22 August 2014

Piratpartiet vill införa garanterad basinkomst istället för arbetslinjen

Piratpartiet vill införa garanterad basinkomst

Piratpartiet vill införa garanterad basinkomst

Piratpartiet vill införa garanterad basinkomst. Det innebär att alla vuxna som bor i Sverige är garanterade att få så de klarar att överleva om de inte har jobb och kan försörja sig själva. Inga krav på motprestation, som att stå till arbetsmarknadens förfogande eller kunna uppvisa sjukintyg. Garanterad basinkomst, eller medborgarlön som det också kallas, skulle innebära ett farväl till arbetslinjen.

I veckan gjorde vi det här utspelet i ett pressmeddelande:

Den svenska arbetsmarknadspolitiken är föråldrad. Ökad automatisering leder inte bara till billigare produkter och tjänster, utan även till färre traditionella arbetstillfällen. Det ser Piratpartiet som en möjlighet att överge en förlegad syn på arbete, samhällsnytta och människovärde och introducera en modern och human arbetsmarknadspolitik.

Partiets talesperson för arbetsmarknad och social trygghet, Björn Flintberg:

– Det är skamligt att jaga ut människor på en fruktlös jakt efter traditionella arbetstillfällen som inte finns och sedan straffa dem när de misslyckas, säger Flintberg. Många människor som i dag anses vara en ekonomisk belastning tillför i realiteten oändliga värden till samhället. Det är dags att uppmärksamma och uppskatta de insatserna.

Piratpartiet presenterar i dag tre punkter för en modern och human arbetsmarknadspolitik på sin hemsida. Partiet vill att:

 • arbetslösa och bidragstagare ska ges större möjlighet att arbeta ideellt istället för att delta i arbetsmarknadsåtgärder utan att för den skull riskera att förlora sina bidrag.
 • alla arbetsmarknads- och socialförsäkringar snarast möjligt samlas under ett tak. Ett samlat, mer tydligt och rättssäkert system är ett mindre stigmatiserande och mer medmänskligt system där människor inte faller mellan olika stolar eller skickas runt i ett försök att göra kostnaden till någon annan myndighets problem.
 • ett system för medborgarlön sjösätts inom en tioårsperiod. En garanterad grundförsörjning skapar nya möjligheter att förkovra sig och bidra till samhället på alla de kreativa sätt som dagens arbetsmarknadsmodell både hämmar och ofta aktivt motarbetar.

Piratpartiets partiledare, Anna Troberg:

– Arbetslöshet är en myt. Det finns hur mycket arbete som helst. Problemet är att allt arbete inte räknas i dag. I framtiden definierar vi vår egen samhällsnytta och bygger ett bättre samhälle där allas insatser räknas.

Många har reagerat på det här utspelet, och de allra flesta mycket positivt och uppskattande. Det här är en idé vars tid har kommit. Några som skriver om ämnet:

Själv har jag skrivit ett antal blogginlägg om garanterad basinkomst, där jag skissar på ett system, och diskuterar vad som behöver undersökas för att kunna bedöma kostnaden och genomförbarheten. Det finns också en video på 65 minuter på Youtube där jag pratar om det.

Jag är övertygad om att garanterad basinkomst inte bara är genomförbart och möjligt, utan att det är en nödvändighet för att klara arbetsmarknadspolitiken i framtiden. Vi har en fantastisk möjlighet att skapa ett samhälle som både blir mer humant och mer effektivt än det vi har idag. Den chansen måste vi ta.


Kommentera! (by Christian Engström at 2014-08-22 10:03:12)

Påminnelse: Piratpartiet presenterar visselblåsarsajt för Norrköping vid presskonferens

Under de senaste åren har Norrköpings kommunmedborgare tvingats genomlida flera stora kommunala skandaler. Därför presenterar Piratpartiet i Norrköping nu en lokal visselblåsarsajt, och ett politiskt program för större öppenhet och transparens.

Kommentera! (by Piratpartiet at 2014-08-22 05:02:41)

Påminnelse: Piratpartiet presenterar visselblåsarsajt för Norrköping vid presskonferens

Detta är en påminnelse om presskonferensen kl. 09:30 idag.

Under de senaste åren har Norrköpings kommunmedborgare tvingats
genomlida flera stora kommunala skandaler. Därför bjuder Piratpartiet i
Norrköping nu in till en presskonferens där en lokal visselblåsarsajt –
Norrköpingleaks – kommer att presenteras, tillsammans med ett politiskt
program för större öppenhet och transparens.

Tid: Idag fredag 22 augusti kl. 09:30.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan på Nya Rådstugugatan 11. (Karta)

Några exempel på de senaste årens skandaler:

 • Media avslöjade en mutad tjänsteman på stadsbyggnadskontoret.
 • Folkbladet
  avslöjade att sysselsatta i kommunala arbetsmarknadsprojekt tvingades
  till kroppsvisitationer, med motiveringen att de kom från kulturer där
  man ”inte kan skilja på mitt och ditt”.
 • Usel kommunal
  kostandsuppföljning ledde till att kommunen förväntades betala dubbelt
  så många av skattebetalarnas miljoner som det var planerat för
  ombyggnaden av Strykbrädan.
 • Norrköpings Tidningar tvingades
  dra kommunen inför domstol för att få ut offentliga handlingar kring
  Bråvallafestivalen. När handlingarna publicerades visade det sig att
  kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist lämnat felaktig information
  till media.

- Nu får det vara nog med kommunala skandaler,
säger Torbjörn Wester, förstanamn på Piratpartiets kommunlista. Därför presenterar vi ett politiskt
program för ökad öppenhet och transparens, och lanserar dessutom Norrköpingleaks, en lokal visselblåsarsajt.

Visselblåsarsajten nås på adressen norrkopingleaks.se.

Inspirationen till visselblåsarsajten kommer från nätsidan Wikileaks som publicerat stora mängder hemligstämlad information.

-
Vi är övertygade om att det finns fler lik i garderoben som behöver upp
i ljuset. Nu kommer kommunala tjänstemän och vanliga medborgare ha en
möjlighet att tipsa anonymt om missförhållanden. Om Piratpartiet kommer
in i kommunfullmäktige i september kommer vi att föreslå att kommunen
tar över driften av Norrköpingleaks, avslutar Torbjörn Wester.

Presskonferens: Idag fredag 22 augusti kl. 09:30.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan på Nya Rådstugugatan 11. (Karta)

Foto på Torbjörn Wester. Fotograf: Stefan Roudén.

Kontakt
Torbjörn Wester
Ordförande Piratpartiet Norrköping
torbjorn.wester@piratpartiet.se
072-325 56 78

Om Piratpartiet
Piratpartiet

är Sveriges mest framtidsinriktade politiska parti. Partiet har sedan
starten 2006 fokuserat på integritet, kultur och kunskap, och svarar på
de frågor de gamla partierna ännu inte förstått att de måste ställa.

Piratpartiet har idag över 50 aktiva systerorganisationer runt om i
världen med folkvalda representanter i bland annat Tyskland, Island,
Kroatien, Katalonien och Österrike.

I Norrköping går Piratpartiet till val med ett brett politiskt program, med fokus på fri kollektivtrafik, ökad transparens och fler bostäder.

Source Article from http://www.mynewsdesk.com/se/piratpartiet/pressreleases/paaminnelse-piratpartiet-presenterar-visselblaasarsajt-foer-norrkoeping-vid-presskonferens-1042834?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease

Kommentera! (by rickard at 2014-08-22 05:02:41)

21 August 2014

Two Nordic Pirate Parties Change the Hands on the Helm

A hand on a ship's helm

Two Pirate Parties changed their “leadership” last weekend. Finland and Iceland both have a new board. This is especially significant for Finland who are facing elections next year.

Finland

Tapani karvinen

Tapani Karvinen CC BY-SA PPFI

In a close election, held on Sunday 17 August 2014, the Pirate Party of Finland elected  the 33-year-old Tapani Karvinen as new Chairman replacing Harri Kivistö by 33 votes to 29. Harri Kivistö will remain on the board as an ordinary member. This is a laudable as, in the past, Pirate Parties have found themselves with a complete new board who are left to struggle on without the institutional knowledge that should be passed on. It would be a wise move for Pirate Parties to implement this as a policy.

The new Chairman holds a communication-oriented Diploma in Computer Science and civil activities. He was  chairman of the Southwest Finland Pirate Party and has international experience in the technology industry.

“The Pirate Party’s problem, for a long time, has been the unduly small image  the Party has; here we have a lot of room for improvement. Even now, over four thousand members understand that information society issues are strictly necessary in the Finnish political field,” said Tapani  Karvinen immediately after the selection.

The party also elected the two vice-presidents, Pasi Palmulehto ( former party chairman) and  Janne Paalijärvi (previous party spokesperson).

Iceland

Showing the anarcho-punk influence of some of their founders, the Icelandic Pirates do not like to have hierarchies and titles so the new board is randomized. It consists of:

 • Finnur Þ. Gunnþórsson
 • Erna Ýr Pétursdóttir
 • Eva Lind Þuríðardóttir
 • Arnaldur Sigurðarson
 • Elsa Nore
 • Birgir Steinarsson
 • Friðfinnur Finnbjörnsson

Another interesting thing about the board is that members are restricted to a two year term. This means that Bjorn now has time to apply his skills to the Pirate Times. We have been struggling recently as our IT experts are increasingly being distracted by duties they have taken on at national and international levels. Many of our team members have moved on to high offices in the Pirate Movement. Bjorn Thor’s move to the Pirate Times is the first time the move has been the other way. We will be very nervous at the next PPIS elections.

PPIS board members sitting around a table covered in laptops

PPIS Board Arpil 2013

I was privileged to be able to attend some board meetings last year and was struck by the way they conducted themselves. They used Occupy Movement hand signals to enable quick resolution of discussions to consensus. This may be regarded as flaky by some but remember, they are the most successful national Pirate Party in the world – gaining 5% in national elections. They are disciplined, efficient and united.

Featured image: CC-BY 2.0 Hammerin Man

flattr this!

Kommentera! (by Andrew Reitemeyer at 2014-08-21 18:37:23)

Frige Dan Park!


Konstnären Dan Park har i dag dömts till sex månaders fängelse för hets mot folkgrupp – på grund av sin konst. [Länk»]

Att spärra in människor för deras yttranden är oacceptabelt i sig. (Såvida det inte rör sig om en konkret uppmaning till brott.)

Att spärra in konstnärer för att de är provocerande, obekväma eller avvikande från politiskt korrekta normer är ett generalangrepp på konsten som sådan.

Lagen om hets mot folkgrupp hotar inte bara yttrandefriheten, den bryter även mot grundläggande demokratiska principer. Hetslagstiftningen framhåller vissa grupper av människor som mer skyddsvärda än andra. Därmed gör man avsteg från principerna om alla människors likhet inför lagen och alla medborgares lika rättigheter.

Det är skamligt att kultursverige hukar i denna fråga. Istället borde man stå upp för konstens frihet.

Frige Dan Park!

Uppdatering 1: Tydligen hålls Park kvar i häkte, vilket är mycket ovanligt när det gäller ett så (relativt sett) kort fängelsestraff. Förmodligen är syftet att pressa honom till att inte överklaga.

Uppdatering 2: SR Ekot rapporterar "Tingsrätten skriver i domen att den som utnyttjar sin yttrandefrihet också har en plikt att undvika uttalanden som är omotiverat kränkande för andra och som inte bidrar till en allmän debatt." Finns det verkligen något lagrum för detta, eller fabulerar tingsrätten fritt?

Kommentera! (by Henrik Alexandersson (noreply@blogger.com) at 2014-08-21 12:44:00)

Och nu: Ett förbud mot att minnas


Nybloggat på HAX.5july.org:


Enjoy!

Kommentera! (by Henrik Alexandersson (noreply@blogger.com) at 2014-08-21 09:55:00)

Ohämmat valfläsk är f***ing hilarious

Jag är en varm anhängare av humor i politiken. Före EU-valet fnissade jag först ihjäl mig över Carl Bildts “ryggen mot”-demonstration mot mig utanför Expressens valstuga. Sedan fnissade jag ännu mer över att han själv inte alls förmådde att dra på smilbanden över det komiska i situationen. Läs allt om det här. Nu är det en ny valrörelse på gång och den ofrivilliga humorn lyser som tur är inte med sin frånvaro.

Först ut är den här lilla pärlan som jag fick hem i brevlådan via lokaltidningen Mitt i Järfälla. Pärlan levererades av Kristdemokraternas Lennart Nilsson, och så klart var tvungen att genast föreviga i en tweet:


<script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8" async="async"></script>

Den är ju helt underbar! Ärliga politiker är så sällsynt i dessa dagar, men här är en rakryggad man som stolt står upp för sin och sitt partis föråldrade politik. Lovely! Det är mycket bättre än att slira omkring och försöka verka mer modern än man faktiskt är, som hans partiledare Göran Hägglund gjorde i partiledardebatten på Pride, innan jag satte honom på plats.

Nästa pärla fick jag nys om via Emanuel Karlsten och den levereras av Folkpartiets Peter Sedlacek:


<script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8" async="async"></script>

Här har vi ännu en man som inte skäms för att öppet och ärligt slå ett slag för en politik som var progressiv någon gång 1910 något decennium innan de där första gymnasieskolorna för flickor öppnade. Jag gissar att herr Sedlacek kommer att bli glatt överraskad över att hans mål för 2015 redan är realiserat för en sådär MASSOR av år sedan. Faktiskt så till den milda grad att båda dessa yrken ibland omnämns som “kvinnoyrken” och ibland även som “kvinnofällor” eftersom lönerna knappast reflekterar vare sig utbildning eller ansvar. Bara en sån sak.

Men, man kanske inte ska underskatta Sedlacek. Kanske är han en politisk räv som kommit på att om man bara lovar sådant som redan är, så kan ingen illvillig politisk motståndare eller besvärlig medborgare i efterhand komma med anklagelser om att man inte uppfyllt sina vallöften. Det kan vara så. Eller också är det helt enkelt så att Sedlacek gått i den där föråldrade skolan som hans parti förespråkar och helt enkelt inte vet att världen, även om det finns en bit kvar att gå, faktiskt gått framåt vad det gäller kvinnors rättigheter och möjligheter.

Ohämmat valfläsk är fucking hilarious. Men, precis som med all god humor finns det naturligtvis en mer allvarlig klangbotten. Dessa båda humoristiska vurpor visar på ett djupare problem. Många politiker och partier sitter fast i det gamla. De förmår inte att följa med tiden. De förstår inte att de måste släppa invanda tankemönster för att kunna leverera en relevant politik för framtiden. Det är därför det behövs nya och unga partier som rubbar deras cirklar. Ett sådant parti är Piratpartiet. Vi rubbar cirklar. Vi tänker på framtiden.

Kommentera! (by Anna Troberg at 2014-08-21 07:39:26)

20 August 2014

"Humans need not apply" - hur robotiseringen och automatiseringen förändrar framtiden

" ─ Technology gets better, cheeper and faster at a rate biology can't match."
Ett citat från filmen "Humans need not apply".

Vad gör vi i framtiden när robotar och automatisering har ersatt nästan alla jobb? Hur rustar vi dagens ungdomar på att de kanske aldrig kommer få ett jobb? Och hur skapar vi ett ekonomiskt och politiskt system som är robust nog att hantera detta?

Se en väldigt pedagogisk film om hur vi kan vänta oss att arbetsmarknaden ser ut om kanske 15-20 år, när datorer och robotar har ersatt allt människor på allt fler platser - Humans need not applyNär jag ser filmen får jag vibbar av att vi snabbt närmar oss världen som den ser ut hos Jude Dredd, i Mega-City One med 96 procents arbetslöshet. Där det viktigaste en medborgare lär sig i skolan är att de måste skaffa sig en sysselsättning. Alltså inte ett riktigt jobb utan helt enkelt något att göra för att fördriva tiden, så de inte ska driva runt och begå brott...

Judge Dredd Wikia - Life in Mega-City One

Medborgarlön ett av svaren?

Samtidigt som jag började skriva på detta inlägg publicerar Piratpartiet ett utspel om medborgarlön. Det är kanske ett sätt att hantera framtidens extremt förändrade "arbetsmarknad" på, men är det genomförbart i praktiken? Det är i alla fall värt att fundera på.

Centerstudenter släppte tidigare en antologi om Grundtrygghet, ett system som är snarlikt med Medborgarlön. Läs gärna den som inspiration - Grundtrygghet - en antologi

Om Piratpartiets utspel:

Anna Troberg - Arbetslöshet är en myt – inför medborgarlön!
Anna Troberg - Många vill prata om att arbetslösheten är en myt


Cornucopia - Piratpartiet vill införa medborgarlön
Den hälsosamme ekonomisten - Piratpartiet går i Hayeks fotspår

Motpol är en av de kritiska rösterna - Medborgarlön en dum idé

Kommentera! (by Markus "LAKE" Berglund (noreply@blogger.com) at 2014-08-20 20:54:00)

Piratpartiet presenterar visselblåsarsajt för Norrköping vid presskonferens

Under de senaste åren har Norrköpings kommunmedborgare tvingats genomlida flera stora kommunala skandaler. Därför bjuder Piratpartiet i Norrköping nu in till en presskonferens där en lokal visselblåsarsajt – Norrköpingleaks – kommer att presenteras, tillsammans med ett politiskt program för större öppenhet och transparens.

Tid: Fredag 22 augusti kl. 09:30.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan på Nya Rådstugugatan 11. (Karta)

Några exempel på de senaste årens skandaler:

 • Sveriges Televisions Uppdrag Granskning avslöjade en mutad tjänsteman på stadsbyggnadskontoret.
 • Folkbladet avslöjade att sysselsatta i kommunala arbetsmarknadsprojekt tvingades till kroppsvisitationer, med motiveringen att de kom från kulturer där man ”inte kan skilja på mitt och ditt”.
 • Usel kommunal kostandsuppföljning ledde till att kommunen förväntades betala dubbelt så många av skattebetalarnas miljoner som det var planerat för ombyggnaden av Strykbrädan.
 • Norrköpings Tidningar tvingades dra kommunen inför domstol för att få ut offentliga handlingar kring Bråvallafestivalen. När handlingarna publicerades visade det sig att kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist lämnat felaktig information till media.

- Nu får det vara nog med kommunala skandaler, säger Torbjörn Wester, förstanamn på Piratpartiets kommunlista. Vid presskonferensen på fredag kommer vi att presentera ett politiskt program för ökad öppenhet och transparens. Dessutom kommer vi att lansera vår lokala visselblåsarsajt Norrköpingleaks.

Visselblåsarsajten kommer att nås på adressen norrkopingleaks.se.

Inspirationen till visselblåsarsajten kommer från nätsidan Wikileaks som publicerat stora mängder hemligstämlad information.

- Vi är övertygade om att det finns fler lik i garderoben som behöver upp i ljuset. Nu kommer kommunala tjänstemän och vanliga medborgare ha en möjlighet att tipsa anonymt om missförhållanden. Om Piratpartiet kommer in i kommunfullmäktige i september kommer vi att föreslå att kommunen tar över driften av Norrköpingleaks, avslutar Torbjörn Wester.

Presskonferens:
Fredag 22 augusti kl. 09:30.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan på Nya Rådstugugatan 11. (Karta)

Foto på Torbjörn Wester. Fotograf: Stefan Roudin.

Kontakt
Torbjörn Wester
Ordförande Piratpartiet Norrköping
torbjorn.wester@piratpartiet.se
072-325 56 78

Om Piratpartiet

Piratpartiet är Sveriges mest framtidsinriktade politiska parti. Partiet har sedan starten 2006 fokuserat på integritet, kultur och kunskap, och svarar på de frågor de gamla partierna ännu inte förstått att de måste ställa.

Piratpartiet har idag över 50 aktiva systerorganisationer runt om i
världen med folkvalda representanter i bland annat Tyskland, Island,
Kroatien, Katalonien och Österrike.

I Norrköping går Piratpartiet till val med ett brett politiskt program, med fokus på fri kollektivtrafik, ökad transparens och fler bostäder.

Source Article from http://www.mynewsdesk.com/se/piratpartiet/pressreleases/piratpartiet-presenterar-visselblaasarsajt-foer-norrkoeping-vid-presskonferens-1042167?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease

Kommentera! (by rickard at 2014-08-20 13:49:00)

Piratpartiet presenterar visselblåsarsajt för Norrköping vid presskonferens

Under de senaste åren har Norrköpings kommunmedborgare tvingats genomlida flera stora kommunala skandaler. Därför presenterar Piratpartiet i Norrköping nu en lokal visselblåsarsajt, och ett politiskt program för större öppenhet och transparens.

Kommentera! (by Piratpartiet at 2014-08-20 13:49:00)

Övervakningsstaten: FRA och demokratin

Kommentera! (by Henrik Alexandersson (noreply@blogger.com) at 2014-08-20 12:59:00)

Drömvinst i drömfabriken

Det finns, tro det eller ej, en tanke bakom det som kallas "vinster i välfärden". Ibland verkar det dock som folk tror att hela konceptet är genomuselt redan på konceptstadiet, och sålunda verkar det inte bättre att det behövs ett inlägg om saken.

Låt oss, för att göra det enkelt för oss, ta ett exempel. Låt oss säga att du har en villa och vill asfaltera uppfarten. Så där som villaägare gör lite då och då. Du skulle kunna köpa allt som behövs för att asfaltera en uppfart, och lära dig allt som behövs för att göra jobbet. Det skulle få jobbet gjort, men det skulle bli aningen dyrare än till och med villaägares budgetar tillåter.

Ett alternativ är att hyra in en firma som gör jobbet åt en. De kräver förvisso betalt, men det är billigare i längden än att köpa allt själv, och du får tid över till att tänka på annat än asfaltsläggande. Plus att du inte behöver fundera på hur en parkerar en asfaltsläggarmaskin, eller komma på ursäkter för varför grannen inte får låna den.

Ungefär samma princip gäller för konceptet "vinst i välfärden". Vissa saker behöver inte ägas, bara utföras. Någon kommer förvisso behöva betalas, men det blir billigare i längden. Någon går med vinst, men det är inget hinder för att utföra effektiv förvaltning.

Problemet med läget så som det ser ut idag är inte att vinst händer. Problemet är att systemet är dåligt utformat, och att den sittande regeringen är så pass ovillig att erkänna detta att det inte kan annat än att bli sämre. Istället för att säga "okay, saker blev inte som vi tänkte oss, låt oss tillsammans tänka om", envisas den med att försvara konceptet som abstraktion, med slöa hänvisningar till att det privata alltid är effektivt av ospecificerad anledning.

För att återanvända vår uppfartsanalogi: det de gjort är att de köpt in all utrustning, givit den till random personer som råkat se entreprenöriga ut, hyrt tillbaka den för dyra pengar, och löpande betalar för utförda tjänster.

Det är inte vinst i traditionell bemärkelse, som ett resultat av näringsverksamhet. Det är vinst i den bemärkelsen att någon annan ger en pengar, helt oförhappandes. Förvisso finns det en verksamhet som behöver näring, men det bästa sättet att vinstmaximera är att se till att verksamheten kostar så lite som möjligt så att vinsten också blir så stor som möjligt. En kostnad är inte en investering; en kostnad är en utebliven vinst.

Det värsta är att det, när det kommer till skolan, inte finns någon möjlighet till vinst. Det eleverna gör i skolan är inte näringsverksamhet, och det finns inget sätt att göra deras verksamhet lönsammare utan att förfalla i barnarbete. Ingenting i det eleverna gör är en grund för vinst från verksamhet, och det enda den som motiveras av vinst kan göra för att maximera sin motivuppfyllelse är att sänka omkostnaderna.

På elevernas bekostnad.

De som driver vinstskolor behöver inte bygga ett skolväsende från grunden. Det finns redan ett, och det är väl dokumenterat hur en skola ska gå till. Lärarna vet dessutom (som den offentligt utbildade professionella yrkeskår de utgör) vad de förväntas göra, och sköter sig själva. Det enda som behövs är att gå igenom rörelserna, och vinst händer. Vinst händer vare sig det går bra eller dåligt för eleverna. Och den privata sektorn förutsätts a priori vara effektivare än den offentliga, och därmed förutsätts det att vinstskolor ger bättre resultat än alternativet. Utan vidare efterkontroll.

Vilket gör att de som motiveras av vinst kan driva skola. Utan att behöva oroa sig för sådana saker som "risk" och "investeringskostnader" och annat jobbigt. Garanterad vinst, med allt egentligt arbete outsourcat till någon annan.  Och om något går fel? Tja, en vinstskola är ett företag, och företag går i konkurs hela tiden. Och bildas hela tiden.

Det är en riskkapitalists dröm.

Skolan finns dock inte för att infylla riskkapitalisters drömmar. Den har mer med elevernas drömmar att göra. Och säga vad en vill om dagens ungdom, men det finns skäl att anta att den har större drömmar än att utgöra underlag för vinstmaximering. -

Flattr this

Kommentera! (by Sargoth (noreply@blogger.com) at 2014-08-20 07:42:00)

Många vill prata om att arbetslösheten är en myt

I går Presenterade jag och Björn Flintberg Piratpartiets stora arbetsmarknadspolitiska vision för framtiden. Vi sa det andra politiker inte vågar säga:

Arbetslöshet är en myt. Det finns hur mycket arbete som helst. Problemet är att allt arbete inte räknas i dag. I framtiden definierar vi vår egen samhällsnytta och bygger ett bättre samhälle där allas insatser räknas.

Dagens arbetsmarknads- och socialförsäkringar är trasiga kugghjul som mal sönder människor mellan sina rostiga industrisamhälleskuggar. Fortsätter vi i samma invanda hjulspår, så kommer det att bli värre. Dagens arbetsmarknads- och socialförsäkringar är trasiga. Automatisering kommer att leda till färre och färre traditionella arbeten. Fler och fler kommer att slås ut. Men det behöver inte ske. Vi kan tänka om och släppa den föråldrade tanken om att samhället består av närande och tärande. Samhället består av fantastiska möjligheter. Vi måste bara hitta ett sätt att låta dem gro och växa. Svaret är ett kärt barn med många namn.

En del kallar det medborgarlön, en del basinkomst, andra medborgargolv. Termen och det exakta utförandet kan se lite olika ut, men den revolutionerande bastanken bakom det hela är den samma. Vi måste överge en förlegad syn på arbete, samhällsnytta och människovärde. Vi måste istället se varje människa och ge henne möjlighet att själv definiera sin samhällsnytta. Vi måste ge alla en ekonomisk grundplåt som befriar dem från det ok det är att tvingas jaga jobb som inte finns eller gå till låtsasjobb som hittats på för att man minsann inte ska få göra något annat som är värdefullt, utvecklande eller roligt när man borde JOBBA.

Är man vänster kan man kalla det solidaritet, eftersom det handlar om allas rätt till livets nödtorft. Är man höger kan man kalla det småföretagarstimulans, eftersom det ger fler möjlighet att testa affärsidéer. Är man pirat så kan man kalla det integritet, eftersom det ger alla möjlighet att få stöd av samhället utan att tvingas genom kränkande kontroller av olika slag. Men, det där med höger och vänster intresserar mig inte. Röd, blå eller lila, detta är ett system som nog ändå bäst beskrivs med ord som trygghet, möjlighet och respekt.

Vårt utspel har givit ringar på vattnet. Det har till exempel resulterat i en lååång och intressant diskussionstråd på vår sida på Facebook. (Delta gärna där.) Väldigt många är jätteglada, tex i vårt pressmeddelandes kommentarsfält. Några är jättearga. Precis som det ska vara alltså.

Gustav Nipe, förbundsordförande för Ung Pirat, skrev snabbt på Nyheter24: “Basinkomst är svaret på arbetslösheten.”

Här är några som redan hunnit blogga:

Anna-Maria Eriksson, Progressiv.se, Cornucopia, Jerlerup, Den hälsosamme ekonomisten, Henrik Brändén, Leo Rudberg, Ekonomism, Björnbrum, GothBarbie. (Hittar du fler, så tipsa gärna i kommentarsfältet.)

Några skämtar aprillo på Twitter, till exempel komikern Lasse Karlsson:


<script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8" async="async"></script>

Hö, hö. Att skämta om att pirater bara vill ha saker gratis kräver ju inte någon större komisk talang. Vi har sett det förut. Tusen gånger. Jag skulle dock vilja skrapa lite och se vad som döljer sig under den där tweeten. Vårt förslag handlar om att se och värdera möjligheten i alla. Det handlar om att se till att ingen slås ut och stigmatiseras för att hen misslyckats på en arbetsmarknad som är riggad, en arbetsmarknad där alla aldrig kommer att få plats, en arbetsmarknad där bara en viss sorts arbete värderas. Så, när Karlsson gör sig lustig över “gratisätare”, så är det egentligen inte oss pirater han kastar skit på, utan på de människor som inte har en plats på den traditionella arbetsmarknaden. Han bidrar de facto till exakt den stigmatisering som vi vill komma bort från.

Jag tror nu inte att Karlsson tänkte så långt, men det är ju också en del av problemet. Varken Karlsson eller dagens politiker tänker längre än vad näsan räcker. Så kan man naturligtvis hoppa sig fram fyra år i taget mellan varje val, men det är inte en gångbar lösning på hur vi ska ta hand om människor och utveckla samhället i framtiden.

Kommentera! (by Anna Troberg at 2014-08-20 06:08:18)

Piratpartiet och Socialdemokraterna i Vilhelmina anordnar dataspelsfest och debatt

Kontakt
Stellan Näslund
Ordförande Piratpartiet Vilhelmina
073-088 36 05
stellan.naslund@piratpartiet.se

Om Piratpartiet

Piratpartiet är Sveriges mest framtidsinriktade politiska parti. Partiet har sedan starten 2006 fokuserat på integritet, kultur och kunskap, och svarar på de frågor de gamla partierna ännu inte förstått att de måste ställa.

I Europaparlamentsvalet 2009 fick Piratpartiet 7,1% av rösterna, vilket gav partiet två parlamentsplatser. Piratpartiet har idag över 50 aktiva systerorganisationer runt om i världen med folkvalda representanter i bland annat Tyskland, Island, Kroatien, Katalonien och Österrike.

Source Article from http://www.mynewsdesk.com/se/piratpartiet/pressreleases/piratpartiet-och-socialdemokraterna-i-vilhelmina-anordnar-dataspelsfest-och-debatt-1041715?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease

Kommentera! (by rickard at 2014-08-20 04:00:00)

Piratpartiet och Socialdemokraterna i Vilhelmina anordnar dataspelsfest och debatt

Piratpartiet och Socialdemokraterna anordnar en LAN-fest (dataspelsfest) den 22 - 24 augusti i Vilhelmina Folkets hus för att diskutera ny teknik, framtidens jobb, medborgarlön och internetfrågor.

Kommentera! (by Piratpartiet at 2014-08-20 04:00:00)

19 August 2014

Hur ska författarna få betalt?

Vi piratpartister möter ofta frågan hur musiker, författare och filmare ska få betalt ifall det blir tillåtet att dela kultur, och skyddstiderna i upphovsrätten kortas. Och hur vi tror att ny kultur skulle kunna skapas om vår politik blir verklighet. Det är två mycket egendomliga frågor.

boye250För det första skapas den riktigt viktiga konsten nästan aldrig för ekonomisk vinning, utan ur en inre nödvändighet. Man skapar för att man har något man vill dela med sig av. För att man vill att andra ska lyssna, läsa och se. Och ju fler som delar och kopierar ens verk, desto fler når man fram till.

För det andra är svaret på själva frågan mycket enkelt: På samma sätt som de flesta kulturskapare alltid fått betalt. Det har nämligen aldrig varit mer än en liten elit av författare, musiker och filmare förunnat, att kunna leva på de inkomster de får från royalties. För de allra flesta har de bara varit ett mindre tillskott i kassan. Till och med berömdheter som August Strindberg och Karin Boye levde huvudsakligen på brödskrivande: artiklar, beställningsskrivande, recensioner, föredrag mm.

Faktum är att för många kulturskapare kommer en värld med fri kulturdelning att ge ökade möjligheter att tjäna pengar, inte minskade. Mängder av undersökningar visar nämligen att folk inte spenderar mindre pengar på kultur för att de fildelar. Ju mindre pengar bok- och musikälskaren behöver betala till förlagen, desto mer kan de därför spendera på annat. Inte minst på sådant, där författaren och artisten kan göra anspråk på en betydligt större del av kakan.

När kulturskapare börjar inse detta förändras långsamt deras syn på fildelarna, som övergår från att vara tjuvar, som stjäl ens levebröd, till att bli ens viktigaste marknadsförare, som hjälper ens bästa melodier och texter att spridas. Så att fler börjar efterfråga det man kan tjäna pengar på! När de insett detta har flera författare och musiker gått med i Piratpartiet, och många stödjer vår syn på upphovsrätt.

Men låt oss nu vara konkreta. Hur kan du som kulturskapare tjäna pengar om kulturdelningen släpps fri? Låt oss tänka oss att du är en författare, även om det mesta som sägs även gäller för musiker och filmare.

1. Ta betalt för din signatur!
Vad man än tycker om saken är den tid på väg ut, när man kan tjäna mer än småpengar på att sälja sådant som kan kopieras digitalt. Det man kommer att kunna tjäna pengar på är allt det som folk inte kan kopiera från en läsplatta till en annan med ett par knappryckningar.

Vad skulle det kunna vara? Låt oss börja med att snegla på bildkonstärerna. De har i århundraden lyckats övertyga sin publik om att ett signerat exemplar av en kort numrerad tryckt upplaga är värt hundra- eller tusenfalt mer än ett ordinarie tryck.

I samma ögonblick som människor har tillgång till alla texter de vill läsa nästan gratis i en läsplatta är jag övertygad om att de kommer att vara beredda att betala ordentligt för ett signerat, numrerat exemplar ur en kort upplaga av sin favoritbok – i vart fall om den är tryckt på bra papper och ordentligt inbunden, så den inte börjar ramla sönder så snart man öppnar den!

Ifall författaren kan tjäna någon tusenlapp på varje signerat exemplar som säljs på detta sätt räcker det med upplagor om tiotals eller några hundra exemplar, för att komma upp i samma inkomster som författare idag har från sina royalties.

Men ska någon förälska sig i din text måste hen naturligtvis först ha läst den. Och det händer  mycket lättare om hens kompisar fritt får dela med sig av den på nätet.

2. Ta betalt för att möta sin publik
Lek med tanken att Jan Guillou lägger ut hyfsat formgivna versioner av sin nästa bokserie på nätet, fritt för alla att ladda ner. Samtidigt ger han sig ut på en uppläsningsturné genom landet för varje ny bok, där han tar ett par hundralappar i inträde, och varje kväll läser ett kapitel och svarar på några frågor. Och passar på att sälja personligt signerade exemplar av en välbunden utgåva av pappersboken.

Kanske skulle det inte vara riktigt lika trångt med fans som då Bruce Springsteen uppträder på Scandinavium. Kanske skulle han inte tjäna riktigt lika mycket pengar på detta sätt, som då Coq Rouge-serien gavs ut mitt under pappersböckernas glansdagar. Men han skulle definitivt kunna leva på inkomsterna, och få en del över över att lägga undan.

Ty det är något mycket speciellt med det personliga mötet. Något som inte går att överföra vare sig med TV-kameror eller videochattande. Och som definitivt inte går att kopiera med en digital knapptryckning. Det personliga mötet är därför något man kommer att kunna ta betalt för, och något som författare kommer att ta betalt för, när det inte längre blir möjligt att ta få publiken att betala hundralappar för varje ny kopia som görs av den bokstravsrad man totat ihop.

Men för att folk ska vara intresserade av att möta dig måste de ha läst dina böcker, och börjat tycka om dem. Så ju fler som fildelar din bok, desto mer pengar kan du tjäna på en sådan turné.

3.  Brödskrivande
Alla författare kommer naturligtvis inte att kunna försörja sig på uppläsningsturnéer och böckernas motsvarighet till grafiska tryck. Precis som alla författare idag inte klarar av att försörja sig på royalties från sålda böcker.

Således kommer de flesta författare precis som idag att behöva andra inkosmtkällor. Det vill säga olika former av uppdragsskrivande. Till exempel artiklar, broschyrer och kunkapsöversikter för sakförfattaren. Och recensioner, översättningar och TV-seriemanus för den skönlitteräre.

Men ska man få sådana uppdrag så skadar det ju inte att de redaktörer, informatörer och projektledare som beställer sådana alster läst dig, och tyckt om det de läst. Och då skadar det inte att de kunnat ladda ner dina bästa texter gratis.

4.  Se digitala exemplar av dina viktiga texter som reklam för det du kan ta betalt för.
Därmed är vi framme vid den avgörande punkt, som fick mig att sluta oroa mig för min framtida försörjning i en upphovsrättsfri framtid.

De där texterna som varit riktigt viktiga för dig, som du ville att alla skulle läsa: Handen på hjärtat, du fick inte speciellt mycket i royalty för dem, eller hur? Men ändå har de antagligen varit väldigt viktiga för din karriär. De har gjort dig känd, de har givit dig ett ”varumärke”.

Så varför inte flytta dem från den mentala lådan ”texter som jag borde fått mycket mer betalt för” till den mentala lådan ”marknadsföring och varumärkesvård”?

Att marknadsföra sig själv, att sälja in sitt namn och sina texter, är ju något alla skrivande människor alltid gjort utan att tänka på att ta betalt: Uppvakta redaktörer, vifta med fingrarna på coctailpartyn, skriva illa betalda artiklar på prestigefyllda kultursidor, osv .

Men coctailmingel och understreckare i all ära: Vad är det som verkligen gör en författare känd och berömd? Jo att ha åstadkommit en bok, som många läst och tyckt varit bra!

Och när är chansen störst att många läser en nyutkommen bok ? Om den bara kan läsas efter att ha köpts inbunden på bokhandeln för 400 kr? Eller om det är fritt för alla som tycker om den att skicka en kopia till sina vänner?

Och därmed är vi framme vid det viktigaste budskapet i denna bloggpost:

5.  Älska dina fildelare, eftersom de marknadsför dig!
Sluta se fildelarna som tjuvar, som stjäl dina verk! Se dem som dina bästa marknadsförare, som hjälper ditt namn och rykte att spridas över världen!


Tagged: fildelning, hur ska författarna få betalt

Kommentera! (by Henrik B at 2014-08-19 17:19:59)

Du tittar väl inte på barnporr?

5627399412_707a1e5a22_oNyligen har det spridits en bild på gymnasten Shawn Johnson i en pose som kanske kan kallas för en flying spread eagle på porrspråk. Bilden föreställer Johnson i ett hopp med benen brett isär och hugget blottat eftersom dräkten gått sönder. Wardrobe malfunction taget till en helt ny nivå. Om det vore sant. Men det är det inte.

Viralgranskaren gör som vanligt ett hedervärt arbete och förklarar bilden som en manipulation. Ursprungligen ska den ha dykt upp på en porrsite för att sedan evolvera till en censurerad version som används som klickbete för spam – meningen är att du ska klicka på en blurrad version av bilden för att få se originalet och luras att lämna ut personuppgifter som sedan kan säljas vidare. Allt detta besvär och brist på kritiskt tänkande för att få se en glimt av en gymnasts underliv på ett internet som kryllar av just underliv.

En och annan dristar sig kanske till att googla vidare själva för att hitta originalbilden. Som alltså är en förfalskning. Men här är en intressant twist: Om du hittar den, då är du en sexbrottsling och pedofil i lagens mening. När den manipulerade bilden av Shawn Johnson togs var hon sexton år gammal. Därmed är det enligt svensk lagstiftning barnpornografi. Och enligt svensk lag är det förbjudet att ens se sådana bilder. Det faktum att den är manipulerad spelar knappast någon roll eftersom även teckningar bedöms som barnporr. Nu friades förvisso Simon Lundström till sist i det så kallade Mangamålet, men rätten behöll den mystiska bild 39 som trumfkort så att vi fortfarande inte ska ha en aning om var gränsen går. Hur som helst måste i all rimlighet riktiga människor ha ett högre skyddsvärde än tecknade dito, kan man tänka, och Shawn Johnson är i allra högsta grad en riktig människa även om det inte är just hennes kön på bilden. Att hänga upp sig på saker som rimlighet är förvisso optimistiskt så länge Beatrice Ask är justitieminister, men icke desto mindre är både lagen och dess tillämpning sådan att det högst sannolikt är olagligt att leta fram den ocensurerade fejkbilden av Johnson.

Vilket gör att man också kan misstänka att Viralgranskare Jack Werner i lagens mening är en sexbrottsling. Det är dock också möjligt att han, i likhet med Lundström, skulle slippa undan med hänvisning till att det ingår i hans arbete. Det vore onekligen ett intressant rättsfall. Och låt oss hoppas att kvinnan i mitt bildval var över arton år gammal när bilden togs…

Photo credit: zio Hack / Foter / Creative Commons Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)


Andra bloggar om: , , , , , ,

flattr this!

Kommentera! (by Joshua_Tree at 2014-08-19 16:38:40)

Sociala media är som att skrika på torget

”Det hela var bara en ordväxling på Twitter. Ändå känns det som en sorglig temperaturmätning på valrörelsen 2014.”

via Hat är hat oavsett avsändare – DN.SE.

Alla behöver lära sig att när man skriver något i sociala media så är det viktigt att man inser att det är detsamma som att skrika ut det man skriver – mitt på torget till alla som är inom hörhåll.

Det är något som en del personer fått dyrköpt erfara. För man är inte privat i sociala media. Man är publik och bör inte säga mycket mer än man kan stå för i den debattartikel i en tidning.

Att avreagera sig och säga saker i frustration är inte bra för det kan misstolkas då det man säger faktiskt kanske inte menas. I sociala medier så är det självcensur som gäller. Man måste tänka på andra människor rätt att få leva i fred och därför bör man tänka på att då inte uttrycka saker som skadar andra i sociala media som alla kan läsa.

Sociala media är detsamma som att skriva ut budkskapet på stans lokal torg. Kan du inte skrika det där. Skriv det inte i sociala media.

Kommentera! (by Anders S Lindbäck at 2014-08-19 14:23:34)

Piratpartiet: Medborgarlön måste införas!

Glad åt dagens stora utspel från Piratpartiet: Piratpartiet vill nu införa medborgarlön!

Utspelet har mest mötts med glädje, från pirater såväl som icke-pirater. Vår Facebook-sida (som undertecknad administrerar) har fyllts med uppmuntrande tillrop och beröm, vilket förstås alltid är trevligt. (Om du har Facebook, gå f.ö. gärna in där och dela medborgarlönsutspelet vidare.)

Piratpartiets partisekreterare Henrik Brändén har skrivit ett mycket bra inlägg där han pedagogiskt förklarar varför medborgarlön är uppenbar piratpolitik. Och Ung Pirats ordförande Gustav Nipe var snabb med att få in en debattartikel om det hela i Nyheter24: ”Basinkomst är svaret på arbetslösheten”. Ännu mer visionärt har Piratpartiet-aktivisten Torbjörn Jerlerup spånat om medborgargolv – väldigt kloka tankar.

Oberoende Cornucopia kommenterar också. Kul!

Piratpartiet - visionärerna!

Piratpartiet – visionärerna!

Pusha gärna debattartikeln!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhällepolitik, medborgarlön, basinkomst, jobb, arbetslöshet, bidrag, socialpolitik, finanspolitik, ekonomi, arbetebasic income>, piratPiratpartiet, , , , , , , , , ,

 


Kommentera! (by calandrella at 2014-08-19 13:15:05)

Arbetslöshet är en myt – inför basinkomst

Bild från Teslas bilfabrik i USA. Allting är helt automatiserat i fabriken.

Bild från Teslas bilfabrik i USA. Allting är helt automatiserat i fabriken.

Imorse släppte Piratpartiet tre punkter för en modern arbetsmarknadspolitik.

Partiet vill att:

 • arbetslösa och bidragstagare ska ges större möjlighet att arbeta ideellt istället för att delta i arbetsmarknadsåtgärder utan att för den skull riskera att förlora sina bidrag.
 • alla arbetsmarknads- och socialförsäkringar snarast möjligt samlas under ett tak. Ett samlat, mer tydligt och rättssäkert system är ett mindre stigmatiserande och mer medmänskligt system där människor inte faller mellan olika stolar eller skickas runt i ett försök att göra kostnaden till någon annan myndighets problem.
 • ett system för medborgarlön sjösätts inom en tioårsperiod. En garanterad grundförsörjning skapar nya möjligheter att förkovra sig och bidra till samhället på alla de kreativa sätt som dagens arbetsmarknadsmodell både hämmar och ofta aktivt motarbetar.

Själv tycker jag att det är så bra idéer att jag skrev ihop en artikel i Nyheter24 där jag utvecklar argument varför vi behöver införa en basinkomst. Exakt hur en basinkomst ser ut är mindre viktigt för mig, det relevanta är att vi går mot en utveckling där medborgare garanteras en grundinkomst.

Hänvisar i texten till en läsvärd rapport från Stiftelsen för Strategisk Forskning. Rapporten tar upp vilka jobb som antagligen kommer att vara ersatta av maskiner de närmaste tjugo åren. Där även kvalificerade arbeten som försinner.


Kommentera! (by Gustav at 2014-08-19 13:11:03)

Medborgarlön är självklar piratpolitik

nyberggratisjobb

Piratpartiet går nu ut med att vi på tio års sikt vill se en basförsörjning eller medborgarlön. Det är jättebra.

Inte i första hand för att jag tror att det skulle vara lösningen på en hotande framtida massarbetslöshet. Den kan delvis vara en synvilla. När jag var arton, och flera tiotal procent av befolkningen fortfarande jobbade med att tillverka prylar, sades det att robotisering och datorisering skulle leda till massarbetslöshet om vi inte införde både sextimmarsdag och medborgarlön. Under de trettio år som gått har effektivisering, datorisering och robotisering och utlejning av produktion till Kina gått fortare än någon kunde ana. Ändå arbetar nästan alla svenskar ännu mer och hårdare än då. Vi är helt enkelt mästare på att uppfinna nya behov, som vi är beredda att betala varandra arbetstid för att fylla.

Medborgarlön behöver vi av en helt annan anledning: Internetrevolutionen och de allt billigare och tätare kontakterna människor emellan har gjort att allt mer av det människor skapar utanför professionella, monetära strukturer får allt bättre kvalitet och allt större värde, så att allt mer av det samhälleligt nyttiga värdeskapandet skapas utanför de monetära systemen och dagens arbetsmarknad. Antagligen för att det blivit så mycket lättare för dem som är hobbyexperter på olika saker att hamna i rätt kombinationer med varandra när de kan leta partners över hela världen och inte bara i den egna byn. DET är den situation som kravet på medborgarlön adresserar.

Med medborgarlön kan helt enkelt människor som har en bra idé om vad de vill göra för mänskligheten eller en del av den börja göra det utan att behöva förnedras av socialtjänst eller ljuga för a-kassan. De kan börja välja att ägna sig åt nyttiga saker, även om ingen just nu är beredd att betala monetära pengar för dem. Det nyttiga värdeskapandet i samhället kommer därför att öka, och mänskligheten bli rikare.

Naturligtvis kommer alltid att finnas några free-riders, som kommer utnyttja systemen för att sitta hemma och spela dataspel och dricka kola, Men de är redan rätt duktiga på att utnyttja och tweeka de system vi redan har, så den kostnaden bär vi redan som det är. Och flera av dem som gjorde det för några år sedan – de är idag framgångsrika dataspelsentreprenörer, som skapat sysselsättning åt tusentals människor. 


Tagged: medborgarlön

Kommentera! (by Henrik B at 2014-08-19 10:46:02)

Människor skall bedömas utifrån sina handlingar - inte grupptillhörighet


Jag är så trött på indelningen av människor efter kollektiva förtecken, som till exempel religion.

Enligt detta detta synsätt skulle jag etiketteras som kristen. Vilket vore att ta i.

Religion är något privat. Något folk ägnar sig åt för att odla sin andlighet, själva eller tillsammans med likasinnade.

Man kan (och bör) kritisera till exempel den kristna högern och fundamentalistiska islamister för mycket. Men det innebär inte att man kan klistra etiketter på hela kollektiv.

Varje individ skall bedömas utifrån sina faktiska handlingar, inte beroende på vilket kollektiv han eller hon kan stoppas in i.

Och detta gäller även om man skulle kunna påvisa att en viss grupp är överrepresenterad vad gäller vissa egenskaper. Man kan inte klistra etiketter på alla. Människor är olika. Ingen kan styra vilka situationer eller omständigheter han eller hon föds in i.

Att stämpla någon som ditt eller datt beroende på grupptillhörighet är inte bara orättvist – utan även raka motsatsen till den svenska öppna demokratiska rättsstatens grundläggande principer.

Dessutom: De flesta människor som sorteras in i fack efter religion i den svenska samhällsdebatten är inte direkt religiösa. Ofta inte alls. Därför blir stämpeln som till exempel kristen, muslim, jude, hindu eller buddhist vanligtvis tom och meningslös.

Hur människor skall bete sig mot varandra (och vilka rättigheter och skyldigheter de har gentemot samhället) bestäms i Sverige av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, av EU:s människorättsstadga och av svensk lag. Vilket alla som vill vara med i föreningen tvingas rätta sig efter.

(Jo, man kan fortfarande kritisera dåliga lagar. Man kan till och med ägna sig åt civil olydnad, när det gäller lagar som skapar brott utan offer. Men man skall alltid respektera andra människors frihet och rättigheter.)

Kommentera! (by Henrik Alexandersson (noreply@blogger.com) at 2014-08-19 09:08:00)

Piratpartiet: “Arbetslöshet är en myt – inför medborgarlön!”

Den svenska
arbetsmarknadspolitiken är föråldrad. Ökad automatisering leder
inte bara till billigare produkter och tjänster, utan även till
färre traditionella arbetstillfällen. Det ser Piratpartiet som en
möjlighet att överge en förlegad syn på arbete, samhällsnytta
och människovärde och introducera en modern och human
arbetsmarknadspolitik.

Partiets talesperson för arbetsmarknad och social trygghet, Björn Flintberg:

– Det är skamligt att jaga
ut människor på en fruktlös jakt efter traditionella
arbetstillfällen som inte finns och sedan straffa dem när de
misslyckas, säger Flintberg. Många människor som i dag
anses vara en ekonomisk belastning tillför i realiteten oändliga
värden till samhället. Det är dags att uppmärksamma och uppskatta
de insatserna.

Piratpartiet presenterar i dag tre punkter för
en modern och human arbetsmarknadspolitik på sin hemsida. Partiet vill att:

 • arbetslösa och bidragstagare ska ges större möjlighet att arbeta
  ideellt istället för att delta i arbetsmarknadsåtgärder utan att
  för den skull riskera att förlora sina bidrag.
 • alla
  arbetsmarknads- och socialförsäkringar snarast möjligt samlas
  under ett tak. Ett samlat, mer tydligt och rättssäkert system är
  ett mindre stigmatiserande och mer medmänskligt system där
  människor inte faller mellan olika stolar eller skickas runt i ett
  försök att göra kostnaden till någon annan myndighets problem.
 • ett system för medborgarlön sjösätts inom en tioårsperiod. En
  garanterad grundförsörjning skapar nya möjligheter att förkovra
  sig och bidra till samhället på alla de kreativa sätt som dagens
  arbetsmarknadsmodell både hämmar och ofta aktivt
  motarbetar.

Läs förslaget i sin helhet.Piratpartiets hemsida eller på partiledarens blogg.

Piratpartiets
partiledare, Anna Troberg:

– Arbetslöshet är en myt. Det
finns hur mycket arbete som helst. Problemet är att allt arbete inte
räknas i dag. I framtiden definierar vi vår egen samhällsnytta och
bygger ett bättre samhälle där allas insatser räknas.

Kontakt
Anna Troberg
Partiledare
anna.troberg@piratpartiet.se
+46 (0)70 467 62 73

Björn Flintberg
Talesperson för arbetsmarknad och social trygghet
bjorn.flintberg@piratpartiet.se
076-629 29 25
Pressbild. Fotograf: Rikard Kjell, Lejkfoto.

Om Piratpartiet

Piratpartiet är Sveriges mest framtidsinriktade politiska parti. Partiet har sedan starten 2006 fokuserat på integritet, kultur och kunskap, och svarar på de frågor de gamla partierna ännu inte förstått att de måste ställa.

I Europaparlamentsvalet 2009 fick Piratpartiet 7,1% av rösterna, vilket gav partiet två parlamentsplatser. Piratpartiet har idag över 50 aktiva systerorganisationer runt om i världen med folkvalda representanter i bland annat Tyskland, Island, Kroatien, Katalonien och Österrike.

Source Article from http://www.mynewsdesk.com/se/piratpartiet/pressreleases/piratpartiet-arbetsloeshet-aer-en-myt-infoer-medborgarloen-1041128?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease

Kommentera! (by rickard at 2014-08-19 04:00:00)

Piratpartiet: “Arbetslöshet är en myt – inför medborgarlön!”

Den svenska arbetsmarknadspolitiken är föråldrad. Ökad automatisering leder inte bara till billigare produkter och tjänster, utan även till färre traditionella arbetstillfällen. Det ser Piratpartiet som en möjlighet att överge en förlegad syn på arbete, samhällsnytta och människovärde och introducera en modern och human arbetsmarknadspolitik.

Kommentera! (by Piratpartiet at 2014-08-19 04:00:00)

Arbetslöshet är en myt – inför medborgarlön!

Det väcker med rätta stor uppmärksamhet när politiker tårtas. Det väcker tyvärr noll och ingen uppmärksamhet när svenska politiker varje dag tårtar väljarna med en föråldrad arbetsmarknadspolitik.

De politiska partierna delar upp våra liv i lagom stora tårtbitar om fyra år. Under valår skärskådas gamla tårtbitar för att hitta motståndarnas tillkortakommanden. Samtidigt lovar man vitt och brett inför den kommande tårtbiten som om den vore sanningen om framtiden. Men vår framtid ryms inte i en tårtbit om fyra år. Den kräver mer långtgående visioner.

Den snabba tekniska utvecklingen har lett till en aldrig tidigare skådad materiell välfärd. Det är bra, men vi har fortfarande inte hämtat ut den tekniska utvecklingens högsta vinst, välfärden bortom arbetslinjen.

Dagens ökade automatisering leder nämligen inte bara till billigare produkter och tjänster. Den leder också till allt färre traditionella arbetstillfällen – och det är bra. Det tvingar oss nämligen att överge en förlegad syn på arbete, samhällsnytta och människovärde.

Redan i dag saknas det traditionella arbeten åt alla. Ungdomar och nya svenskar drabbas hårdast. De som har tur får en projektanställning eller hälls in i en av alla tillfälliga arbetsmarknadsåtgärder. De som har otur får aldrig in en fot på arbetsmarknaden. Det leder till utslagning, stigmatisering och psykisk ohälsa. Det är oacceptabelt. Samhället måste omdefiniera vad arbete är och sluta mäta samhällsnytta och människovärde i antalet betalda arbetstimmar eller sålda produkter.

Piratpartiet vill se en radikal attitydförändring i den svenska arbetsmarknadspolitiken. Det är skamligt att jaga ut människor på en fruktlös jakt efter traditionella arbetstillfällen som inte finns och sedan straffa dem när de misslyckas.

Människor som i dag anses vara en ekonomisk belastning tillför i realiteten oändliga värden till samhället. Några bidrar till Wikipedia, ett verktyg som används gratis av alla svenska skolor. Andra skapar musik, konst och böcker. Några ger äldre den sociala kontakt som samhället inte längre tycker sig ha råd med, andra vårdar anhöriga utan någon ersättning alls. Det är dags att uppmärksamma och uppskatta dessa insatser i samhället.

Piratpartiet vill därför att:

 • arbetslösa och bidragstagare ska ges större möjlighet att arbeta ideellt istället för att delta i arbetsmarknadsåtgärder utan att för den skull riskera att förlora sina bidrag.
 • alla arbetsmarknads- och socialförsäkringar snarast möjligt samlas under ett tak. Ett samlat, mer tydligt och rättssäkert system är ett mindre stigmatiserande och mer medmänskligt system där människor inte faller mellan olika stolar eller skickas runt i ett försök att göra kostnaden till någon annan myndighets problem.
 • ett system för medborgarlön sjösätts inom en tioårsperiod. En garanterad grundförsörjning skapar nya möjligheter att förkovra sig och bidra till samhället på alla de kreativa sätt som dagens arbetsmarknadsmodell både hämmar och ofta aktivt motarbetar.

Arbetslöshet är en myt. Det finns hur mycket arbete som helst. Problemet är att allt arbete inte räknas i dag. I framtiden definierar vi vår egen samhällsnytta och bygger ett bättre samhälle där allas insatser räknas.

at_bf

Anna Troberg
Partiledare

Björn Flintberg
Talesperson för arbetsmarknad och social trygghet

(Detta inlägg går också att läsa på partiets hemsida och här hittar man det medföljande pressmeddelandet.)

Kommentera! (by Anna Troberg at 2014-08-19 03:45:45)

Piratpartiet presenterar ett alternativ när Svenskarnas parti besöker Linköping

När nazistiska Svenskarnas parti besöker Linköping den 26 augusti planerar Piratpartiet att vara på plats och presentera ett mer invandrarvänligt alternativ. Partiet ställer sig starkt emot SvPs politik, som bland annat säger att mörkhyade inte ska få vara medborgare.

- Svenskarnas partis politik är otroligt farlig för Sverige, säger Anton Nordenfur, Piratpartiets förstanamn till Linköpings kommunfullmäktige. Den är extremt fientlig mot alla som inte stämmer överens med deras bild av en människa. För oss som ett invandrarvänligt parti är det självklart att stå upp mot dem och visa att Linköping inte håller med.

Enligt Piratpartiet rör det sig inte om en motdemonstration, eftersom de inte vill inskränka på ens SvPs yttranderätt. Piraterna kommer däremot att dela ut information och berätta om att det finns andra vägar att gå.

- Dels måste vi stå upp för de svagaste i samhället, de som söker sig hit för att de inte har någon annanstans att ta vägen, fortsätter Anton Nordenfur (pp), dels behöver vi faktiskt invandring för att Sverige ska kunna ta sig framåt och växa. Integrationsproblemen som dyker upp måste istället hanteras med minskad segregering.

Piratpartiet kommer att vara på Stora torget i Linköping från 13:30 den 26 augusti. Svenskarnas partis partiledare kommer att börja tala klockan 14:00.

Kontakt
Anton Nordenfur, förstanamn på kommunlistan och kandidat till riksdagen
anton.nordenfur@piratpartiet.se
+46 707 496 840

Om Piratpartiet

Piratpartiet är ett ungt men kraftfullt parti, och det enda som tror på Linköpings framtid. I EU-valet 2014 fick de 4% av rösterna i Linköping, och i september satsar de på att ta sig in i kommunfullmäktige och landstinget.
www.piratpartietlinkoping.se

Source Article from http://www.mynewsdesk.com/se/piratpartiet/pressreleases/piratpartiet-presenterar-ett-alternativ-naer-svenskarnas-parti-besoeker-linkoeping-1040981?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease

Kommentera! (by rickard at 2014-08-19 03:01:00)

Piratpartiet presenterar ett alternativ när Svenskarnas parti besöker Linköping

När nazistiska Svenskarnas parti besöker Linköping den 26 augusti planerar Piratpartiet att vara på plats och presentera ett mer invandrarvänligt alternativ. Partiet ställer sig starkt emot SvPs politik, som bland annat säger att mörkhyade inte ska få vara medborgare.

Kommentera! (by Piratpartiet at 2014-08-19 03:01:00)

18 August 2014

Vad en valkompass kan avslöja

Svenska Dagbladet skrev idag om webbtjänsten Kandidatkollen. Där har man tagit SVT:s valkompass och kört den baklänges. Man har undersökt hur väl kandidaternas svar stämmer överens med partilinjen.

Det är mycket spännande läsning. Det finns ganska många kandidater som står närmre Piratpartiet än sitt eget parti. Samtidigt finns det bara 2 kandidater för Piratpartiet som står närmre ett annat parti. Det är dessutom många kandidater som får Piratpartiet som sitt näst bästa val. Det är spännande just på grund av att framgångar för Piratpartiet kan utlösa ett strömhopp av erfarna politiker som vill vara med på vårat tåg. De som ligger nära oss i åsikter kommer från nästan alla andra partier.

Samtidigt så är det slående hur lika Piratpartiets kandidater ser på andra partier. Det är c:a 40% som har MP som andrahandsalternativ och lika många som har C som andraval. Resten är spridda skurar. Jag tror inte man ska göra stor sak av att det är två kandidater som verkar ha mer gemensamt med andra partier. En valkompass är ett trubbigt instrument på personnivå. Det är när man ser på kandidaterna ur ett statistiskt perspektiv som man kan dra några riktiga slutsatser. När jag själv körde valkompassen här om dagen så höll jag med mig själv till 87%, jämfört med vad jag tyckte i juni. Det räckte i och för sig till för att jag skulle få mig själv som favoritkandidat, men det ger en fingervisning om hur mycket det kan slå fram och tillbaka enbart beroende på humör och dagsform.

Jag tycker också att det är på sin plats att gratulera Göran Widham. Han har lyckats följa partilinjen till 97%. Med det slår han både vår Partiledare och vår Partisekreterare på fingrarna.

Kommentera! (by jacob at 2014-08-18 22:28:29)

NSA & FRA: Är det lagligt bara för att någon säger att det är lagligt?


Nybloggat på HAX.5july.org:


Om hur NSA och FRA kortsluter den demokratiska processen och sätter sig över såväl rättssäkerhet som rättsstat.

Kommentera! (by Henrik Alexandersson (noreply@blogger.com) at 2014-08-18 20:14:00)

Winning Discussions: Begging the Question (Effective Pirating)

Man walking looking at cell phone - question mark in the background

Logical fallacies are techniques that people use to make an argument appear convincing even when it is wrong. Learning how to identify and refute logical fallacies is one of the best ways to win in a discussion. Catching an opponent committing a fallacy will force him to retract his error or he will appear foolish or manipulative to his audience. There is a dark side to this. Once you learn to identify logical fallacies you will also be able to use it. Do not deliberately use them against fellow Pirates; it is extreme bad manners and you will most probably be caught out.

The Logical Fallacy – Begging the Question

This phrase ‘to beg the question’ is one of the most misunderstood phrases in the English language. Most people, including many journalists, think it means to raise the question. In the phrase the word be means to avoid, not to ask for or require. This wrong usage is so common that it might be better to use one of the other names related to the fallacy:

 • Circular Argument
 • Circulus in Probando
 • Petitio Principii
 • Vicious Circle

Begging the question means to assume the conclusion of an argument in the first place. In other words the point that is to be proved is contained in the argument, meaning the logic goes around in circles. What I say (A) must be true because of somehing (B) A -> B. That something (B) is true because of what I first said (A) – B->A.  Often it is hard to see the problem as the fallacy is hidden in a long chain of arguments.  A->B, B->C, C->D therefore A->B

Examples:

A clear example is, “god exists because the scriptures say she does”. If we ask the question “how do we know that the scriptures are true?”  Now we can see the fallacy in its entirety.  “The scriptures are true because god says they are” .

One that is often used against UBI (Universal basic income): “If everyone got a basic income, people would stop working.”  How does that person know that would be the case?  In fact real life examples such as the Canadian Minicome experiment show quite the opposite.  The best counter to this argument is to ask  “If you had a basic income would you stop working altogether?”  Most people would not.

 

………………………

You can read more about the bandwagon  logical fallacy in a wikipedia post and logical fallacies in general in this wikipedia article.
Remember that just because someone commits a logical fallacy it does not mean their argument is necessarily incorrect. If you have the time and resources then use the principles of scepticism to test their reasoning objectively.

This article is a part of a series called Effective Pirating:
Winning Discussions – The Bandwagon Fallacy (Effective Pirating) 11/8
Effective Pirating: Winning Discussions – Tu Quoque 24/7
Effective Pirating: Winning Discussions – The Straw Man 17/7
Effective Pirating: Choose your Opponents Carefully 7/7

Featured image: CC BY-NC Tom

flattr this!

Kommentera! (by Andrew Reitemeyer at 2014-08-18 18:54:15)


Piratpartiet