: Utvidga regler om jäv till alla partiets instanser, och modernisera skrivningen

I nuvarande stadgar har vi bara haft regler kring jäv som gällt styrelsen. Vi tycker reglerna borde omfatta alla förtroendevalda i partiet, så paragrafen bör därför flyttas från kapitlet om styrelse till kapitlet som mer allmänt reglerar beslutsfattande i partiet. Vidare föreslår vi en omformulering av själva skrivelsen. I dag säger stadgan att en styrelseledamot som tror sig vara jävig ska anmäla det, sen ska styrelsen rösta om jäv faktiskt föreligger. Istället bör vi övergå till den ordning som gäller i många andra sammanhang: att den som anser sig jävig självmant “lämnar rummet” (möjligen efter informell rådgivande diskussion). För säkerhets skull föreslår vi också en skrivning där övriga i gruppen får tala om för en person som inte uppfattat det själv, att den är jävig.

Vi föreslår därför

att

i Piratpartiets stadgar tillföra en ny § 3.5 lydande

”§ 3.5 Jäv.

3.5.1 Om förtroendevald eller till denne närstående person, fysisk eller juridisk, kan misstänkas erhålla särskild nytta eller skada av en frågas utgång, ska denne förklara sig jävig, och varken delta i beredning, diskussion eller beslut av ärendet.

3.5.2 Ifall den förtroendevalde inte själv, men en majoritet i den instans personen tillhör, anser att jäv föreligger ska den förtroendevalde rätta sig därefter.

3.5.3 Om någon inte deltagit i ett beslut på grund av jäv ska detta noteras i protokollet. ”

att

när § 3.5 gått igenom i en andra läsning tas i Piratpartiets stadgar nuvarande ”§ 5.6 Jäv” bort.

(Första yrkandet kräver 2 läsningar)

Prop 8: Mötespresidiet ges ansvar för möteshandlingar vid medlemsmöte

I gällande stadgar står att möteshandlingar (som inbegriper de motioner som kommit) ska postas senast tre veckor innan medlemsmöte inleds, men det framgår inte vem som ska genomföra detta. Det bör preciseras, och vi anser att ansvaret bör ligga på mötespresidiet, eftersom det i stadgarna redan reglerats att möteshandlingar ska lämnas till mötespresidiet.

Vi föreslår därför

att

i Piratpartiets stadgar ändra ”4.1.4 Möteshandlingar ska postas senast tre (3) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt.”

till ”4.1.4 Mötespresidiet ansvarar för att möteshandlingar postas senast tre (3) veckor innan mötet inleds, för att mötet ska vara behörigt.

(Denna ändring kräver 2 läsningar)

Prop 9: Öppna för alternativ till enbart elektroniska möten

Det har förts en intensiv diskussion om att gå över till möten AFK (away from keyboard) och till möten av olika hybridformer. Det är i dagsläget inte ekonomiskt möjligt att genomföra enbart fysiska möten, och vår mötestekniska lösning är ännu inte heller tillräckligt testad för exempelvis hybridmöten med streamade debatter och dylikt. Trots det vill vi öppna upp i stadgarna för möjligheten att genomföra medlemsmöten på andra sätt i framtiden, för att slippa en tidsödande stadgeförändringsprocess när det väl är dags. De exakta formerna för medlemsmötets genomförande kan ändras ganska smidigt i en mötesordning, genom endast ett fåtal stadgeförändringar.

Vi föreslår därför

att

i punkt 4.2.1 av Piratpartiets stadgar ändra ”Medlemsmöte hålls över internet.”

till ”Partistyrelsen avgör om medlemsmötet hålls fysiskt, elektroniskt, eller i kombination.”

att

i punkt 4.2.2 av Piratpartiets stadgar ändra ”Partistyrelsen bestämmer tekniska lösningar för mötet. Vid val av tekniska lösningar ska särskild hänsyn tas till att möjliggöra för samtliga medlemmar att delta.”

till ”Partistyrelsen bestämmer tekniska och praktiska lösningar för mötet. Vid val av lösningar ska särskild hänsyn tas till att möjliggöra för samtliga medlemmar att delta.”

(Dessa förändringar kräver 2 läsningar)

Prop 10: Motionsrätt för föreningars medlemsmöten och styrelser

För att stärka de lokala föreningarnas roll i partiet, och inte minst för att uppmuntra till genomtänkt produktion av motioner där en större krets av aktiva kan diskutera innehållet innan de skickas in, vore det bra om lokala föreningars styrelser och medlemsmöten kan lämna motioner till partiets medlemsmöten. Vidare föreslår vi en kosmetisk förändring för att skapa enhetlighet mellan §4.5.1 och §4.6.1.

Vi föreslår därför

att

i nuvarande 4.6.1 i Piratpartiets stadgar (Varje medlem har rätt att väcka motion till medlemsmöte) ändra ”Varje medlem har rätt att väcka motion…”

till ”Varje medlem, samt lokalförenings styrelse och medlemsmöte har rätt att väcka förslag…”

att

i slutet av nuvarande 4.6.1 tillfoga ”Ett sådant förslag kallas motion.”

(Dessa förändringar kräver 2 läsningar)

Prop 11: Stärka uppdelning mellan vår- och höstmöten

Många medlemmar upplever våra medlemsmöten som svåröverskådliga och arbetssamma att följa. En bidragande orsak till detta är att många olika slags frågor hanteras parallellt, och att man därför under varje av de olika stegen av mötet måste flytta sitt fokus i sidled mellan olika ärendekategorier, många gånger.

För att göra medlemsmötena mer begripliga och lättillgängliga kommer det att krävas en del arbete, och en bit på vägen anser vi är att försöka leva upp till ursprungssyftet med att ha två medlemsmöten per år. Tanken var och är att det ska finnas en tydlig uppdelning mellan mötena, för att kunna diskutera och besluta mer fokuserat:

Höstmötet ska ägnas åt personval och diskussioner om nästkommande års verksamhet, som mynnar ut i att man antar en verksamhetsplan.
Vårmötet ska ägnas åt granskning av avgående styrelse och politiska diskussioner.
I praktiken har det inte blivit så, dels pga avhopp från styrelsen som föranlett fyllnadsval även på vårmötet, och dels har det inkommit politiska motioner till båda medlemsmötena. Detta vill vi försöka justera så att fokuset förstärks och i längden förenklar för deltagande på mötena.

Vi föreslår att detta ska åstadkommas genom att formellt begränsa fyllnadsval av ordinarie styrelseledamöter till höstmötet, och behandling av motioner till vårmötet. Enbart partiledare, vice partiledare, partisekreterare, revisor eller valberedare får fyllnadsväljas på vårmötet, om behov uppstår.

Vi föreslår därför

att

i Piratpartiets stadgar införa en ny 3.4.4 lydande ”Fyllnadsval av andra styrelseledamöter än partiledare, vice partiledare och partisekreterare hålls endast på höstmöten.”

att

att i nuvarande punkt 4.6.1 i Piratpartiets stadgar (Varje medlem har rätt att väcka motion till medlemsmöte.) ändra ordet ”medlemsmöte” till ”vårmöte”

att

i 4.6.2 i Piratpartiets stadgar ändra ”För att kunna behandlas måste motionerna vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte.”

till ”För att kunna behandlas måste motionerna vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor innan vårmötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande vårmöte.”

att

i punkt 4.9.2 av Piratpartiets stadgar ändra

”På höstmötet behandlas endast följande punkter:

Mötets öppnande
Mötets behörighet
Fastställande av mötesordning
Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium
Val av två justerare
Godkännande av voteringsordningen
Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
Propositioner
Motioner
Kommande års verksamhetsplan
Val av kommande års partistyrelse
Val av kommande års revisorer
Val av kommande års valberedning
Eventuella fyllnadsval
Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
Mötets avslutande”
till

”På höstmötet behandlas endast följande punkter:

Mötets öppnande
Mötets behörighet
Fastställande av mötesordning
Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium
Val av två justerare
Godkännande av voteringsordningen
Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
Kommande års verksamhetsplan
Val till partistyrelsen
Val av kommande års revisorer
Val av kommande års valberedning
Eventuella fyllnadsval
Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
Mötets avslutande”
(Dessa förändringar kräver 2 läsningar)

Prop 12: Ett förtydligande om vilka motioner som ska skickas med möteshandlingar

Eftersom senaste vårmötet ändrade när motioner ska ha inkommit, vill vi genomföra nedanstående ändring som en konsekvens av detta beslut.

att

i 4.6.3 i Piratpartiets stadgar ändra ”Alla motioner ska skickas med i möteshandlingarna.”

till ”Alla motioner som kommit i tid ska skickas med i möteshandlingarna.”

(Denna förändring kräver 2 läsningar)

Prop 13: Ålägga mötespresidiet att se till att extra medlemsmöte endast handlar om det som varit anledningen till att det begärts

Idag är stadgarna otydliga kring vem som ska bestämma dagordningen för ett extra medlemsmöte. Teoretiskt blir det alltså möjligt för mötespresidiet att undvika ta med det som varit anledningen till att extramötet begärts, vilket behöver justeras.

Vi föreslår därför

att

i 4.10.1 av Piratpartiets stadgar ändra ”Partistyrelsen, revisorerna var för sig, eller minst en tjugondel (1/20) av medlemmarna kan hos mötespresidiet begära ett extra medlemsmöte.”

till ”Partistyrelsen, revisorerna var för sig, eller minst en tjugondel (1/20) av medlemmarna kan hos mötespresidiet begära ett extra medlemsmöte, och ska då ange de ärenden de önskar att mötet ska behandla.”

att

i 4.10.2 av Piratpartiets stadgar ändra ”Mötespresidiet ansvarar för att kalla till mötet senast en (1) vecka efter att begäran framställts.”

till ”Mötespresidiet ansvarar för att kalla till mötet senast en (1) vecka efter att begäran framställts, och ska i kallelsen ta upp de ärenden som angavs vid begäran.”

(Dessa förändringar kräver 2 läsningar)

Prop 14: Justering av kraven om styrelsens sammanträdande

Idag kräver stadgarna att styrelsen ska ha minst sex möten, vi anser emellertid att det i stadgarna räcker att kräva att den har minst fyra möten. Dessutom finns skrivningar om preliminära planeringar av mötesschema och kallelse till ytterligare möten. Detta behöver inte påverka hur många styrelsemöten partiet har i praktiken. Vi vill dock se en enklare och tydligare skrivning.

Vi föreslår därför

att

under § 5.1 i Piratpartiets stadgar lägga till ”5.1.3 Partistyrelsen ska hålla minst fyra (4) möten under året. Partistyrelsen sammanträder när partiledaren eller minst en tredjedel (1/3) av styrelsens ledamöter begär det.”

att

i Piratpartiets stadgar ta bort ”§ 5.5 Sammankomster”.

(Dessa förändringar kräver 1 läsning)

Prop 15: Styrelsens möjlighet att utse talespersoner

Vi har börjat utse sakpolitiska talespersoner i partiet. Vi vill ogärna se en praxis i partiet där styrelsen regelbundet gör saker utanför det uppdrag de får från medlemmarna, och ser därför gärna att dessa saker tas med i stadgarna.

Talespersonerna regleras genom ett styrelsebeslut som ursprungligen lade beslutsrätten för vilka positioner som skulle utses på styrelsen, men utnämningsrätten på partiledaren. Om partiledningen tas bort ur stadgarna, behöver även utnämningsrätten läggas på styrelsen och detta bör klargöras i stadgan.

Vi föreslår därför

att

lägga till en ny punkt 5.2.5 ”Styrelsen kan utse talespersoner, som representerar partiet i särskilda politikområden, och driver på utvecklingen av partiets politik i området.”

(Denna förändring kräver 1 läsning)

Prop 16: Ålägga styrelsen att dokumentera partiets politik

Eftersom styrelsen har uppdragits av ett tidigare medlemsmöte att ordna en sökbar databas över sakpolitiska ställningstaganden, behöver styrelsen ett tydligt fastslaget uppdrag för ändamålet.

Vi föreslår därför

att

i punkt 5.2.2 lägga till en ny b) ”löpande dokumentera och sammanställa av medlemsmötet fastställd politik,” samt konsekvensändra övriga punkter i listan

(Denna förändring kräver 1 läsning)

Prop 17: Tillåta valberedningar att föreslå egna ledamöter till andra förtroendeposter, samt förändrad mandatperiod

Valberedningen har enligt dagens stadgar inte rätt att föreslå sina egna representanter till andra uppdrag än valberedningen. Det kan emellertid uppstå tillfällen när valberedningen behöver föreslå egna ledamöter till andra poster, som revisor eller mötespresidium. Erfarenheten har ur detta perspektiv lärt oss att det är bra om valberedningens mandatperiod begränsas till ett år. Vi vill dock behålla regeln om att valberedningen inte ska få nominera sig själva i sitt förslag till partistyrelse.

Vi föreslår därför

att

ändra nuvarande 7.1.3 ”Valberedningens ledamöter får i sitt förslag inte nominera sig själva, med undantag av valet till valberedning.”

till ”Valberedningens ledamöter får i sitt förslag till partistyrelse inte nominera sig själva.”

att

ändra hittillsvarande 7.1.8 från ”Valberedningens ledamöter väljs på 2 år. Varje år väljs tre (3) ledamöter.”

till ”Valberedningens ledamöter väljs på ett år.”

att

döpa om nuvarande kapitel 7 ”Valberedning, revisorer, riksdagsgrupp och representation i EU-parlamentet”

till ”Valberedning” och ändra kapitelnumreringen till 6, samt föra över nuvarande §7.1 ”Valberedning” till detta kapitel. Paragrafen får då nummer 6.1.

(Dessa förändringar kräver 1 läsning)

Prop 18: Förenklade centrala regler och frihet för lokala föreningar att anta egna stadgar

För fyra år sedan öppnades det upp för lokala föreningar i partiet. Två stadgebilagor slog dels fast hur de lokala föreningarnas stadga ska se ut, och dels fastställde regler för partiet centralt vad gäller lokala föreningar. Arrangemanget är krångligt och svåröverskådligt, och lokala föreningar har upplevt sig detaljstyrda och förhindrade att själva utveckla sina organisationsformer. Vi föreslår därför en förenkling i regleringen kring lokala föreningar:

Vi vill att ett nytt kapitel förs in i partiets centrala stadgar, som reglerar förekomst av, och krav på, lokala föreningar. En paragraf i kapitlet om offentliga val och valda representanter kan slå fast hur partiet ska representeras i lokal och regional politik, vilket ger lokala föreningarna frihet att själva utforma sina stadgar. Vi tycker att partistyrelsen kan fortsätta tillhandahålla en exempelstadga, som föreningar kan använda som inspiration, eller kopiera rakt av, om man inte ser behov av att skriva egna.

Vi föreslår därför

att

lägga till ett nytt kapitel 8 ”Lokala föreningar”

att

i detta kapitel skapa:

”§ 8.1 Allmänt om lokala föreningar

8.1.1 I kommuner och landsting/regioners områden kan finnas lokala föreningar, kallade kommunföreningar respektive landstingsföreningar/regionsföreningar, som samlar alla partiets medlemmar i kommunen/landstinget/regionen.

8.1.2 Det kan bara finnas en lokal förening i varje kommun respektive landsting/region.

8.1.3 Lokala föreningar organiserar lokalt arbete och representerar partiet i kommun- och landstings/regionalpolitik.

8.1.4 Högsta beslutande organ i lokal förening är dess medlemsmöte, som sammanträder på styrelsens kallelse minst en gång per år. Medlemsmöte ska en gång per år välja styrelse, revisorer och valberedning samt behandla frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse. Endast medlemsmöte får fatta beslut om att ställa upp i allmänna val, fastställa listor till allmänna val och besluta om partiets lokalpolitiska program. Till medlemsmöte ska alla medlemmar kallas minst en vecka i förväg, och tid och plats för medlemsmötet ska väljas med medlemmarnas möjlighet att ta sig till mötet i åtanke.”

att

i detta kapitel skapa:

”§ 8.2 Lokala föreningars stadgar

8.2.1 Lokala föreningar ska anta stadgar som förbinder dem att arbeta för partiets värderingar och principprogram och lever upp till grundläggande krav på interndemokrati och öppenhet inför medlemmarna.

8.2.2 Partistyrelsen fastställer exempelstadga som lokal förening kan ha som stöd och inspiration.

8.2.3 Skulle lokal förening sakna stadga eller dokumentation om vilka stadgar de har ska de arbeta efter denna exempelstadga tills de antagit egen stadga.”

att

i detta kapitel skapa:

”§ 8.3 Grundande av lokal förening

8.3.1 Kallelse till uppstartsmöte för lokal förening ska skickas ut till alla partimedlemmar i dess geografiska område senast en vecka innan mötet. Partiets arbetsutskott, eller av arbetsutskottet utsedd person, ska vara medlem som vill kalla till sådant möte behjälplig med att åstadkomma ett sådant utskick. Begäran ska då riktas till personen eller arbetsutskottet minst en vecka innan kallelsen av det tilltänkta mötet ska ske.

8.3.2 Då en lokal förening grundats ska protokoll skickas till partiets arbetsutskott som kontrollerar att föreningen uppfyller kraven i 8.2.1. Om arbetsutskottet konstaterar att så är fallet anses den lokala föreningen höra till partiet.”

att

i detta kapitel skapa:

”§ 8.4 Lokal förenings relation till partiet

8.4.1 Lokala föreningar ska skicka protokoll till arbetsutskottet

(a) om förening bildas eller läggs ner,

(b) när förening fastställer eller ändrar stadga samt

(c) från medlemsmöte som väljer eller ändrar sammansättning på styrelse, valberedning och revisorer, samt utvärderar styrelsens arbete och behandlar frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse.

8.4.2 Ifall den lokala föreningens agerande står i strid med partiets intressen eller uppenbarligen skadar partiet samt ifall föreningens stadga inte uppfyller kraven i 8.2.1 kan partistyrelsen häva föreningens rätt att representera partiet och agera i dess namn. Sådant beslut ska fattas med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet i partistyrelsen och gäller med omedelbar verkan. Om en motion lämnas in om saken kan frågan överprövas av partiets nästföljande vårmöte, eller extra medlemsmöte, om sådant hålles före vårmötet.

8.4.3 Ifall lokal förening upphör fungera eller föreningens styrelses agerande strider mot partiets intressen eller bryter mot den lokala föreningens eller partiets stadga kan partistyrelsen besluta att kalla till medlemsmöte i föreningen där ny styrelse och övriga funktionärer ska kunna väljas.”

att

i detta kapitel skapa:

”§ 8.5 Lokal förenings nedläggning upplösning

8.5.1 Den lokala föreningens medlemsmöte kan besluta att lägga ned lokal förening. Sådant beslut kan bara fattas med tre fjärdedels (3/4) majoritet.

8.5.2 Om föreningen inte hållit medlemsmöte på ett år och två månader anses föreningen vilande.

8.5.3 När föreningen är vilande har varje grupp om minst fem (5) medlemmar i Piratpartiet inom föreningens verksamhetsområde rätt att kalla alla Piratpartiets medlemmar i föreningens område till medlemsmöte, för att välja nya funktionärer och återuppta verksamheten. Har inte detta skett inom ett år efter det föreningen blivit vilande läggs föreningen ner.

8.5.4 Vid nedläggning tillfaller föreningens kvarvarande medel Piratpartiet.”

att

skapa ett nytt kapitel 9 ”Allmänna val och partiets förtroendevalda” och till detta kapitel infoga en ny § 9.3 med lydelsen:

Ӥ 9.3 Representation i lokal och regional politik

9.3.1 Landstings-/regionsförening representerar partiet i landstings-/regionspolitik. Kommunförening representerar partiet i kommunalpolitik.

9.3.2 Beslut om att ställa upp i landstings/regions- eller kommunval fattas av respektive lokala/regionala föreningens medlemsmöte, som också fastställer lista och lokalt politiskt program. Detta program får inte stå i konflikt med partiets principprogram.

9.3.3 Den lokala/regionala föreningens medlemsmöte har inom ramen för partiets principprogram sista ordet om partiets linje i lokala politiska frågor.”

att

riva upp stadgebilagorna ”Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar” samt ”Stadgar för lokala föreningar”.

(Dessa förändringar kräver 1 läsning)

Prop 19: Fastställande av listor till riksdags- och EU-val

Att fastställa lista till EU-val och eventuell riksgemensam lista till riksdagsval är två av de viktigaste beslut partiet har att fatta. Stadgarna behöver vara tydliga med hur detta ska gå till. Det är för oss i styrelsen självklart att beslutet ska fattas av medlemmarna, på ett medlemsmöte. Vi tycker att det bästa sättet att genomföra valet är det klassiska sätt som används för val av grupper och fastställanden av listor på de flesta håll i svenskt organisationsliv.

I riksdagsvalet 2014 beslutades det med kort varsel att lokala föreningar skulle ha rätt att fastställa lokala riksdagslistor. Reglerna för hur detta skulle gå till var inte tydliga.

Vi tycker därför att stadgarna ska slå fast att landstings/regionföreningar – men inte kommunföreningar – ska ha rätten att fastställa lokala riksdagslistor, och att besluten ska fattas på landstingsföreningarnas medlemsmöten. Det borde även tydligt framgå att det är möjligt för flera landstingsföreningar att tillsammans skapa en gemensam lista.

Vi föreslår därför

att

skapa ett nytt kapitel 9 ”Allmänna val och partiets förtroendevalda” och till detta kapitel infoga nuvarande § 7.3 och § 7.4.

att

ändra numret på nuvarande § 7.4 till 9.1 ”Representation i EU-parlamentet” och först i paragrafen tillföra momentet:

”9.1.1 Partiets lista till EU-parlamentsval fastställs genom omröstning på medlemsmöte som avslutas minst fyra månader före valet. Då bestämmer medlemsmötet först vilket antal kandidater som ska sättas upp på listan. Därefter röstar mötesdeltagarna på max det antal kandidater som ska vara på listan. Kandidaterna placeras sedan på listan utifrån hur många röster de fått. Vid lika röstetal avgör lotten.”

att

byta namn på nuvarande § 7.3 ”Riksdagsgrupp” till ”9.2 Representation i riksdagen” och först i paragrafen tillföra momentet:

”9.2.1 Landstings/regionsföreningar och grupper av landstings/regionsföreningar har rätt att fastställa regionala listor till riksdagsval. Beslut om och fastställandet av en sådan lista ska ske på lokalt medlemsmöte eller extra medlemsmöte.

att

byta namn på nuvarande § 7.3 ”Riksdagsgrupp” till ”9.2 Representation i riksdagen” och i paragrafen tillföra momentet:

9.2.2 Central lista till ordinarie riksdagsval fastställs genom omröstning på medlemsmöte som avslutas minst fyra månader före valet. Då bestämmer medlemsmötet först vilket antal kandidater som ska sättas upp på listan. Därefter röstar mötesdeltagarna på max det antal kandidater som ska vara på listan. Kandidaterna placeras sedan på listan utifrån hur många röster de fått. Vid lika röstetal avgör lotten.”

(Dessa förändringar kräver 1 läsning)

Prop 20: Reglering av revision till eget kapitel

Eftersom vi renodlar nuvarande kapitel 7 till att endast handla om valberedning, och dessutom numrerar om det till kapitel 6, behöver nuvarande § 7.2 Revisorer flyttas till ett eget kapitel.

Vi föreslår därför

att

skapa ett nytt kapitel 7 ”Revision” och till detta kapitel infoga nuvarande § 7.2 Revisorer, som då numreras om till §7.1.

(Denna förändring kräver 1 läsning)

Flattr this!

Kommentera! (by Anton Nordenfur at 2015-08-22 13:42:33)

Jag älskar internet

Jag säger ibland att jag älskar internet, även om det ibland lämnar sittringen uppe och klämmer tandkrämstuben på mitten. Kärlek fungerar lite så, att man hanterar det som irriterar, tänker jag. Köper hela paketet, på gott och ont. På sistone har internet irriterat jättemycket. Eller det är väl egentligen inte internet, det är människorna som befolkar det. Alla dessa knäppskallar.

Det är inte alls ovanligt att se frågor och kommentarer om att lägga ner internet, för att man helt enkelt inte orkar med allt hat och alla aggressioner. Internet pendlar mellan total naiv ytlighet med roliga kattbilder, och nattsvart mörkerdjup med lögner om medmänniskor.

Men faktum är att om jag inte landat på internet, så hade jag varit en annan människa idag. Jag hade framför allt vetat mindre. Jag hade varit mer okunnig. Jag hade haft en väldigt begränsad världsbild, och jag hade antagligen haft helt andra värderingar än jag har nu. Jag är inte akademiker, kommer från en arbetarbakgrund. Inget i min omvärld uppmuntrade mig att gräva i saker, rota i tankegångar, ifrågasätta mig själv och mina slutsatser.

Idag lägger jag upp en fundering i en chatt, eller på nåt socialt medie, och får input om saker som sagts för hundratals år sedan. Något som jag kommer på själv, är något som någon sagt på en grekisk ö en gång i tiden. Internet har för mig skapat en koppling till människor som för länge sedan är döda. Jag delar något med människor som inte ens existerar längre. Och det jag bidrar med i dag, även om det antagligen aldrig kommer att handla om mig som individ, kommer att koppla ihop mig med människor som inte ens är födda ännu, i framtiden.

Kunskapen om att det finns en massa knäppskallar här i världen, inkluderar även att det finns en massa smarta människor i världen. Idag lärde jag mig t.ex. om Gerda Lerner som bekämpade nazister och dessutom har delat med sig av sin lärdom om hur kvinnor exkluderats i det historiska narrativet.

Plötsligt är jag någon att räkna med i historien, för att jag klickade på en länk på internet. Och det är internet som möjliggjort den insikten. Jag älskar verkligen internet. Den gör mig irriterad, sorgsen, arg, glad och inte minst trött. Internet är livet, det är möjligheterna, det är det som visar mig att livet är mer än “jag”, och att jag ingår i världen.

Vi kämpar med våra medfödda reflexer, där vi egentligen inte kan hantera så mycket information och så mycket mänsklighet på en och samma gång. Det kan yttra sig i att försöka göra en “by” av hela världen, för att den ska kännas överblickbar och förståelig. Det är en tillfällig begränsning vi har, tror jag. Eftersom jag själv har förändrats. Jag tror att frustrationen som existerar är ett symptom på förändringsprocessen som är oundviklig.

Det sägs att dumhet smittar. Men även kunskap smittar. Jag är en bättre människa tack vare internet. Jag vet mer. Jag vet hur lite jag vet, inte minst. Trots all dumhet jag utsatts för under vägens gång.

Flattr this!

Kommentera! (by emma at 2015-08-22 09:45:04)

21 August 2015

E-hälsomyndigheten hanterar inte patientdatat på ett tryggt sätt

För några veckor sedan skrev jag, Erik Lönroth och Janne Lundstein ihop en debattartikel om problemen med att E-hälsomyndigheten använder sig av en amerikansk tjänst för att lagra och förvalta vår patientdata. E-hälsomyndigheten har tänkt sig sätta upp en tjänst, en app, där var och en av oss ska kunna komma åt våra uppgifter. För detta krävs det en teknisk lösning, och E-hälsomyndigheten har alltså valt att använda sig av Microsoft, som kommer att placera patientdatat i Nederländerna och på Irland.

Det finns flera problem med detta – hur ska exempelvis svenska myndigheter kunna kontrollera att datat hanteras så som vi lagstiftat? Kan vi exempelvis skicka ner Datainspektionen till Nederländerna, och förvänta oss att insyn ges? Kan vi om detta är möjligt, förlita oss på att eventuella överträdelser åtgärdas, när det handlar om ett annat land, med egen lagstiftning?

Problemen stannar inte vid den typen av frågeställning. Tekniken kräver att väldigt många människor på vägen ges full tillgång till patientdatat. Inte bara Microsoft (som väl iofs inte är så “bara”), deras underleverantörer kommer också behöva det. Själva arbetsgången kräver alltså att datat görs tillgängligt för en lång kedja av människor.

Sen fortsätter det att dyka upp saker som vi behöver fundera på i sammanhanget. Som det där med att amerikanska myndigheter anser sig ha rätt att få tillgång till data som amerikanska företag samlar in. Även om platsen för det sker i ett annat land.

For U.S. federal prosecutors now consider that virtually all data stored overseas may be theirs for the taking with a simple warrant. The cloud provider need not even be American. So long as it is subject to U.S. jurisdiction, the prosecutors believe they can compel the provider to rifle through its overseas sites and hand over any data.

Microsoft, och liknande företag, får antagligen inte ens berätta för sin kund att de amerikanska myndigheterna inhämtat uppgifter från datainsamlingen, även om de skulle vilja. Detta har framkommit i rapporterna kring en rättslig process som pågått, där Microsofts servrar i Irland är på tapeten. Irland, ett av de länder som vår patientdata placeras.

Det är oerhört svårt för regionala leverantörer av sådana här tjänster att konkurrera i pris med de amerikanska jättarna. Men frågan är om vi inte behöver ta den kostnaden. För värdet av vår rätt till privatliv borde smälla högre.

Privatliv är inte en hög prioritet i dag. Varken hos myndigheter, stat eller för allmänheten, vad det verkar, som inte reagerar på detta. Kanske handlar det om att man inte förstår tekniken, jag vet inte. Men det är faktiskt jäkligt läskigt att detta genomförs utan att detta lyfts som ett problem i större utsträckning.

Hjälp oss gärna att bråka om detta lite mer. För när det uppdagas att sjukvårdspersonal kikat in i journaler som de inte haft med att göra, så har faktiskt folk blivit förbannade tidigare. Om det är ett problem, så är det här problemet hundra gånger värre.

Flattr this!

Kommentera! (by emma at 2015-08-21 06:39:11)

19 August 2015

Veckans Falkvinge: Re-decentralisering"Redecentralization: When the net hit, the key was that everybody could run all services decentralized. We had blogs, we had our own mail servers. Then, something happened and we got Twitter and Facebook, so now, one corporation determines the limits of freedom of speech in everyday conversation. How do we go back to where we were?"

Youtube »

Kommentera! (by Henrik Alexandersson (noreply@blogger.com) at 2015-08-19 21:28:00)

Vad pågår under huven med Bitcoin?


Nybloggat på HAX.5July.org:


I dagens flöde upptäckte jag att man har börjat fippla med mjukvaran bakom Bitcoin. Frågan är, vad innebär det för oss vanliga användare?

Kommentera! (by Henrik Alexandersson (noreply@blogger.com) at 2015-08-19 19:45:00)

18 August 2015

Surveillance Hangs Heavy Over Vienna

Andreas Krisch - vibe.at

This article is a guest post from Rodney Yancey, who translated an article originally from Telepolis.

Privacy groups in Austria are gearing up. Austria is a small country in the EU, but privacy concerns are as pressing here as everywhere else.

It has been a while since citizens failed to prevent the Austrian government from enacting data retention, albeit not for lack of trying. The ensuing media circus yielded the country’s most popular online petition ever, which was ignored by Austrian law-makers. Since those days in March 2012, social and economic topics have dominated media and public discussion, with domestic privacy or civil liberties largely absent. Rare media coverage hinges on international privacy scandals – most Austrians are better informed about spying scandals and surveillance practices abroad than about how their own government spies on them at home.

Austria has a long and pioneering tradition when it comes to privacy law and good lobbying by NGOs. In 1999, VIBE (VIBE=”Association for Internet Users in Austria”) was founded, a society working on liberty concerns specific to citizens on the net. VIBE’s goals lists educating the public on encryption among common privacy demands. These goals include concerns on TTIP and a proposal for an internet tax – distribution of funds among authors and artists on the internet.

Many VIBE-members are active in other privacy and civil liberty organizations as well. Andreas Krisch, VIBE’s chairman, is also part of the privacy commission, a government body for privacy legislation. In 2002, Krisch co-founded the umbrella organization for European Digital Rights (EDRi). Past success includes a very visible and effective protest against ACTA, and activity for a think-tank named Forum Informationsfreiheit, a platform for freedom of information, i.e. the fight for more transparency in government organizations.

Thomas Lohninger has been fighting the fight and walking the walk since 2010. Lohninger is CEO at the Taskforce Data Retention (“AK Vorrat”). Since its inception, the organization has broadened its scope and works on general surveillance issues beyond data retention – in particular the incompetence exhibited by the country’s ministeries.

Ignorance and classification block inquiries

“The replies sent by officials confirm our worst expectation. Our ministeries reveal lack of transparency and giant gaps in their training. The minister of justice reports that he has no knowledge of an inquiry on government malware (“Staats-Trojaner”, “Trojan horse from the government”) in the course of trials. We have records that clearly show that in fact there has been such an inquiry.”

That is the conclusion to which Christof Tschohl, also active for the data retention taskforce, arrives after compiling replies to 43 inquiries to seven ministries, as well as parliamentary groups of Green Party and NEOS, a popular libertarian reform party. The report demonstrates that the current situation is unsatisfactory in terms of official attitudes towards anti-terror-laws, even the current anti-terror-laws.

Only a quarter of the questions were answered completely, another quarter not at all and another fifth was not answered with the excuse of state security. State security was even pleaded for inquiries involving legal protection of citizens.

New security law saves state from citizens

Rather than stopping the madness already, the Austrian security state has plans for eroding liberty even further. A new security law is about to be passed, and it looks like a voyeuristic dream by folks with a fetish for peeping, as the ten main points reveal. The question of legal protection is elegantly being swept under the rug.

AK Vorrat‘s verdict:

“The bill establishes only one post for questions of legal protection in the ministry for internal affairs, who has no access to records if some government pleads “national security”. The question of what consitutes national security is at the discretion of that same government body. In other words, the government has complete control over all its records and there is no right to appeal to anyone. There is no trace of independent parliamentary audit in the bill.”

The issue of privacy in Austria is deeply linked with the name of Erich Möchel, also called “the bedrock of the Austrian privacy milieu”. The man is a journalist, had a life as editor for the immensly popular “futurezone” digerati website, as a novelist and playwright. Erich Möchel is an avid member of a group of digital radio amateurs maintaining and researching ham radio internet for the people, by the people. The deed Möchel is remembered for, however, is the Quintessenz club, an organization awarding the annual Big Brother Awards in Austria, as well as the annual Linux Wochen (“Linux Weeks”).

Erich Möchel was one of three sleuths who became celebrity investigative journalist with their  Enfopol-Papers (the others being Christiane Schulzki-Haddouti and Duncan Campbell). Since Edward Snowden’s leaks, Erich Möchel has been educating the public on the leaks’ implications for Austria. He is a publisher of analyses of the capital’s surveillance structure, including maps and photos. All this serves as a haunting illustration of the extent of the city’s snooping.

Not just for big players, not just for NGOs

Privacy activism does not start or end with big campaigns or non-government organizations. During the course of the spying scandal involving the German Federal Intelligence Service, “the NSA’s most prolific partner”, which featured Austria as a main target, no lesser party than the Austrian government itself has pressed charges against persons unknown and demanded full investigation.

The rise of social media has given rise to Europe vs. Facebook. A man named Maximilian Schrems founded that organization in order to file a class action suit against Facebook — an initiative that has been awarded for its defense of civil liberties several times since 2010, including the “Privacy Champion Award” from the EPIC organization.

When it comes to privacy and civil liberties in general, monitoring progress and drawbacks in other countries is not a matter of the size of the country under scrutiny. In that field, political issues and government desires are virtually identical everywhere, and concerned citizens are best advised to learn from each other.

———-

This article was published in May on Telepolis, a German
online magazine run by the Heise publishing house. Author of the original is German Bettina “Twister” Hammer, a regular contributor to Telepolis; translation by Rodney Yancey. With minor modifications to tone, text and links in order to accomodate a slightly different audience. Original article can be found here
.

Flattr this!

Kommentera! (by Guest Author at 2015-08-18 13:15:45)

Svensk drogpolitik dödar fler än någonsin


Enligt Socialstyrelsen ökar antalet drogrelaterade dödsfall i Sverige kraftigt. [Länk»]

Som vi redan vet har Sverige en betydligt högre drogrelaterad dödlighet än länder som har en liberal och human drogpolitik. [Länk»] Vi vet också att riksdagspartierna tycker att allt är bra som det är. [Länk»] Samtidigt finns det tydliga tecken som pekar på att det inte är drogerna i sig, utan missbrukarnas livssituation som är den verkliga orsaken till missbruk. [Länk»]

Allt pekar på att den repressiva svenska drogpolitiken har misslyckats. Totalt. Den gör ingen nytta. Men den orsakar stor skada.

Samtidigt finns inga som helst tecken som tyder på att de politiska partierna har förstått detta.

Frågan är vad man skall göra för att få politikerna att lyssna. De tar inte till sig information. De vägrar debattera. De håller stenhårt fast vid en politik som – bevisligen – har misslyckats.

Om man istället legaliserar drogerna – då kommer vi att få minskat lidande, färre dödsfall, minskad brottslighet, minskat gängvåld samt ett tryggare och mer humant samhälle.

Eller det näst bästa: Legalisera innehav av droger för eget bruk. Det skulle innebära en rimligare livssituation för missbrukarna, i vilken de kan söka vård istället för att jagas av polisen. Och det skulle innebära att man slutar göra brottslingar av människor som inte skadar någon annan.

Kommentera! (by Henrik Alexandersson (noreply@blogger.com) at 2015-08-18 11:57:00)

15 August 2015

Reclaim democracy!


Nybloggat på HAX.5July.org:


Om politiker som vill att folket skall underkasta sig massövervakning – samtidigt om de själva kräver att få utöva sin makt bakom stängda dörrar.

Kommentera! (by Henrik Alexandersson (noreply@blogger.com) at 2015-08-15 21:27:00)

14 August 2015

Pirate Times turns 3!

delivering news for pirate parties around the world for three years

Three years ago, on 13 August 2012, we published our first article. Looking back over this time we have achieved a lot, but we still have a long way to go. Our initial goals when we started Pirate Times are still our core focus:

 • More international awareness between different pirate parties.
 • Spreading news internationally and sharing best practices regardless of borders.

Statistics

To date we have had 41 authors (+many guest authors) that have published 695 articles (26 translated to French, 24 to Spanish and 9 to Greek). In total we have written 601.936 words throughout these articles over the past three years.

visits to piratetimes.net in 2015 statistics

71% of visits have come from the US in 2015.

Since the start of the year (2015) we have received 109.921 visits from 81 distinct countries. With 71% from North America and 24% from Europe it is clear that we need to widen our reach to other continents more actively (only 1% from Oceania and 1% from South America).

Our total visitor amount for our first year was ~85.000 and last year we achieved 81.708 visits. Thus we are clearly improving the amount of people reading our articles this year. These statistics only show visitors to our site. Many of our readers get our news through other sources (newsletter, rss, live.piratpartiet.se etc.)

GOALS for 2015 (progress)

At the start of each year the Pirate Times team discusses the plans and goals we have for the coming twelve months. 

 • 100.000 visitors to our website -> we have had 109.921 visitors when writing this article. We already achieved our goal with several months left.
 • 3.500 followers on both Facebook and Twitter (+50% follower increase) -> Currently 2.782 on Facebook and 2.482 on Twitter.
 • Launch an API to help disseminate Pirate Party Information -> still in progress but nearing completion.
 • New Website design -> not yet initiated.
 • Attend the PPI conference in Warsaw, Poland -> due to changes in the organization e.g. several members leaving we didn’t prioritize this. However, the current PPI chair and vice-chair are both people from Pirate Times.
 • Offer some Pirate Times merchandize -> not yet initiated.
 • Cover ALL elections where Pirates participate -> haven’t managed to cover all but most of them.
 • Stabilize ES/FR/GR translations (at least some updates every month from each language) -> current re-structuring makes this a longer term plan.
 • Add at least one more language to Pirate Times -> not yet initiated.
 • Publish 304 articles (average of 6 per week) -> 115 articles published over 225 days. We need to publish at least one article each day for the remainder to reach this goal. Seems like we will fall short here.
 • Start a fundraising campaign to cover the costs of running Pirate Times as well as help with the expenses our members have getting to various events and conferences -> not yet initialized.

 

We’re doing good on some parts whilst falling behind on others. To help us reach all our goals we need your help!

You can join our team, help by spreading our articles over social media or donate through Flattr or Bitcoin.

More Reading

We previously summarized 2013 in two parts (part 1) (part 2). Our activity for the past year, 2014, was also reviewed. Finally you can take a look at some statistics for our two year anniversary.

 

Flattr this!

Kommentera! (by Josef Ohlsson Collentine at 2015-08-14 15:47:00)

13 August 2015

Piratpartiets medlemsbrev vecka 33 – internet under attack i ryssland

Veckans medlemsbrev är ute!


 

Efter att en användare postat om psykedeliska svampar har ryska staten valt att stänga ned hela Reddit för ryska användare. Det är utan tvekan den största nätblockningen som Ryssland gjort, ännu ett steg närmre en värld där det är stater, snarare än medborgare, som bestämmer vad vi får och inte får se och göra på nätet. Under dagen har det blivit oklart om blockningen hävts eller inte, men oavsett vad påvisar det här väldigt tydligt vilken makt stater har över medborgarnas informationsflöde. Det liknar även det pågående rättsfall där svenska staten vill tvinga bredbandsleverantörer att blockera domänen thepiratebay.se, det första rättsfallet av sitt slag i Sverige. Jag skriver mer om det hela på min blogg, och diskuterar vad det faktiskt innebär.

Världen är hemskt ibland, men vi arbetar hårt på att göra den bättre. Internet har stärkt världen något enormt, speciellt vad gäller demokrati och medborgarinflytande, och det är inte konstigt att länder som inte har mycket till övers för frihet och demokrati gärna stänger ned det.

Nu i helgen är det dags för nästa partistyrelsemöte, och dagordningen kan du läsa på hemsidan. Vi kommer att vara på Ung Pirats kansli på Vretgränd 18 i Uppsala, och mötet är precis som alla möten öppet för intresserade medlemmar – hör gärna av dig om du vill vara med!

In other news är idag den sista dagen att beställa en snygg hyllningströja till The Pirate Bay och fildelning för 199 kr gå in på Teecrowd för att beställa. De har haft problem med att ta emot beställningar, som en del av er märkt, men nu ska allt fungera igen. Vill du ha mer profilmaterial? Dra iväg till Piratshoppen och kolla in olika kläder, knappar, kampanjmaterial, stickers, och mycket mer – beställer du innan på måndag får du en mugg på köpet.

Det var allt för idag, ett lite kortare medlemsbrev än vanligt. Har du tips på saker vi ska ta med? Åsikter? Kommentarer? Hatbrev? Hör av dig med ett mail tillbaka eller skriv på medlemsforumet!

Till nästa gång, ha ett fantastiskt liv,
Anton Nordenfur, partiorganisatör
partiorganisator@piratpartiet.se – 076 314 99 82

Flattr this!

Kommentera! (by Anton Nordenfur at 2015-08-13 16:30:50)

Befria de tråkiga handelsavtalen!

Sverige befinner sig i en unik position att ta täten i internationell politik. Det enda vi behöver göra är att ta mod till oss och göra det rätta.

Publicera de utkast vi har av TTIP, och vad vi förväntas få ut av vidare förhandlingar.

Det är en väldigt enkel sak att göra, och det skulle vinna väldigt många sympatipoäng. Särskilt om det skulle visa sig att det bara handlar om ytterst tråkiga förändringar av tullar, tariffer och andra handelsavgifter. Inte nog med att det skulle demolera allt tal om att det är hemliga förhandlingar som syftar till att underminera den demokratiska processen. Det skulle dessutom få de som oroat sig att se utomordentligt fåniga ut.

Det är dessutom hälsosammare att känna sig tillfälligt fånig, än att gå omkring och oroa sig över att ens ledare i hemlighet förhandlar bort ens självbestämmande. Det vore en insats för folkhälsan.

Likaså vore det en välgärning att klargöra vad det är vi förväntas vinna på det hela. Även om det bara handlar om någonting så vardagligt som två procentenheters sänkning av tullar på pappersmassa eller liknande. Inte minst för de företag som direkt berörs av dessa förändringar. Långsiktig planering underlättas oerhört av att ha tillgång till relevant information.

Nu skulle någon kunna invända att det vore en nackdel för vår förhandlingsposition. Problemet med denna invändning är att de vi förhandlar med redan vet vad vi är ute efter. Dels kan de titta på en karta och utläsa ur vår geografi vad vi har och inte har. Dessutom har de tillgång till allt som skrivits om dessa förhandlingar i epost eller i annan elektronisk form. USA har bortom varje rimligt tvivel bevisats ha tillgång till dessa dokument, och det finns ingen anledning att tro att de är ensamma om denna tillgång.

Om TTIP är ett tråkigt frihandelsavtal, så är det enda rätta att göra dess nuvarande utformning tillgänglig för allmänheten. Det skulle omintetgöra de konspirationsteorier som växer fram i bristen på information, stärka de inhemska företagens förmåga att planera inför framtiden, och påminna världen att Sverige fortfarande är öppenhetens och tillgänglighetens land.

Den som inte har något att dölja har inget att frukta. Eller hur var det nu?

Flattr this

Kommentera! (by Sargoth (noreply@blogger.com) at 2015-08-13 02:43:00)

12 August 2015

Flattr and Bitcoin Appreciation During May, June and July 2015 (50.89E)

cc-by-nc-sa matthew burpee

Our transparency and activity has been low over the summer. Thus this article will show our donations for the past three months. Our support comes from only a few people, thanks a lot for your continued support!

In total we received 26.78 Euro over the past months on Flattr. The largest flattr donation comes from someone supporting our transparency report a year ago, donating 5 Euros for that post. On bitcoin we received one donation in May for 0.1 bitcoins (24.11 Euro), THANKS.  About 12 Euros have gone to our hosting and domain cost for the past three months.

Flattr is a microdonation service that allows you to give a small amount of money each month to content you would like to give support. It can be compared to a “Facebook super-like” with money attached. Users act like patrons of work and  ”many small streams” adds up to something larger. The flattr button can be found at the bottom of each of our articles or you can support us directly on our flattr profile.

In May 2015 we had 22 things flattred by 8 unique users. In total we were flattred 41 times last month and received 7.49 Euro in support for our work.

In June 2015 we had 17 things flattred by 7 unique users. In total we were flattred 26 times last month and received 6.25 Euro in support for our work.

In July 2015 we had 19 things flattred by 9 unique users. In total we were flattred 28 times last month and received 13.04 Euro in support for our work.

Period: May

Thing: Clicks: Revenue:
Pirate_Times on Flattr 6 2.210
About Us 3 0.727
Results for Pirates in the UK Elections 3 0.727
The Team 3 0.727
Results for Pirates in the Spanish Local Elections 3 0.711
Pirate Times – 2014 in Review 1 0.625
Swiss Pirate Party Elects Co-Presidents, Passes Resolutions Regarding Upcoming Votes 1 0.625
Pirate Parties International First Online General Assembly 1 0.625
PPSE Votes to Leave Pirate Parties International (PPI) 3 0.302
Follow the fortunes of the Pirates in the UK election 2 0.254
Pirate Times: Your Independent Pirate News Source 2 0.102
Leaders of PPAU and PPUK Step Down 2 0.102
It is Pirates’ Time, it’s your Time! 2 0.102
PPI blocked from becoming observer members of WIPO 1 0.054
Winning Discussions: If-By-Whiskey (Effective Pirating) 1 0.054
Flattr Appreciation During April 2015 (4.41E) 1 0.054
The Ebook from the Second Think Twice Conference 1 0.054
How Sweden Found an Effective Way of Broadening their Politics 1 0.054
Alex Arnold Becomes the First Elected Pirate Mayor! 1 0.054
Jelle de Graaf: A Local Perspective On The International Party [Pirate Visions] 1 0.054
Winning Discussions: Special Pleading (Effective Pirating) 1 0.054
Interview with a German Pirate Living in Iceland 1 0.039
Flattr fee – 0.832
Total sum for 22 things flattred by 8 unique users 7.49

Period: June

Thing: Clicks: Revenue:
Pirate_Times on Flattr 6 5.640
Your Pirate Movement Needs You 2 0.317
How to Poke a Dragon: Call to Arms for the Fight for Copyright Reform 2 0.282
About Us 2 0.157
The Team 2 0.157
New Brazilian Law Strips Citizen’s Rights 1 0.032
Show Notes and Podcast: The Order of the Pirate Unicorn Podcast 008 1 0.032
Pirate Teachers Stay Above SYRIZA’s Union Ballot In Athens’ “Aristotle” 1 0.032
Pirate Bay co-founder Fredrik Neij Released from Prison 1 0.032
Results for Pirates in the Spanish Local Elections 1 0.032
Interview with a German Pirate Living in Iceland 1 0.032
Winning Discussions: If-By-Whiskey (Effective Pirating) 1 0.032
It is Pirates’ Time, it’s your Time! 1 0.032
PPI blocked from becoming observer members of WIPO 1 0.032
Alex Arnold Becomes the First Elected Pirate Mayor! 1 0.032
How Sweden Found an Effective Way of Broadening their Politics 1 0.032
Birgitta’s Jónsdóttir: We, the People, are the System 1 0.032
Flattr fee – 0.694
Total sum for 17 things flattred by 7 unique users 6.25

Period: July

Thing: Clicks: Revenue:
Pirate_Times on Flattr 6 5.642
Flattr Appreciation During July 2014, Euro 5.94 1 5.000
A Wind of Change at the PPI GA in Warsaw 2 2.034
livestreaming 2 1.034
The Team 2 0.167
About Us 2 0.167
Illegal and Insecure eVoting Carried Out in Argentina 1 0.034
The First PPEU Council Meeting: Moving Right Along 1 0.034
Brazil Pirate Party breaks 100k Facebook Followers 1 0.034
EU Parliament Votes Against 2.3 Million European Citizens 1 0.034
US Supreme Court Strikes Down Same-Sex Marriage Bans Nationwide 1 0.034
PPI General Assembly Live Stream 1 0.034
Birgitta’s Jónsdóttir: We, the People, are the System 1 0.034
New Brazilian Law Strips Citizen’s Rights 1 0.034
Your Pirate Movement Needs You 1 0.034
PPI blocked from becoming observer members of WIPO 1 0.034
Alex Arnold Becomes the First Elected Pirate Mayor! 1 0.034
How Sweden Found an Effective Way of Broadening their Politics 1 0.034
German Journalists Charged With Treason For Post-Snowden Documents 1 0.034
Flattr fee – 1.448
Total sum for 19 things flattred by 9 unique users 13.04

Featured image: CC-BY-NC-SA, Matthew Burpee

Flattr this!

Kommentera! (by Josef Ohlsson Collentine at 2015-08-12 15:29:57)

TTIP – money for Leaks?

In recent years trade deals as TTIP, ACTA, TISA, TPP, SOPA etc. face a public call for greater transparency. Relevant trade institutions responded to it, released documents and promotional material. Though the European Commission, mandated by the Lisbon Treaty to conduct its work “as openly as possible”, concluded confidentiality agreements with negotiating partners, on unknown legal grounds, that give a pretext to deny access to incoming documents. While the legacy document access rules don’t provide for better access to existing documents the European institutions released more official documents, often documents that were previously leaked.

What the wider public knows about the agreements is largely based on leaks. The overall change are not the leaks – lobby groups and NGOs always have greater insights than they formally should – but the worldwide dissemination of them. Luc Devigne from DG Trade once claimed it was their policy not to comment on leaks. Yet, we have no evidence that such a policy actually exists and was not simply made up by him for convenience. These days the Commission responds to allegations on the basis of leaks.

What’s interesting is that we hear about a Wikileaks fundraiser for TTIP leaks. They want to collect 100 000 EUR. Some media outlets interpreted it as a “bounty” for TTIP leakers but it may be also a plan to monetize upcoming leaks. In any case the fundraiser seems to contravene the classical narrative of Wikileaks as a neutral intermediary, a trusted third party clearinghouse, that has been abandoned long time ago by the website.

Vigilante leaks are no substitute for real lawful transparency under the Lisbon Treaty via reform of EC/1049/2001.

Kommentera! (by FFII at 2015-08-12 00:53:36)

11 August 2015

TTIP: 100.000 € till den som låter politikerna få veta vad de skall rösta om


Du vet väl att Wikileaks har erbjudit en belöning på 100.000 euro till den som läcker den (hitintills) kompletta texten till handelsavtalet mellan EU och USA, TTIP? [Länk»]

TTIP har förhandlats fram bakom stängda dörrar mellan byråkrater från EU och USA.

Trots att TTIP får lika stor (eller större) betydelse som lagstiftning får varken medborgare, media eller folkets valda representanter (i nationella parlament och i Europaparlamentet) veta exakt vad avtalet innehåller – förrän det är för sent för att ändra något. Däremot har de storföretag som brukar springa hos politikerna för att be om speciallagstiftning haft insyn och inflytande.

Det lilla vi vet om TTIP är kontroversiellt. Till exempel ISDS-mekanismen, som låter företag stämma regeringar som stiftar lagar eller fattar beslut som negativt kan påverka dessa företags framtida vinst.

Detta är redan mycket omdiskuterat. Men det mesta i TTIP är fortfarande okänt.

Vad som gör mig nyfiken är vad TTIP har att säga om "Intellektuell egendom" (IP), upphovsrätt och frågor som relaterar till internets frihet. Mycket tyder på att det man inte fick igenom i det fallna ACTA-avtalet (Europaparlamentet röstade nej) kommer att återkomma i TTIP.

Det kan till exempel handla om att göra nätoperatörerna till nätpoliser, som blir ansvariga för vad deras kunder har för sig i kablarna.

Men om detta vet vi än så länge väldigt lite, även om det finns oroväckande tecken. Och det är inte meningen att vi skall få veta. I vart fall inte innan vi ställs inför fullbordat faktum.

Folket och de folkvalda måste få veta. I tid. Därför är Wikileaks initiativ värt all uppmuntran.

Kommentera! (by Henrik Alexandersson (noreply@blogger.com) at 2015-08-11 14:34:00)

Det är förbjudet att läsa och sprida det här inlägget

Nu när det gått ett tag sedan den berömda propagandaincidenten i tunnelbanan, så kan vi konstatera att saker förändrats på yttrandefrihetsfronten. Och, för att inte försköna läget allt för mycket, att det förändrats till det sämre.

Till att börja med så måste allt som publiceras genomgå en granskning innan det släpps för allmän beskådan. De skrifter som anses strida mot sunt förnuft och god moral godkänns inte. Skrifter som uppmanar till kritik av den rådande ordningen går inte heller igenom, och för första gången på mycket länge hinner en vanlig människa läsa bokstavligen allt som publiceras.

Detta gäller dessutom retroaktivt. Det vill säga att skrifter som redan är publicerade men som strider mot förnuft och moral från och med nu är förbjudna att inneha och sprida. Den som innehar en kopia av en sådan skrift drabbas av dryga böter, och i ett par fall där det handlade om väldigt många otillåtna böcker utdömdes även fängelsestraff. De otillåtna texterna samlas in och bränns, för att minimera spridningsrisken. Det talas även om att bränna de som envisas med att producera otillåtna texter, i förebyggande syfte.

Utöver detta har även presslicensiering införs. Den som vill publicera någonting - alls - måste först registrera sig hos en central myndighet, och därutöver avlägga diverse administrativa avgifter. Den som bara vill publicera ett blogginlägg kan komma undan med att lägga ut några tusen, men de som vill publicera tidningar behöver rejäla ekonomiska muskler. Böcker är få förunnat.

...vafalls? Du tror inte på mig? Du säger att jag överdriver? Att inget av detta inträffat?

Tja

Det som beskrivs ovan är inskränkningar av yttrandefriheten. Det är ytterst osannolikt att något av dem kommer att inträffa som resultat av den osmakliga propaganda som SL av outgrundlig anledning tillät. Den nuvarande yttrandefrihetslagstiftningen lär vara brutalt oförändrad av det som inträffat, och vi kommer även i fortsättningen kunna skriva och publicera kritiska texter utan att behöva fråga någon om lov.

Om det som hände ska diskuteras i termer av yttrandefrihet, så behövs en påminnelse om hur inskränkningar av yttrandefriheten ser ut. Det är lätt att tappa bort sig i armviftarargument om vem som får och inte får säga vad, och glömma bort vad yttrandefrihet egentligen handlar om.

Känn dig påmind.

Flattr this

Kommentera! (by Sargoth (noreply@blogger.com) at 2015-08-11 08:06:00)

10 August 2015

Assange-målet havererar i stillhet


Nybloggat på HAX.5July.org:


Rättsfallet mot Wikileaks chefredaktör Julian Assange börjar uppvisa tecken på förruttnelse.

Kommentera! (by Henrik Alexandersson (noreply@blogger.com) at 2015-08-10 18:04:00)

TPP Almost Ready but Stalled in Hawaii, Leaks Tell us More

cc-by-nc-sa backbone campaign

The White House expected a finalization of the trade negotiations for the Trans-Pacific Partnership (TPP) during the meeting in Hawaii (ending 31 July 2015). However there were disagreements over “automobiles, dairy, and biologic drug patent provisions” that stalled the talks. The informal talks and deals will continue but it seems the next official meeting will take place first in November.

Knowledge Ecology International made a press release with the latest known version of the “Intellectual Property [Rights] Chapter from the Trans Pacific Partnership (TPP) negotiations”. This is the version dated 11 May 2015 which might have changed slightly already:

Cover Page (Page 1) (PDF)
Section A: General Provisions (Pages 2 to 8) (PDF)
Section B: Cooperation (Pages 8 to 10) (PDF)
Section C: Trademarks (Pages 11 to 15) (PDF)
Section D: Geographical Indications (Pages 16 to 28) (PDF)
Section E: Patents / Undisclosed Test or Other Data / Traditional Knowledge (Pages 29 to 53) (PDF)
Section F: Industrial Designs (Page 54) (PDF)
Section G: Copyright and Related Rights / Right of Reproduction (Pages 55 to 66) (PDF)
Section H, Article 1 to 11: Enforcement (Pages 67 to 89). (PDF)
Addendum XV, Internet Service Providers (Pages 89 to 95) (PDF)

What seems to be one of the larger disagreements is about allowing basic protection for victims of copyright trolls (Section H). Here the US seems to be happy with their current protection but actively prevents the rest of TPP negotiators from the same. Most likely for being able to actively pursue their own IP rights abroad.

“we see that a few countries are moving towards negotiating ‘carve-outs’ that would exempt them from changing their existing national laws, but would then leave the rest of the TPP countries facing the full implementation of these harmful provisions.  What we really need is these provisions removed completely from the TPP, not special deals that exempt only specific countries from these rules.” – Judit Rius Sanjuan (legal policy advisor for Doctors Without Border’s Access Campaign)

 

Featured image: CC-BY-NC-SA, Backbone Campaign

Flattr this!

Kommentera! (by Josef Ohlsson Collentine at 2015-08-10 13:12:52)

09 August 2015

Piratpartiets medlemsbrev vecka 32

Jag brukar inte alltid lägga upp medlemsbreven här, men varför inte? Ni är säkert intresserade till någon grad. Here comes, Piratpartiets medlemsbrev för vecka 32.

Jag har hört en del påpeka att det är överflödigt att börja ett medlemsbrev med att säga att det är ett medlemsbrev, på samma sätt som det är överflödigt att börja en beskrivning av sin morgon med ”jag vaknade”. Det är klart du vaknade. Och det är klart det här är ett medlemsbrev!

Om du tycker att jag är tjatig om isländska Piratpartiets framgångar, så får du tyvärr leva med det så länge de fortsätter – nu har de hållit platsen som populäraste partiet i landet i fyra månader i rad. Jag diskuterar lite om det hela på min blogg, och pratar om hur de lyckats stabilisera sig på runt 30% och därmed (än så länge) motbevisat alla de som påstått att det bara var en tillfällig trend. Nu får vi bara se hur länge det här håller i, och om de lyckas vara lika starka när det är dags för val på Island 2017. Lycka till!

Så hur får vi samma grepp om den svenska opinionen? Hur blir även det svenska Piratpartiet en stark opposition att räkna med, som på allvar skrämmer vettet ur de etablerade partierna? Jag tror att mycket handlar om att helt enkelt synas. Det handlar om att få in debattartiklar, synas på nätet, att få upp affischer, att vara på stan och dela ut flygblad, och att prata med andra människor ansikte mot ansikte om varför vi är ett värdefullt alternativ till riksdagspartierna. Hur tycker du att vi ska hantera det? Svara på det här mailet eller, ännu bättre, ge dig in på medlemsforumet och snacka!

Vill du ha det senaste scoopet om piratnyheter kan det vara värt att ta en titt på alla aktiva piratbloggarna. Du hittar en bra sammanställning på live.piratpartiet.se – några exempel från senaste dagarna är bland annat emma Opassande, som bloggat om politikernas hyschande kring TTIP, och Mattias Lundbäck, som bloggat om de senaste ingreppen i allas vår personliga integritet. Och så har du förstås min blogg!

Som många av er vet träffas många pirater varje tisdag på Mumble och snackar över mikrofon eller text. Nu på tisdag kommer Fabian Rosdalen, förbundsordförande för Regnbågspiraterna, att prata om hur piratpolitik hänger ihop med regnbågspolitik, och nästa tisdag (18 augusti) kommer jag hålla ett pass där vi diskuterar vad som är så speciellt med Piratpartiet. Välkommen förbi! Du hittar information om alla kommande träffar, och om hur Mumble fungerar, på mediawiki.piratpartiet.se/wiki/Mumble.

I helgen som kommer, den 15-16 augusti, är det även dags för partistyrelsens nästa möte, och som alltid är det öppet för alla intresserade medlemmar. För er som är i närheten av Uppsala är det bara att titta förbi – för mer information, hör av dig till styrelsen@piratpartiet.se eller maila mig på partiorganisator@piratpartiet.se. Vi kommer bland annat att diskutera nästa års verksamhetsplan, vilket jag tror kan vara intressant för de flesta!

Sist men inte minst – om du funderat på att handla en snygg pirattröja den senaste tiden kan det här vara läge att passa på.Piratshoppen håller just nu igång en kampanj där du får en gratis Piratpartiet-mugg på köpet. Läs mer på butik.piratpartiet.se!

Till nästa gång, ha ett fantastiskt liv!

Anton Nordenfur, partiorganisatör
partiorganisator@piratpartiet.se – 076 314 99 82

Flattr this!

Kommentera! (by Anton Nordenfur at 2015-08-09 16:45:20)

08 August 2015

Politiker: Sluta vara hemliga med TTIP

Det är verkligen jätteknepigt det där, med privatliv. Att önska förhålla sig privat är mer eller mindre ett tecken på att man är halvkriminell som minst. Lustig människa, även om nu de flesta förstår konceptet med en låst dörr till toaletten. Samhällsfacit är att man inte ska ha något att dölja, helt enkelt.

Därför är det utomordentligt märkligt att våra politiska representanter kan sitta och förhandla om handelsavtal i hemlighet. Varför är det viktigt att de ska få kringgå demokratiska spelregler som insyn och information, när vi som privatpersoner inte ska få ha den rätten?

Jag tänker såklart på TPP, TTIP och Tisa – de tre hemliga förhandlingarna som i slutändan kommer att leda till handelsavtal som påverkar vår lagstiftning.

När diskussionen kommer komma igång i medierna, handlar antagligen om färdiga resultat. Då när det i praktiken är försent. Jag gissar att medierna inte riktigt har något att skriva om – det enda som finns tillgängligt är läckt material, som kan förändras, exempelvis. Det finns heller ingen arg opposition, det verkar råda nån slags konsensus bland riksdagspartierna som gör att det inte skapas något medialt intresse.

Bland vanligt folk diskuteras detta desto mer. Inte brett, för då skulle det finnas politiskt och medialt intresse (röster att försöka få till). Men bland många som hänger med i informationspolitiska frågeställningar. Hur ska vi göra, undrar en del. Finns det något intresse för demonstrationer, sådär som det gjorde för Acta, och som vi lyckades sänka, undrar andra. Jag vet inte, blir svaret.

Acta sänktes, men nya avtal letar sig fram med samma innehåll. Intresset för att stympa internet, privatliv och yttrandefrihet är alldeles för starkt från både kommersiella intressen och stat.

Varje gång jag lyfter detta, måste jag förklara vad det är. Vad de här handelsavtalen innebär. Det finns ett enormt kunskapsglapp i samhället som är oroväckande. Det är lätt att glida ut i stora komplicerade förklaringar om handelsavtal, om EU, om globala samarbeten och intressen, om politik som ska matchas mot marknad och vice versa. Det är enorma trösklar för vanligt folk.

Men egentligen är det skitenkelt: politiker och tjänsteman ska under inga omständigheter förhandla i hemlighet.

Detaljerna i handelsavtalen kan sen diskuteras fritt, de kanske är bra i någons ögon, och kassa i någon annans. Men det mest grundläggande är i vilket fall som helst att den här typen av förhandlingar inte ska ske i hemlighet. Om det hoppas jag fler skriver under på och hojtar till om.

Om man som jag finner lite glädje i att muttra lite sarkastiskt ibland, kan ni ju passa på att påpeka att de ser kriminella ut, som döljer saker för oss…

Flattr this!

Kommentera! (by emma at 2015-08-08 18:17:16)

07 August 2015

Du ser lat ut när du använder höger och vänster som skällsord

Ibland hamnar jag i diskussioner med människor om varför så många i spelvärlden låter så hatiska när deras intresse är på tapeten. Många säger att det är en jargong, ett sätt att diskutera som snöbollar ut i helgalna diskussioner i andra sammanhang. Men frågan är om det verkligen stämmer. Är det verkligen specifikt för spelvärlden, är det inte ganska vanligt i alla debatter överlag?

Jag är till exempel trött på att så många av er använder höger och vänster som skällsord. Ni hjälper tyvärr inte till i samhällsdebatten. Debatterna utarmas och skapar ekokammare där man på förhand redan ska tillhöra ett lag och “veta” vilket man tillhör. Ibland undrar jag om avsikten är att fördumma människor. Oftast landar jag dock i tanken att ni är lata, vilket är enormt trist.

Alldeles för många går ut i vänster- högerbashing, och talar på så vis om för folk vad det är man ska vara mot. Inte varför, utan vad. För vi anses tydligen ägas av höger eller vänster. Tycker jag si är jag vänsterpöbel. Tycker jag så är jag plötsligt en minion till Gudmundson. Min åsikt ägs och definieras av andra. Det är en jättemärklig attityd av människor som annars tycker att “äggskallar på twitter” är för enkelspåriga.

Jag vet inte hur många gånger jag suckat över att ni kritiserat andras ekokammare utan en tanke på att ni är precis lika kassa själva. Kan det underlätta att berätta att vi finns, vi som inte sålt våra förstfödda till varken vänster eller höger? Som gärna vill få chansen att få tillgång till kunskap som hjälper oss att ta våra egna beslut?

Detta gäller särskilt ledarskribenter, men även profilerade tyckare i sociala medier. Ni tillför inget, när ni går ut med höger- och vänster som skällsord, ni gör verkligen inte det. Ni kanske inte tror det heller, det kanske är andra saker som gör att ni tar till de uttrycken. Men det börjar bli lite för mycket nu. Den där skivan har hackat i samma spår alldeles för länge.

Det är nämligen som så att ni nästan alltid ser ut som de ni kritiserar, när ni gör det. Om ni vill att jag ska känna förtroende för just ert bidrag behöver ni fundera på exakt hur ni säljer er expertis. Jag vill kunna känna förtroende för din synpunkt. Jag vill kunna luta mig mot din kunskap. Och jag vägrar tro att jag är ensam om detta.

Börja inkludera istället för att exkludera. Och kanske följer andra debatter efter. Kanske letar sig hederligheten in i fler sammanhang, om den används i större utsträckning i samhället, rent av.

Samhällsdebatten är inte en tävling du kan vinna. Men du skulle kunna vinna mitt (och säkert andras) förtroende, om du undviker att smälla igen dörrar, med en lat etikett på, i ansiktet på mig.

Flattr this!

Kommentera! (by emma at 2015-08-07 17:40:05)

Isländska Piratpartiet är största parti för fjärde månaden i rad

Isländska Piratpartiet fortsätter att ta hem opinionsundersökning efter opinionsundersökning. Efter att de valdes in i alltinget1 2013 med fem procent av rösterna har de stigit sakta med säkert. Våren 2014 kom de upp över 10%, och under 2015 har de stigit och landat över 30% i flera mätningar, vilket gör dem till det mest populära partiet på Island – ungefär lika populära, och i vissa mätningar än mer populära, än den sittande regeringen.

Nu är partiet inne på sin fjärde månad i rad som landets största parti. I den senaste mätningen ligger de på 32%, medan tvåpartiregeringen har 36% stöd – 24% och 12% vardera.

Sedan Piratpartiet började stiga har flera journalister och politiska kommentatorer talat om att det är en tillfällig ökning och att de kommer att falla lika fort. Det är alltid omöjligt att veta, men om det är en tillfällig ökning känns det som att den pågått väldigt länge nu. Islandsbloggen skrev för redan en månad sedan, efter att PP backat med drygt en procentenhet, att ”det handlar inte om något ras. I stället tycks det som att stödet för Piratpartiet är på väg att etablera sig på strax över 30 procent.”

Vi ser också tydligt att PPs stöd är någorlunda stabilt över hela befolkningen – trots att partiet, inte helt förvånansvärt, är störst bland unga väljare är det också många äldre som röstar pirat. I en genomgång av Islandsbloggen i maj var det 44.5% av väljare 18-29 som röstade Pirat, och 24.1% av väljare över 68. Även om bara pensionärerna fick bestämma skulle Piratpartiet alltså femdubbla sitt senaste valresultat om det var alltingsval idag.

Bilden: Isländska Piratpartiets parlamentariker, bild av Páll Stefánsson.

Flattr this!

Kommentera! (by Anton Nordenfur at 2015-08-07 15:21:47)

[Rfi] Google challenges France over 'right to be forgotten'

Google, the internet search giant, took a strong stance against the censorship of its search results, telling French regulators in a blog post that it will not implement so-called “right to be forgotten” requests on a worldwide basis.

Google applied a May 2014 ruling by the European Court of Justice that allows users to ask search engines to delist links with personal information about them. It has since then set up a platform allowing anyone who wishes to be delisted from links to do so. The CNIL, the French data protection authority, asked Google to apply this globally and not only for google.fr and other European sites. [...]

“This is a very difficult debate because in many cases, it is important to protect the right to privacy and to do so at a global level, but it can also be difficult to make a judgment” said Felix Treguer, from the Squaring of the Net, an advocacy group that promotes digital rights and freedoms of citizens.

“For instance, when countries such as Iran, or other countries with little respect for freedom of expression decide that, for example, content regarding homosexual practices for example, is illegal, and order Google in Iran to take down that content at a global level, we, in western democracies, and many people around the world would think this goes too far.”

It begs the question of freedom of speech, but also of how much privacy a person is allowed to have as well. [...]

http://www.english.rfi.fr/france/20150731-google-challenges-france-over-...

(by neurone18 at 2015-08-07 12:53:12)

06 August 2015

Vänsterns propagandamaskin

Om du varit uppmärksam, så har du märkt att vänstern varit igång på sistone. Den har gjort både det ena och det andra, och ställt till med oändligt elände. Det tycks inte finnas någon ände på dumheten, men ändå envisas de med att fortsätta. Det är nästan som att de är oemottagliga för kunskap och framsteg.

Det finns ett problem med ovanstående stycke. Inte nog med att det är tillräckligt långt för att gömma nästa stycke från Facebooks förhandsgranskning, det innehåller dessutom en synonym.

"Vänstern" är en synonym till "PK-eliten". Och till "kulturmarxister".

Detta kommer förmodligen som en överraskning. Särskilt om du läste inledningen och tänkte att vänstern nu ska få sig en rejäl välförtjänt utskällning. Så är det du som blir utskälld i stället.

Ja, du. Precis just du. Som helt oförhappandes börjat använda "vänstern" som generellt skällsord, och lika oförhappandes genom detta börjat ruta in dig i ett fascistiskt språkbruk.

Om du nu kommer med invändningar, så vill jag inte höra dem. Du får gärna motivera denna inrutning för dig själv, men du kan inte hävda att du inte vet vad du gör. Du anammar ett fascistiskt språkbruk, och du gör det i full visshet om vad du gör.

Det är dumheter. Och jag har inget tålamod när det gäller dumheter.

Du har nu två val. Det ena är att fortsätta prata om "vänstern", och genom detta fortsätta närma dig den fascistiska diskurs som använder begreppet som propagandaverktyg. Det andra är att se det som det propagandaverktyg det är, och omedelbart bränna det med samvetets eld.

Jag har fullt förtroende för att du väljer att inte vara medvetet dum i huvudet.

Flattr this

Kommentera! (by Sargoth (noreply@blogger.com) at 2015-08-06 09:59:00)


Piratpartiet