21 October 2016

Victory for the Exegetes Amateurs! French Surveillance Censured by Constitutional Council

Paris, 21 October 2016 — The French Constitutional Council has censored this morning the article of the 2015 French Surveillance Law on radio wave surveillance. Following a Priority Preliminary ruling on the issue of constitutionality (QPC)1 tabled by the Exegetes Amateurs (FDN Federation, FDN and La Quadrature du Net and the Igwan.net NGO), this is a clear victory for advocates of privacy against disproportionate surveillance promoted by Manuel Valls' government. La Quadrature du Net is glad with this decision which effects are to be applied immediately (although regretting the extended time given to the legislator to conform to this decision in the long term) and calls on all citizens concerned with civil rights to support the tireless judicial and technical work accomplished with our friends of FDN and the FDN Federation.

Press release published on the website of the Exegetes Amateurs

The French Constitutional Council has just released its decision and answered the QPC raised by the Exegetes Amateurs on radio wave surveillance. The Constitutional Council takes up our arguments and admits the unconstitutionality of article L. 811-5 of the Internal Security Code. This article enabled surveillance of radio wave communication, not subject to "any substantive or procedural conditions" and its application not subject to "any guarantee".

Even if the Constitutional Council has decided to formally delay all the effects of the censorship of article L. 811-5 by fourteen months (until the 31 December 2017), it has however nullified it as of today. Indeed, the provisions censored cannot currently be "used as basis for measures of interception of communications, collection of traffic data or capture of electronic data" in France and at the international level. The only measures that may still be applied on the basis of this article seem to exclude any kind of privacy infringement.

Furthermore, the Council has ordered that all measures taken on the basis of this article must be communicated to the CNCTR2 so the committee can check those new limits are not exceeded (although we can regret that control has not been given to an authority offering better structural guarantees and having enough resources to ensure its efficiency). Plus, as the Constitutional Council does not give more precisions on the measures of article L. 811-5 that could survive those limits, we hope that the CNCTR will, for instance in its annual report to be published soon, give more practical explanations on this issue.

Today's decision is an undeniable success because it ends unconstitutional and disproportionate measures that infringe on privacy and liberties. By depriving intelligence services of a legal cover unleashing all kinds of illegal surveillance measures, this decision is a first victory in the procedure instituted by the Exegetes Amateurs against the Surveillance Law and its implementation decrees.
It shows how a precise and persistent work can still change the law even after an unfortunate vote. This is an encouragement to keep fighting for the protection of freedoms and the rule of law.

 • 1. This action is a French Constitutional Law procedure allowing parties involved in a pending case to ask the Constitutional Council to control the constitutionality of laws related to the case at hand.
 • 2. National Committee of Control of Intelligence Measures, oversight committee created by the 2015 Surveillance Law.

(by neurone130 at 2016-10-21 12:01:27)

20 October 2016

Låt haverikommission utreda politikens skadliga verkningar

Poly TicsPorr Politik är inte sex samhället. Att porr politik är lika med sex samhälle är den ultimata lögnen och porrindustrins politikens största seger. Denna lögn möjliggör för missriktade och antiintellektuella motargument när vi vill diskutera porrindustrins politikens påverkan på oss alla och hur porren politiken förstör barns och ungas nyfikenhet på sex och sexualitet samhälle och demokrati genom att utge sig för att skildra sex och lust vara just samhället.

Genomsnittsåldern för när pojkar barn börjar titta på porr nyheter är 11,5 år inte fan vet jag. Det de då får se är extremt våld, och det är inte spelat våld, utan reellt. Kvinnor stryps så att de tappar andan Länder bombas tillbaka till stenåldern och män makthavare trycker sina kön krav så långt ned i halsen på kvinnorna människorna att de nästan kvävs. Det är denna typ av filmer nyheter som säljer, som våra barn möter och som formar unga människors självbild. Porrindustrin Politiken säljer in våldet under parollen ”this is what real men want” ”this is what you really want”.

När våra barn nyfiket googlar ”bröst” ”röst” eller ”sex” ”lex” är det porrindustrins politikens människofientliga, kvinnohatande och rasistiska världsbild de möter. Att vuxenvärlden lämnar dem ensamma med den här parallellvärlden är ett stort svek. Att detta våld är vad ”riktiga män vill ha” ”folket egentligen vill ha” är ytterligare en av porrindustrins politikens lögner. Våld är inte vad de flesta män människor vill ha, det är en falsk, förödmjukande och avhumaniserande syn på män människor. Vi tror mer om män än så.

Ett av de vanligaste argumenten som används för att tysta diskussionen om porr politik är att vi som vill synliggöra porrens politikens påverkan och dra ut den i ljuset kallas för moralister foliehattar, ”får inte vuxna göra som de vill i sängen?” ”den som har rent mjöl i påsen har inget att frukta”. Detta är ett missriktat och oväsentligt ifrågasättande. Porr Politik är inte sex samhället. Porr Politik är en mångmiljardindustri som samarbetar med multinationella storföretag för att kunna fortsätta prångla ut kvinnoförakt och rasism. Porren Politiker visar bilder av gruppvåldtäkter, grova sexuella övergrepp och förnedring av kvinnor och tjejer allehanda skräckpropaganda om det tjänar deras syften – den totala motsatsen till universella värderingar och offentliga politiska ideal om jämställdhet, jämlikhet och alla människors lika värde.

Omfattningen och spridningen av kommersiell porr politik, framför allt på internet, har ökat lavinartat under flera decennier, samtidigt har porren politiken blivit alltmer våldsam integritetskränkande. Forskning och vetenskapliga studier om porr visar att porren utgör katalysator och inspiration till mäns sexuella aggressioner. Unizon har tagit fram rapporten ”Porr och prostitution” som samlar forskning och redovisar en sammanfattning av kunskapsläget. är inte något politiker är intresserade av om de inte råkar snubbla över något som passar deras agenda, eller om de har beställt det själva med tydliga instruktioner om vad studien ska komma fram till.

Dagens porr politik finns tillgänglig i allas mobiler, paddor och datorer dygnet runt, var du än befinner dig. Samhällets insatser för att förebygga mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer är verkningslösa oärlighet och korruption om vi samtidigt tillåter att porren politiken med sitt motsatta budskap finns tillgänglig två klick bort i varje mobiltelefon. Hur ska en 12-åring förhålla sig till budskapet att riktiga män ledare vill spotta på, ta stryptag på och kalla kvinnor för horor medborgare för väljare?

Ett annat vanligt argument är att det finns ”bra porr politik” och ”dålig porr politik”. Men världen är inte jämställd och den så kallade feministiska eller jämställda porren politiken existerar knappt i någon mätbar utsträckning eftersom den inte säljer. Framför allt är det inte den porren politiken som din 12-åring möter på internet. Återigen är detta en dimridå som omöjliggör en diskussion om den riktiga frågan: Våra barns framtid och deras och vår rätt till en värld fri från våld och förtryck. Att detta får fortgå är inget annat än ett haveri.

Haverikommission. Den 28 september visades filmen”Pornland – How the Porn Industry Has Hijacked Our Sexuality” i riksdagen. Vi rekommenderar alla att se den. Seminariet var fullsatt och reaktionerna från politiker, föräldrar, poliser, fältassistenter med fler visar att tiden är mogen för att prata om elefanten i rummet. inte filmen Public Sex, Private Lives eftersom den filmen inte hade understrukit vad politikerna tycker att vi ska tycka. Runt om i världen växer en rörelse för att stoppa porrkulturen politrukkulturen. Vi vill ha en haverikommission som har verkligheten som utgångspunkt. Porren sexualiserar våld mot kvinnor och visar bilder av grova övergrepp och förnedring av tjejer och kvinnor. Politken politiserar allt. Det är oacceptabelt att porrens politikens människohatande värderingar tillåts stå oemotsagda trots officiella politiska mål om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och alla människors lika värde. En haverikommission måste granska hur samhället kunnat låta detta gå så långt och hur vi nu kan begränsa porrens politikens skadliga verkningar.

Opt in- opt out. Flera andra länder har påbörjat ett arbete för att åtminstone begränsa spridningen av pornografi på nätet. I England har man infört ett ”opt in/opt out”-system i samarbete med internetleverantörerna, där grunden är att inte ha tillgång till porr och där man aktivt måste välja att ta bort filter för att kunna titta på porr. Om det finns barn skrivna på adressen så skulle det även kunna vara obligatoriskt att ansvariga vuxna ska motivera hur de ska förhindra att barnen får tillgång till porren. Vi förespråkar ett ”opt in/opt out”-system som ett av alla nödvändiga steg för att stoppa porren men det krävs mycket mer än så. Tänk om vi hade ett opt in- opt out-system för politiker så att vuxna människor aktivt måste välja att ta bort filter för politikerna ska kunna peta i deras privatliv.

Sverige har tagit ledningen i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och barn genom kvinnofridslagstiftningen, sexköpslagen och lagen mot barnaga. Det var många som sade att det var omöjligt. Men vi gjorde det. Vi har visat vägen för jämställdhet, kvinnofrid och barnfrid. Den världsbilden ska vi fortsätta förmedla till barn, unga och vuxna. Porrindustrin står för det totalt motsatta. Låt inte den industrin och dess förespråkare få fortsätta stå i vägen för ett jämställt samhälle fritt från våld. i arbetet med att berätta att Sverige har tagit ledningen, och i arbetet med att slå dövörat till när informationen inte passar agendan.


Photo credit: oemebamo via Foter.com / CC BY-NC
Andra bloggar om: , ,

Flattr this!

Kommentera! (by Joshua_Tree at 2016-10-20 19:25:15)

EU vill stoppa fildelning med hjälp av hittepå-juridik


Nybloggat på HAX.5July.org:


EU:s senaste idé om att begränsa olaglig fildelning och upphovsrättsbrott svänger sig med påhittade juridiska termer som är tänkta att låta förtroendeingivande, men som i själva verket inte betyder något.

Kommentera! (by Henrik Alexandersson (noreply@blogger.com) at 2016-10-20 14:14:00)

Signalspaning i Finland

Jag är intervjuad i Hufvudstadsbladet under rubriken "Rysk datamanöver skyndar på finsk lag". Det finns ytterligare intressant artikel i samma tidning: "Här övervakas Finlands datatrafik".

Kommentera! (by Mark Klamberg (noreply@blogger.com) at 2016-10-20 12:53:00)

18 October 2016

Kommunal curling av IS-terrorister? Verkligen?


Det här med att hemvändande som stridit för terrorgruppen IS vid behov kommer att få lägenhet, körkort och skuldsanering har väckt berättigad vrede.

Jag skulle vilja försöka resonera igenom detta rent principiellt. Om inte annat, så för att se om denna åsikt stämmer överens med de krav jag tycker att vi måste kunna ställa på mänskliga rättigheter i en demokratisk rättsstat. Det är inte helt okomplicerat.

Några ledande principer: Människor i allmänhet har rätt till liv, säkerhet och egendom. Alla medborgare i en stat skall ha lika rättigheter och skyldigheter inför staten. Människor som vistas i vårt land men ej är medborgare har inte fullt ut samma rättigheter och skyldigheter som medborgare – men skall dock minst tillerkännas de allmänna mänskliga fri- och rättigheter som meddelas i Europarådets och FN:s deklarationer. Rättsstatens principer skall råda och hanteringen måste vara rättssäker. Envar skall anses vara oskyldig till dess motsatsen har bevisats.

Aktuell lagstiftning finns här »

En person har varit i Mellanöstern för att strida för terrorgruppen IS. Hen kommer tillbaka till Sverige. Då gäller (i vissa fall) förbudet mot terrorresor. I någon mening skulle kanske även terroristbrottslagen kunna vara tillämplig (i och med att personen i fråga varit kombattant för samma terrororganisation som utfört ett antal attentat i Europa).

En återvändare skall naturligtvis genast anhållas. Personen i fråga har varit stridande för en terrorgrupp som helst skulle vilja skära halsen av oss allihopa – och är naturligtvis en säkerhetsrisk. Allmän säkerhet kräver att personen i fråga tas i förvar tills man kan utröna om han (eller hon) utgör något hot.

Ett sådant frihetsberövande ryms förmodligen inom vad Europakonventionen medger i sina undantag. (Kan dessa undantag åberopas i alla möjliga andra sammanhang, då kan de åberopas här. Det kan rent av vara med just något sådant här i åtanke som man skrev undantagen. Inte för att jaga fildelare.)

Och så skall det fastställas vem personen är, vad den har ägnat sig åt och om det finns skäl att anta att rena krigsbrott har begåtts.

Från 1 april gäller förbudet mot terrorresor. [Länk »] Lagen är problematisk på vissa sätt, men den gäller och då måste den tillämpas lika för alla. Den påbjuder fängelse i upp till två år. Ovanpå detta kommer straff för eventuella krigsbrott som kan bevisas.

Om man kan visa att någon är farlig genom begångna krigsbrott – då finns det utrymme för mycket långa fängelsestraff.

Lagen om terrorresor kan dock inte gälla retroaktivt – eftersom man inte kan straffa människor som utfört en handling som inte var olaglig när den utfördes. Lagen gör dessutom undantag för den den som strider i ett land där han eller hon är medborgare. [Länk »]

Ett omhändertagande är det första som måste ske. I varje enskilt fall. Och utredningen måste utföras på ett kompetent sätt – av statens våldsmonopol.

Möjligen vore det bästa att sätta upp en internationell / europeisk tribunal (lämpligen under internationella domstolen i Haag eller Europadomstolen i Strasbourg) som på ett och samma ställe kan samla information, dokumentation och bevis om alla kända kombattanter, kända krigsbrott och återvändare. Europol hjälper säkert gärna till – nu när det för ovanlighetens skull är på riktigt.

De personer som sedan döms till fängelse kommer som regel ut förr eller senare. Då skall de behandlas efter exakt samma regler som andra människor. (Möjligen med undantaget att den som dömts för terrorrelaterad brottslighet nog får finna sig i att vara listad hos Säkerhetspolisen under överskådlig framtid.)

Det må vara att den kommunala socialtjänsten då har skyldighet att bidra med pengar till kost, kläder och logi.

Men en egen lägenhet? Knappast. Körkort? Nej. Skuldsanering? Nej. Socialtjänstlagen skall helt enkelt tillämpas lika för alla. Den föreskriver inga sådana skyldigheter. Och den tillämpas normalt sett med stor restriktivitet.

Så om någon kommun får för sig att börja curla plötsligt återvändande IS-terrorister – då är det både allmänfarligt och på ett principiellt plan orättvist.

Att komma fram till denna slutsats kräver varken känsloargument eller högt tonläge.

Det är bara att hålla fast vid och tillämpa de principer som är centrala för en demokratisk rättsstat – vilka är exakt de terroristerna försöker få oss att överge. På den punkten får vi aldrig svikta.

Kommentera! (by Henrik Alexandersson (noreply@blogger.com) at 2016-10-18 22:51:00)

5 juli-podden 22: Cirkus Assange, olaglig brittisk övervakning och dataskydd

5 juli-podden – för dig som vill vara uppdaterad i debatten om internet, övervakning och fri- & rättigheter.Storbritanniens underrättelsetjänster bröt mot lagen i 17 år - nu vill man ändra lagen. Fängelse för kränkande bilder på förslag, också i Storbritannien. Dataskyddet hotas i EUs handelsavtal. Men vi inleder med att analysera Wikileaks mystiska beteende i veckan. Dessutom kort om Chelsea Manning och Milo Yiannopoulos. Och så tipsar vi om två konferenser som kan vara intressanta för våra lyssnare.

Med Karl Andersson och Henrik Alexandersson.

Soundcloud » | Youtube » | iTunes »RSS-feed (via Soundcloud) » | Ladda hem filen (MP3) »

Feedback, läsarbrev och insändar-inslag (MP3) kan sändas till: karl[at]5july.org

Publicerad under Creative Commons (Soundclouds CC-licens: CC=BY&NC)

HAX 5 Juli-blogg (på engelska) »

Kommentera! (by Henrik Alexandersson (noreply@blogger.com) at 2016-10-18 12:03:00)

17 October 2016

En dag av frågetecken om Assange och Wikileaks


Nybloggat på HAX.5July.org:


En dag av rykten, mystiska tweets, spekulationer och nya besked kring Wikileaks redaktör Julian Assange.

Kommentera! (by Henrik Alexandersson (noreply@blogger.com) at 2016-10-17 16:11:00)

Newsletter #74

Salut à toutes et à tous !

Voici la newsletter 74 de La Quadrature du Net !

Sommaire

L'activité de La Quadrature du Net

Directive ePrivacy

La Commission européenne a remis sur le métier sa directive sur la « Protection des données dans le secteur des communications électroniques », ou directive ePrivacy, qui date de 2002. La Quadrature du Net avait participé à la consultation publique (FR) organisée au printemps 2016 pour recueillir les attentes des citoyens européens en la matière. Mais d'autres groupes d'intérêts font eux aussi valoir leur cause : les opérateurs, les grands groupes du web (les GAFA : Google, Amazon, Facebook, etc.), et les pays membres de l'Union exercent de fortes pressions pour orienter le texte du projet de directive en leur faveur. La Quadrature du Net appelle donc, dans une lettre ouverte, les rédacteurs du projet à ne pas se laisser impressionner. D'après les agendas des législateurs, les lobbys industriels ne les lâchent pas d'une semelle. Mais les États ne sont pas en reste, les ministres allemands et français portant un discours inquiétant contre le chiffrement des échanges en ligne.
C'est pourquoi La Quadrature du Net invite à un rééquilibrage pour préserver l'intérêt général. Un appel à lire sur le site de La Quadrature du Net.

À lire sur notre site : https://www.laquadrature.net/fr/lettre-ouverte-commission-eprivacy

Directive Terrorisme

L'Union européenne travaille toujours sur un projet de Directive relative à la lutte contre le terrorisme, dans un contexte de grande nervosité. La France semble avoir imposé ses vues aux autres pays membres : certaines des mesures proposées laissent penser que le gouvernement français, contesté dans les mesures prises au niveau national, cherche à s'appuyer sur une future législation européenne qui légitimerait a posteriori ses mesures de police intérieure.
On retrouve ainsi, dans le texte du projet de directive, la censure administrative des sites Internet sans l'aval d'un juge judiciaire, ou des notions floues à large spectre, comme le concept de « radicalisation » ou le délit « d'apologie du terrorisme ».
La Quadrature du Net a déjà exprimé ses désaccords avec ce projet négocié dans l'urgence et sans transparence, qui fait passer des tractations en trilogue (négociation opaque entre la Commission européenne, le Parlement, et le Conseil de l'Union européenne) avant la discussion en séance plénière du Parlement européen. Mais n'ayant trouvé pratiquement aucun écho au sein du Parlement européen, La Quadrature a décidé de moins gaspiller ses forces pour l'instant sur ce sujet, pour mieux y revenir via d'autres moyens https://www.laquadrature.net/fr/directive-terrorisme-parlement-europeen-...

Droit d'auteur et lien hypertexte

La Quadrature du Net a ses sources. De Bruxelles, une étude d'impact et un projet de directive européenne ont fuité : elles concernent toutes les deux la question du droit d'auteur. Ce qu'on en lit donne clairement la couleur : la Commission européenne prend le parti des ayant-droits, en préconisant par exemple le recours systématique aux « robots copyright », chargés de détecter dans les fichiers mis en ligne les contenus protégés par des droits d'auteur. Un recul dénoncé par La Quadrature, qui travaille plus que jamais sur le sujet, et organise une série d'ateliers sur la création et les droits d'auteurs à l'ère numérique.

Par ailleurs, la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE), instance suprême pour les pays membres de l'Union, a rendu le 8 septembre une décision décevante (PDF) : selon elle, poster un lien (hypertexte) vers un contenu illégal peut constituer une atteinte au droit d'auteur.
Si vous publiez un lien vers un tel contenu, vous êtes aussi en infraction, parce que vous mettez le public « en communication » avec le contenu illégal. En quelque sorte, vous le republiez...
L'avocat général de la CJUE était pourtant opposé à cette lecture de la loi, tout comme La Quadrature du Net : quand le fait de poster un lien peut être une infraction, la liberté d'expression est aussitôt potentiellement restreinte.
Cependant, la décision de la CJUE ajoute une nuance de taille : le lien est illégal s'il procède d'une volonté lucrative. Mais les contours de la distinction entre le domaine marchand et le non-marchand restant très flous, et soumis à l'interprétation, de nombreuses questions se posent. Lionel Maurel membre du conseil stratégique de la Quadrature du Net, propose une lecture passionnante, pas à pas, de cette décision de la CJUE.

À lire sur notre site : https://www.laquadrature.net/fr/directive-copyright-commission
Page des ateliers Droit d'auteur : https://ateliers.laquadrature.net/2016/07/22/synthese-de-latelier-creati...
À lire sur notre site : https://www.laquadrature.net/fr/arret-CJUE-lien-hypertexte

Censure privée : une tribune

En réaction à la censure, par Facebook, d'un post publié par une militante antiraciste française, Félix Tréguer, co-fondateur et membre du conseil stratégique de la Quadrature du Net, publie le 5 septembre une tribune polémique et cinglante : cet exemple illustre tristement le bien fondé de la position, mille fois répétée, de La Quadrature, qui refuse que les plateformes prennent en charge une censure dont les lois leur délègue à la fois la responsabilité et les moyens, en l'absence d'un juge.
À la suite de cette tribune, nous avons ajouté une page à notre wiki pour recenser les cas similaires, vite enrichie par les bénévoles (merci à eux !). Un catalogue impressionnant qui appellera probablement des actions dans le futur...

À lire sur notre site : https://www.laquadrature.net/fr/censure-antiraciste-Facebook
À lire sur le wiki : https://wiki.laquadrature.net/Censure_priv%C3%A9e

Neutralité du Net et « paquet télécom »

Le BEREC (ou ORECE en français), groupement des régulateurs télécom des pays membres de l'UE, a rédigé des lignes directrices pour l'application du règlement sur les télécommunications. Ces lignes directrices, importantes pour préciser en particulier les règles de contrôle de la neutralité du Net, ont été adoptées le 29 août 2016. Le texte final, sans être catastrophique de ce point de vue, ne tient cependant pas compte de certaines remarques formulées lors de la consultation publique par de nombreuses voix citoyennes, dont celles de la Fédération FDN et de La Quadrature du Net.
Mais cette bataille est loin d'être la dernière. Aussitôt le dossier refermé, la Commission européenne en ouvre déjà un autre : elle vient de dévoiler un nouveau « paquet télécom », en vue d'écrire un code européen des communications électroniques. Les risques à venir : une remise en cause de la neutralité du Net, tout juste obtenue après des années de bataille, au prétexte que la 5G a besoin de plus de flexibilité et de moins de régulation, ainsi que l'émergence de quelques très gros opérateurs sur le marché européen, au détriment de petits opérateurs ou FAI associatifs. Le prétexte ? Les gros investissements.
La Quadrature du Net entend suivre le dossier de très près, et invite d'ores et déjà tout un chacun à contribuer au site Respect My Net, qui recense les atteintes à la neutralité du réseau.

À lire : le communiqué de presse de la Commission européenne qui présente le nouveau projet de « paquet télécom » : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3008_fr.htm
Document : le projet de Directive fixant un code européen des communications électroniques (en anglais)
À voir : https://respectmynet.eu/

Gratuité contre données personnelles ?

« Si c'est gratuit, c'est vous qui êtes le produit. »
Qui n'a jamais entendu cette formule ? et même : qui ne l'a jamais prononcée ?
Laurent Chemla, co-fondateur et membre du conseil stratégique de La Quadrature du Net, s'en empare dans une de ces tribunes dont il a le secret, et la prend à contre-pied : « Si c'est gratuit, c'est sans contrepartie. C'est la définition de la gratuité. » Un raisonnement qui remet les idées en place. « C'est vous qui choisissez le monde dans lequel vous voulez vivre. » À lire absolument — et en plus, c'est drôle.

À lire sur notre site : https://www.laquadrature.net/fr/si-vous-etes-le-produit

RSF et les espions allemands

Au beau milieu du mois d'août, Reporters sans Frontières (RSF) a lancé une campagne contre la loi de surveillance allemande. Confrontée il y a quelques mois aux mêmes enjeux avec la loi française, La Quadrature du Net ne pouvait que lui apporter son soutien, tout en rappelant qu'il ne s'agit pas de protéger que les journalistes, mais l'ensemble des citoyens, de la surveillance.

À lire sur notre site : https://www.laquadrature.net/fr/LQDN-RSF-surveillance-allemagne


Revue de Presse

Recours

 • #QPCHertz : la surveillance hertzienne en audience le 11 octobre au Conseil constitutionnel — Next Inpact
 • Renseignement : la surveillance hertzienne sera examinée par le Conseil constitutionnel — Next INpact
 • Loi renseignement : l'hertz et le néant — Libération
 • État d’urgence : le Conseil constitutionnel examinera le nouveau régime des perquisitions informatiques — Next INpact

Données personnelles

 • Devant la CJUE, la France défend la conservation généralisée des données par les intermédiaires — Next INpact

Censure privée

 • Censure : le plus grand journal norvégien attaque Facebook — Le Monde

Chiffrement

 • Données cryptées : « Ce que demande Cazeneuve, ça met en danger tout le monde » [Entretien avec Benjamin Sonntag] — Europe 1
 • La France veut lancer une initiative internationale contre le chiffrement — Next INpact

Surveillance

 • Vivons-nous vraiment en cyberdictature ? [Entretien avec Adrienne Charmet] — Le Monde
 • La France s'engage dans la surveillance préventive de masse — Le Monde
 • Allemagne : le gendarme de la vie privée étrille les services de renseignement — Le Monde
 • Allemagne : le gendarme de la vie privée étrille les services de renseignement — Next Inpact

Neutralité du Net

 • Défendre la neutralité du net : déclaration de l'IFLA pour préserver les bibliothèques — ActuaLitté

CETA

 • Libre-échange : encore des obstacles à l’adoption du CETA — Mediapart


Participer

Il existe de nombreuses façons de participer à l'action menée par La Quadrature du Net. Vous pouvez aider La Quadrature en parlant de ses publications autour de vous, et en les diffusant sur vos blogs, Twitter, Diaspora*, vos réseaux sociaux, listes de discussion… Bref, en « buzzant ».

Vous pouvez également participer à nos listes de discussion ou échanger sur notre chat (ou directement sur notre canal IRC : #laquadrature sur irc.freenode.net).

La Quadrature du Net a aussi besoin d'aide pour un grand nombre de tâches quotidiennes, par exemple pour l'édition de sa revue de presse, des traductions, la mise à jour de son wiki, des créations graphiques ou sonores… Si vous en avez la capacité, vous pouvez contribuer à améliorer les outils comme Memopol, Respect My Net, ou le Piphone, Contrôle Tes Données, ou bien nous proposer de nouveaux projets sur notre GitLab. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'information à ce sujet.

Enfin, si vous en avez les moyens, vous pouvez également nous soutenir en effectuant un don.


Calendrier

Octobre 2016 :

Novembre 2016 :

 • 7-8 : Colloque sur les données personnelles à Amiens, intervention d'Agnès de Cornulier
 • 16 : intervention d'Adrienne Charmet au colloque de l'ARCSI
 • 19-20 : Capitole du Libre : La Quadrature du Net sera présente, au côté de FFDN et de Framasoft
 • 30 : la Commission européenne présentera sa révision de la directive ePrivacy


English Version

ePrivacyDirective

The European Commission is working again on the directive on "data protection in the electronic communications sector", or Directive ePrivacy from 2002. La Quadrature du Net was part of the public consultation organised during spring 2016 to collect the expectations of European citizens on this matter. But other interest groups made their case too: operators, large Internet companies (the GAFAM: Google, Amazon, Facebook, etc.), and member states of the European Union. They exert strong pressure to orient the text of the draft directive in their favour.

La Quadrature du Net therefore writes to the persons in charge, in an open letter, not to be daunted. According to the legislators' agenda, industrial lobbies do not give up an inch. But Member States are not outdone, French and German ministers are leading a very active campaign against encryption of digital communication.
That's why La Quadrature du Net calls for rebalancing towards the general interest. A clear call that you can read on our website.

Directive on Combating Terrorism

The European Union is still working on the draft of the “Directive on Combating Terrorism”, in a nervous political context. France seems to have imposed its views to the other Member States: some of the proposed measures suggest that the French Government, which is challenged in the actions it took at national level following several heavy terrorist attacks in 2015, seeks to rely on a future EU legislation that would retrospectively legitimise its national security measures.
For example, we can find in the text of the draft “administrative blocking” of Internet sites without the approval of a judicial court, or blurred notions with a broad scope, as the concepts of “radicalisation” or “gloryfying terrorism”.

La Quadrature du Net has already expressed its strong disagreement with this project, negotiated in a hurry and with no transparency in trialogue (opaque negotiations between the European Commission, the European Parliament and the Council of the European Union) before the plenary discussion by the European Parliament. But having found almost no echo in the European Parliament, La Quadrature decided not to waste more forces on this text and to come back to it later, through other means.

Read on our website: https://www.laquadrature.net/fr/Directiveterrorism-European-parliament-c...

Copyright

La Quadrature du Net has its own sources. An impact study and a draft of a European directive has leaked from Brussels: they both concern the question of copyright. Both read clearly: the European Commisssion stands up for rights holders, in advocating the systematic use of "copyright robots" to detect protected contents in uploaded files. A decline denounced by La Quadrature. We are working on the subject more than ever and organise a series of workshops (FR) on author's rights in the digital age.

Moreover, the European Court of Justice (ECJ) made a disappointing decision on 8 September (PDF ): according to it, posting a link (hyperlink) to an illegal content may constitute a copyright infringement.
If you publish a link to such content, you are also in violation of the law, because you put the public "in communication" with illegal content. In a way, you republish it.
The General Attorney of the ECJ, however, was opposed to this interpretation of the law, just like La Quadrature du Net: when posting a link may be an infringement, freedom of expression is immediately restricted.
However, the ECJ decision adds an important nuance: the link is illegal if it proceeds from a lucrative will. But the distinction between commercial and non-commercial remains very vague and subject to interpretation, raising many questions. Lionel Maurel, member of the strategic council of La Quadrature du Net, offers a fascinating reading of the ECJ decision.

Read on our site : https://www.laquadrature.net/en/copyright_reform_could_EU_commission_do_...
Copyright Workshops (FR) : https://ateliers.laquadrature.net/2016/07/22/synthese-de-latelier-creati...
Read on our site : https://www.laquadrature.net/en/status_of_the_hyperlink_hyper_disappoint...

Private Censorship

In response to the censorship by Facebook, of a post published by a French anti-racist activist, Felix Tréguer, co-founder and member of the Strategic Council of La Quadrature du Net, published on 5 September a scathing and controversy Op-Ed: according to him, this example sadly illustrates the position of La Quadrature, which denies that the platforms are to support censorship delegated to them by laws in the absence of a judge.

Following this text, we added a page to our wiki (FR) for similar cases, quickly enriched by volunteers: many thanks to them! An impressive catalog which will probably call for actions in the future.

Read on our website:https://www.laquadrature.net/en/On-Facebook-antiracists-censorship
Read the wiki (FR):https://wiki.laquadrature.net/Censure_priv%C3%A9e

Net neutrality and "telecom package"

The BEREC has drafted its guidelines for the implementation of the telecommunications Regulation. These guidelines, important to specify in particular the rules for the implementation of Net Neutrality, were adopted on 29 August 2016. The final text, not catastrophic from this point of view, however ignores certain remarks made at the public consultation by many citizen voices, including those of the FDN Federation and La Quadrature du Net.
But this battle is far from being the last one. As soon as the file was closed, the European Commission already opened another one: it has just unveiled a new "telecom package", in order to write a new European code for electronic communications. Here are the incoming risks: a challenge to Net Neutrality, which was just obtained after years of battle, arguing that the 5G needs more flexibility and less regulation, and the emergence of some very large operators on the European market at the expense of smaller operators or associative ISPs. The excuse? Large investments.

La Quadrature du Net intends to follow the issue very closely, and already invites everyone to contribute to the site Respect My Net, which identifies violations of Net Neutrality.

Read: the press release of the European Commission presents the new draft of the "telecom package": http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3008_en.htm
Document: draft Directive establishing a European code for electronic communications
See: https://respectmynet.eu/

Freeservice against personal data?

"If it's free, you are the product."
Who has never heard this phrase? And even: who has never said it?
Laurent Chemla, co-founder and member of the Strategic Council of La Quadrature du Net, turns it back in a witty post: "If it's free, it's unrequited. This is the definition of gratuity." A must read - and besides, it's funny.

Read on our website (FR): https://www.laquadrature.net/fr/si-vous-etes-le-produit

RSF And the German Spies

In the middle of August, Reporters sans Frontières (RSF) launched a campaign against the German surveillance law. La Quadrature du Net, which confonted the same problems a few months ago in France, could do nothing less but support this campaign, adding that not only journalists should be protected from surveilance, but also every citizen.

Read on ou site : https://www.laquadrature.net/en/LQDN-RWB-surveillance-Germany

Press Review

Facebook

 • Indian Students Score a Partial Win in Facebook Privacy Dispute — Bloomberg
 • Norway Is Right to Be Pissed at Facebook Over Photo Censorship — Wired
 • Inside Facebook’s (Totally Insane, Unintentionally Gigantic, Hyperpartisan) Political-Media Machine — New York Times

Surveillance

 • A Walking Tour of New York’s Massive Surveillance Network— The Intercept
 • New Snowden leaks reveal “collect it all” surveillance was born in the UK — Ars Technica


Calendar

October 2016 :

November 2016 :

 • 7-8 : Agnès de Cornulier will talk about personal data in Amiens
 • 16 : Adrienne Charmet will talk at ARCSI's forum
 • 19-20 : Capitole du Libre : La Quadrature du Net will be there with FFDN and Framasoft
 • 30 : the European Commission presents a new draft for the ePrivacy Directive

Pour vous inscrire à la newsletter, envoyez un email à actu-subscribe@laquadrature.net

Pour vous désinscrire, envoyez un email à actu-unsubscribe@laquadrature.net

(by neurone074 at 2016-10-17 09:18:40)

14 October 2016

#polkon16 – politisk konferens för pirater

I år är den äntligen tillbaka! Den 12-13 november har vi en hel helg av politisk diskussion, pirathäng och pizza! Vi kommer prata Ny Piratpolitik och starta massor av sakpolitiska nätverk. Om du vill träffa pirater och bli mer aktiv i Ung Pirat är det här helt rätt för dig!

Om du använder Facebook, kan du attenda och få mer information i eventet!

Om du inte använder Facebook kan du svara på det här mejlet och få mer information via mejl och hemsidan. En registreringssida kommer snart!

Alltså:
Politisk konferens för pirater!
Den 12-13 november i Göteborg!
En liten deltagaravgift tillkommer (ca 100kr). Mer information om detta och lokal kommer!

På polkon kommer vi starta nätverk, vilket är föreningar som alla får vara med i och som har ett särskilt ämne. Idag har vi till exempel Ung Pirat eSport. Vi vill starta sakpolitiska nätverk, som specialiserar sig på olika politikområden! Du som kommer till polkon får vara med start dessa nätverk, engagera sig i dem du tycker verkar coola. Nätverket fungerar som en internetbaserad förening. Läs mer på wikin!

Ung Pirat står som vanligt för resor, mat och boende men du måste få din förening att “skicka dig” till Polkon! Detta är för att vi nu börjar förändra hur ekonomin fungerar i Ung Pirat (staten ger oss mindre pengar än tidigare så nu måste vi dela på utgifterna på ett annat sätt :C )

Såhär funkar det:
Ung Pirat är ett förbund med en “central nivå” (förbundsstyrelsens nivå), en distriktsnivå (som håller på att läggas ned) och föreningar! Alla som är medlemmar i Ung Pirat är medlem i någon förening, till exempel Ung Pirat Göteborg, om en bor i Göteborg. På kongressen beslutades det att Ung Pirat börjar ta ut deltagaravgifter på vissa centrala arrangemang, där polkon är först ut. Du, som vanlig medlem, behöver inte betala deltagaravgift (men får förstås!) utan det gör din förening, men då måste ni först vara överens om det! :)

Alltså, kontakta din förening och säg “Jag vill åka till polkon! Pay for me plz” så fixar vi det tillsammans. Sitter du i styrelsen för en förening? Se till att hålla årsmöte innan Polkon och gör en budget för att skicka folk (tex dig själv!) till polkon. Kontakta Elin eller Erik om du har frågor!

Jag och förbundsstyrelsen ser jättemycket fram emot att träffa er alla i Göteborg, så kom! <3

Ses i Göteborg!

Kommentera! (by Elin Andersson at 2016-10-14 14:27:15)

Om CETA, TTIP, frihandel och ett fritt och öppet internet


Nybloggat på HAX. 5.July.org:


"I’m standing with free trade. And I’m standing with a free and open Internet. It is perfectly possible and logical to combine these standpoints with being critical to CETA and TTIP."

Kommentera! (by Henrik Alexandersson (noreply@blogger.com) at 2016-10-14 13:16:00)

11 October 2016

5 juli-podden 21: Brödrostarnas attack, osänkbara websidor och yttrandefrihet i SVT

5 juli-podden – för dig som vill vara uppdaterad i debatten om internet, övervakning och fri- & rättigheter.Med sakernas internet kan våra hem utnyttjas till att sänka webbplatser genom överbelastningsattacker. Samtidigt utvecklas osänkbara webbplatser som baseras på bittorrent och blockchain. Dessutom: FBI vs Apple, rond två. Var är Chelsea Manning? Och hur står det till med yttrandefriheten i Sverige? Vi kommenterar gårdagens PK-debatt (Publicistklubben).

Med Karl Andersson och Henrik Alexandersson.

Soundcloud » | Youtube » | iTunes »RSS-feed (via Soundcloud) » | Ladda hem filen (MP3) »

Feedback, läsarbrev och insändar-inslag (MP3) kan sändas till: karl[at]5july.org

Publicerad under Creative Commons (Soundclouds CC-licens: CC=BY&NC)

HAX 5 Juli-blogg (på engelska) »

Kommentera! (by Henrik Alexandersson (noreply@blogger.com) at 2016-10-11 12:16:00)

10 October 2016

IoT: När brödrostarna anfaller


Nybloggat på HAX.5July.org:


Ett nytt IT-hot tycks vara på snabb frammarsch – ljusskygga element som utnyttjar allehanda nätuppkopplade prylar för DDoS-attacker och som botnets för att sprida virus och malware.

Kommentera! (by Henrik Alexandersson (noreply@blogger.com) at 2016-10-10 15:38:00)

09 October 2016

Ny teknik ger websidor som inte kan censureras?


Nybloggat på HAX.5July.org:


Websidor som inte kan censureras, inte behöver någon server och inget krångel med domännamn? Det är i vart fall vad en tjeckisk utvecklare påstår sig ha konstruerat.

Kommentera! (by Henrik Alexandersson (noreply@blogger.com) at 2016-10-09 17:28:00)

08 October 2016

[Morningconsult] FCC’s Final Internet Privacy Rules Will Likely Align With FTC

FCC’s Final Internet Privacy Rules Will Likely Align With FTC

In a shift from an earlier proposal, the Federal Communications Commission’s final rules to regulate the privacy practices of internet service providers are expected to be in line with the Federal Trade Commission’s approach, according to telecom and agency sources. [...]

The FTC filed comments with the FCC this summer saying the agency supports the FCC’s general focus on privacy, but its officials also offered a bevy of suggestions. Significantly, they suggested allowing ISPs to use consumer data that isn’t sensitive on an opt-out basis. That would mean that customers can explicitly say they don’t want the company to use their information, but the firm wouldn’t need to ask permission before using it. This is similar to the FTC’s way of regulating privacy among web entities in their jurisdiction such as Amazon.com or Facebook. [...]

Criticism of the FCC’s proposed rules has centered on how the agency’s new rules would require companies to receive explicit consent to use all consumer data. [...]

https://morningconsult.com/2016/10/03/fccs-final-internet-privacy-rules-...

(by neurone130 at 2016-10-08 10:39:30)

06 October 2016

Viktigt med lika regler för alla när vallagen skrivs om


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


Vallagen är på väg att skrivas om. Men samtidigt som man stärker valhemligheten skapar man andra, nya problem. Och det som är riktigt viktigt – lika spelregler för alla registrerade partier – bryr man sig över huvud taget inte om.

Kommentera! (by Henrik Alexandersson (noreply@blogger.com) at 2016-10-06 22:41:00)

A deceitful attempt to get CETA signed

Update: new version of Declaration, see below

The European Commission and Canadian government work on a “Joint Interpretative Declaration” that should convince governments that have doubts about signing the EU-Canada trade agreement (CETA).

The Declaration does not change CETA’s text. It does not give a clarification of provisions. Take the first paragraph of the section on Investment Protection:

“CETA includes modern rules on investment that preserve the right of governments to regulate in the public interest including when such regulations affect a foreign investment, while ensuring a high level of protection for investments and providing for fair and transparent dispute resolution. CETA will not result in foreign investors being treated more favourably than domestic investors.”

In reality, first, CETA’s right to regulate clause does not create any new right to regulate, but it is just “reaffirming” a right that is assumed to already exist.

Second, foreign investors get the right to challenge government decisions in supranational arbitration, a right domestic investors do not have – they get greater procedural rights. Furthermore, foreign investors would also benefit from far reaching substantive rights, which investment tribunals have interpreted expansively, beyond the interpretations of local courts. For instance, investment tribunals have (a) seen the exercise of discretionary power by enforcement agencies as discriminatory, and (b) interpreted legitimate expectations in a broader way than local courts. See footnotes 2 and 3 here.

This is just one paragraph, and the rest of the text is just as meaningless, as the Declaration does not change the CETA text. The Declaration is a sham.

Update: new version of Declaration

The European Commission and Canadian government made a new version (CETA-verklaring). It is a bit longer, but does not have a higher quality. For instance, the first paragraph of the section on Investment Protection has one additional sentence:

“CETA does not privilege recourse to the investment court system set up by the agreement. Investors may choose instead to pursue available recourse in domestic courts.”

This is meaningless. The agreement creates a competing system. To attract business, it will have to provide investors with beneficial decisions. Investors may choose the investment court system over domestic systems.

Also note that the Declaration does not solve issues with data protection, as noted by Vrijschrift and issues with intellectual property rights (page 47).

See also S2B Joint Interpretative Declaration on CETA – Unpacking the “clarifications” on investment protection

Update: further reactions on earlier version

Simon Lester noted: “This has about the same impact that a press release would.

Gabriel Siles-Brügge noted: “The draft #CETA declaration leaked – & it reads more like a press release than a series of enforceable obligations“.

Van Harten: Comments on the EU-Canada Declaration on the CETA; Conclusion: “The CETA’s special protections for foreign investors are out of step with principles of democratic regulation, independence and fairness in adjudication, and balance in the allocation of rights and responsibilities. The Declaration does not ameliorate the resulting concerns. Overall, it furthers the CETA’s skewing of state decision-making in favour of large multinationals, wealthy individuals, and speculators in international litigation.”

Friends of the Earth Europe: CETA declaration not worth the paper it is written on, claim Friends of the Earth Europe

TNI: Leaked CETA interpretative declaration an utterly inadequate solution

Greenpeace: Leaked EU-Canada joint declaration has legal weight of a holiday brochure

Steven Shrybman: “(…) You will know from our opinion that we distinguished between a “qualified” and “mere” declaration. The former requires the parties to clearly identify the declaration as a condition precedent to their approval of a treaty. That question is moot in the present circumstances because, notwithstanding its title, the document could not in fact be considered an “interpretative declaration” under international law for the simple reason it doesn’t even offer the pretext of interpreting CETA provisions on investor protection.

To not put too fine a point a point on it, the comments about investor protection are akin to a press release touting the virtues, as the authors perceive them, of the investor protection rules CETA would entrench.

In our opinion, no party could credibly present such a document as an “interpretative declaration” to a Tribunal called upon to determine an investor rights dispute. Moreover, in the unlikely event that should occur, a Tribunal that gave it any consideration would risk its own credibility.” See also the earlier opinion.

Many people compare it with a press release, which was actually my first thought too.

In Dutch Parliament, some speakers reffered to the Vienna Convention on the Law of Treaties. See article 31.

Kommentera! (by Ante Wessels at 2016-10-06 13:32:57)

Piratfika den 12 oktober – kom och träffas

fika1

Hej Piratvänner

Glöm inte piratfikat nu på onsdag kl 18 i Baresso Coffee i Södermalm.

Piratfikat är ett tillfälle att utbyta idéer och funderingar, ställa frågor och ha roliga diskussioner över en kopp kaffe. Både medlemmar och icke medlemmar är lika välkomna.

 

Baresso Coffee
Swedenborgsgatan 25
Tunnelbana: Medborgarplatsen eller Mariatorget
Pendeltåg: Södra Station
www.baressocoffee.se

Vi ses där
Aveen,
Piratpartiet Stockholmsregionen
stockholmsregionen@piratpartiet.se

Kommentera! (by aveen at 2016-10-06 07:37:53)

05 October 2016

Debattartikel i NT - Medborgarna förtjänar en modern upphovsrätt

Idag hade jag en debattartikel publicerad i Norrtelje Tidning tillsammans med Gun Svensson - Medborgarna förtjänar en modern upphovsrättHär är artikeln i sin helhet:

Medborgarna förtjänar en modern upphovsrättRoslagen har kulturella tillgångar av stort värde. Speciellt sommartid med dess rika utbud av olika aktiviteter. 

Men människor, dessa sociala och skapande varelser, behöver omges av en miljö där de har möjlighet att uttrycka detta på olika sätt året runt. Antingen genom att skapa själva eller ta del av vad andra har skapat. Därför behöver vi en fungerande upphovsrätt också i vår digitala värld med internet och smartphone.

Förslaget om en reform av upphovsrätten som EU-kommissionen presenterade häromdagen är ett stort steg bakåt. Det är uppenbart att kommissionär Oettinger låtit reformen kidnappas av de största aktörerna inom nyhetsförmedlings-, film- och musikindustrin. 

I stället för en modernisering av det 15-åriga upphovsrättsramverket presenterar Oettinger planer på att ge även företag som producerar nyheter samma närstående rättigheter som film- och musikindustrin. Det är inte en lagstiftning med rimligare balans mellan dessa företag och medborgarna. Det kommer att slå tillbaka mot dessa branscher på lång sikt, men förslaget är dessutom en katastrof för yttrandefriheten, startup-företags förmåga att utvecklas samt kampen för ett Europa utan digitala gränser.

Det finns inte heller något i det aktuella förslaget om att minska de orimliga skyddstiderna, som även gäller för företag som köpt upp och därmed erhållit närstående rättigheter. Upphovsrätten utgör ett tidsbegränsat monopol och handlar inte om äganderätt.

I dag kan en musiker skriva ett stycke musik och upp till 70 år efter dennes död är användandet av detta förbjudet utan tillstånd. De enda som tjänar på dagens extremt långa skyddstider är företag med mängder av titlar i sina arkiv. För dem blir det stora inkomster, trots små belopp för varje verk.
Ett tydligt exempel på detta är filmbolaget Disney, som varit med och lobbat igenom lagstiftningen med allt längre skyddstider för filmer i USA. Disney gör själva filmer på kända verk som Bröderna Grimms sagor, Snövit, Robin Hood och andra folksagor. Sedan använder Disney upphovsrätten för att stämma eller hota alla andra som också vill göra film baserade på dessa gamla sagor i många decennier efter att de själva producerat filmen.

EU har tidigare skapat en del lagstiftning för att skydda oss konsumenter, men här verkar man bara ha tagit hänsyn till lobbyister. Effekten kan i förlängningen bli att upphovsrätten dödar vårt gemensamma kulturarv genom att låsa in de verk som skapas i dag i arkiven hos ett fåtal stora företag, som kan medge användning mot betalning och på vissa villkor under hela deras skyddstid.

Med ett uns av fantasi borde politiker kunna föreställa sig vad detta får för konsekvenser för medborgarna. Genom kortare skyddstider på kultur ger vi dagens och kommande generationer av kulturskapare möjlighet att inspireras och influeras av de som gått före dem. Vi ger också människor i allmänhet möjligheten att uppleva mer och rikare kultur.

Gun Svensson, Piratpartiet
Markus Berglund, Centerpartiet

Kommentera! (by Markus "LAKE" Berglund (noreply@blogger.com) at 2016-10-05 21:00:00)

04 October 2016

Wikileaks insatser för demokratin


Nybloggat på HAX.5July.org:


I dag har Wikileaks varit online i tio år. Jag skriver några rader om det centrala i dess gärning – att fylla demokratin med innehåll.

Kommentera! (by Henrik Alexandersson (noreply@blogger.com) at 2016-10-04 18:01:00)

5 juli-podden 20: Wikileaks 10 år, EU om streaming och åsiktspolisen på SVT

5 juli-podden – för dig som vill vara uppdaterad i debatten om internet, övervakning och fri- & rättigheter.Vi rapporterar från Wikileaks presskonferens i Berlin och säger grattis till 10 års unik journalistik. Intervju med Melinda Taylor, en av Julian Assanges advokater, om Sveriges roll i att wikileaksgrundaren sitter på Ecuadors ambassad. Europeiska kommissionen till oväntat försvar för strömmande media. Och så kommenterar vi att SVT börjat ta ställning till intervjupersoners uttalanden.

Med Karl Andersson och Henrik Alexandersson.

Soundcloud » | Youtube » | iTunes »RSS-feed (via Soundcloud) » | Ladda hem filen (MP3) »

Feedback, läsarbrev och insändar-inslag (MP3) kan sändas till: karl[at]5july.org

Publicerad under Creative Commons (Soundclouds CC-licens: CC=BY&NC)

HAX 5 Juli-blogg (på engelska) »

Kommentera! (by Henrik Alexandersson (noreply@blogger.com) at 2016-10-04 13:57:00)

30 September 2016

Net Neutrality: BEREC on the Right Path, Let's Keep the Pressure on

Paris, 30 September 2016 — Net Neutrality is one of central challenge in the application of fundamental rights in the digital space. Too often it has been only considered as a technical or commercial issue, but it has serious impact on the real exercise of right to freedom of speech, right to information and on how the society build and think of itself; but also has important impacts on industrial and commercial issues. La Quadrature du Net has followed this issue since its start in the European debate circa 2009 by trying to defend a definition and wording in EU law of a strict Net Neutrality, protecting users and guaranteeing opportunities of development in a sane digital environment. As the BEREC guidelines for the Telecom Regulation adopted in October 2015 have been published, it is time to come back on the few years of campaign and to present the next fights and challenges for fundamental rights.

La Quadrature du Net has defended, since 2009 and the first announces of EU works on Net Neutrality, an approach based on the defence of fundamental rights: to secure Net Neutrality, it is to defend the access of all to the Internet network, it is to allow to receive and send information with the same condition for all, it is to guarantee technical condition to a free and fair exercise of freedom of speech and information.

It was not self-evident: as soon as the subject was within the speeches of Telecom operators and big digital companies, everything was made to consider Net Neutrality only from the perspective of financing Internet traffic and not as a major issue for the balance of the network that determines the quality of access and circulation of the information and services for the users as a whole.

To tell the whole story of the fight for Net Neutrality would be as tedious as revealing of the EU and national decision-making processes, the weight of lobbying, the strength of industries but also the assets of activists and citizens who committed themselves, on the long run, for the defence of the funding principles of the Internet. For La Quadrature du Net, it means skill improvements on technological, legal and institutional fields for staff, interns, members of the board and volunteers who committed themselves for more than 6 years in this battle. This meant also getting experience of EU institutions, the strength of conviction of a handful of committed defenders of liberties, the bet of citizen participation in the legislative process, the development of original campaigning tools and adapted to La Quadrature's actions, the creation and defence of a clear and uncompromising discourse for all users, and the establishment of strong bonds and coalition with other European or international organisations also aware of the stakes of Net Neutrality for fundamental rights.

Over the years, Net Neutrality's case fluctuated between hope and disappointment. In 2009, after amendment tabled by the US operator, AT&T, aiming to legalise discriminatory traffic management practices, La Quadrature du Net was the first EU NGO to oppose it. Regardless of a real lack of effort to information of elected representatives and citizens on this complex subject, we couldn't compel the Parliament and the Member States to write in the Telecom Package under negotiations, a disposition protecting this principle. Nonetheless, the European Commission committed to study the subject and intervene if needed after the legislative process (see annex 2 of the press release of November 2009 greeting the adoption of the Telecom Package).

It was followed by 4 years of indecision. While in France, the Arcep and some MPs were teaching themselves on the subject through workshops, auditions and reports, the European Commission —Neelie Kroes in particular— in charge of the Digital Agenda let it wash over her. In 2011, facing the refusal of the EU authorities to consider the importance of the issue, La Quadrature du Net was at the origin of RespectMyNet, a platform allowing EU Internet users to document Net Neutrality infringements.

No matter parliamentary reports calling for a legislation on this matter, Neelie Kroes opposed it. Worst, between 2011 and 2013, she kept being closer and closer to the positions defended by large EU Telecom operators, those who started a new cycle of concentration in the sector. In this context, Neelie Kroes surprised civil society by announcing during the summer 2013, her project for a telecommunications regulation, which was presented as a tool to defend Net Neutrality and was very clearly inspired by the proposals of the big Telcos. For three years, a group of large telecom industries and universities were "explaining" —through the financing of the European Union— that the only way possible was to prioritise Internet traffic in order to finance the modernisation of the network, obviously ignoring the arguments of the people advocating for Net Neutrality.

The balance of Neelie Kroes' project was:

 • Prioritisation of the traffic to allow Telcos to conclude agreements with large content providers, social networks, etc. (Google, Facebook...) in order to prioritise those content —discriminating all small content providers, SME, individuals, civil organisations who wouldn't have the possibility or would refuse to pay.
 • Creation of status for specialised services allowing a prioritised traffic whereas equivalent services —but not paying or not enough— would be de facto more difficult to access.
 • Implementation offers of zero rating and other pricing systems on the volume and commercial agreements, prioritising content providers.

Afterwards, the European Parliament studied the text. It started disastrously by choosing Pilar del Castillo Vera (EPP - ES) as a rapporteur, who followed the path taken by the European Commission and Telcos.

In November 2013, the sad picture of Net Neutrality lead few civil organisations such as La Quadrature du Net to organise themselves around SaveTheInternet.eu. After months of difficult negotiations, the European Parliament voted in extremis, on 3rd April 2014, a text which was clearly in favour of Net Neutrality. This was a great but fragile victory for the SaveTheInternet coalition and the few MEPs who seek to defend rights and freedom from the beginning.

Fragile because the Council of the European Union who had to give its position on the text and was less open to the voice of the people than to the power of large Telco companies with whom Member States have incestuous relationships. The pressure had to be maintained for over a year and half on the European Parliament to obtain in October 2015 a vote on a ambiguous text letting a large leeway for interpretation for the BEREC in charge of writing guidelines for the implementation of the Regulation in the nine next months.

After a consultation who collected over 500 000 answers from individuals, NGOs and Telco professionals, the BEREC published and publicly presented on the 30 August 2016 its guidelines, stating the principles chosen to coordinate the implementation of an open Internet. The BEREC played its role by remaining closed to Telco industries and by framing especially few practices who have been underlined by the SaveTheInternet.eu coalition, such as the specialised services and traffic management measures. Moreover, if the zero rating is not forbidden, the interpretation of the guidelines should not allow to implement those kind of practices.

A few important limits related to operators' commercial offers are particularly noteworthy, yet for some likely to drastically limit freedom of access to information and freedom of speech.These offers remain in a grey zone and will have to be evaluated on a case-by-case basis by the National Regulatory Authorities (NRAs, the ARCEP in France), until regulators coordinate with each other and develop a form of jurisprudence over their inspections.

Also, in our common answer with FDN Federation to the consultation, we have raised few points unfortunately not taken into account by the BEREC:

 • The guidelines (paragraph 16) authorise to supply one IP address only (IPV4 or IPV6). But as IPV4 addresses are now scarce and lots of ISPs are postponing the implementation of IPV6 without providing an IPV4 equivalent, like in most of mobile Internet offers. Without a quick deployment of IPV6, the users without a public IP (even fix) will be more and more restrained in the possibility to offer content and applications. Thus the infringements of Net Neutrality made by mobile ISPs could spread if National Regulatory Agencies do not stop those practices.
 • At the paragraph 50 (formerly 471), it is written that all traffic should be treated equally. Or a bad interconnection, for example with a competing service to the one of the operator could lead to an access discrimination to some contents, as it was the case in France with Youtube videos being discriminated by Free or Orange.

That being said, the result is clearly in favour of Internet user's rights and as soon as it was published this has been denounced by the Telecom industries who considers it as a terrible constraint. In that sense, the BEREC's guidelines are a victory for the Net Neutrality defenders. The principle of the user having control over his/her communications and the role of the technical intermediary played by the operator are —more or less— entrenched in law.

After more than seven years spent trying to put Net Neutrality in the European legislation, La Quadrature du Net is released and realises that the worst threats have been countered. And beside that the worst blocking or slowdown practices are declining, while they were commonly used a few years ago.

Nonetheless, we must stay alert during the concrete implementation of the Regulation and focus on European Regulators' future activities. The European Commission has just announced a codification of the European telecommunication law that may challenge the few legislative progress of the last years. The Telecom operators, currently developing convergence strategies with big media groups, are very influencing political stakeholders and they will keep fighting to reinforce their control over networks and digital economy. More than ever, European citizens' implication in controlling the efficiency of the adopted measures is need on a daily basis and thus make the regulators understand and feel that they have behind them careful users who care about the principle of a free, open and neutral Internet. Tools, such as RespectMyNet.eu which allows documenting Net Neutrality infringements, will be maintained and further developed in order to enable citizens to play their own role in the protection of Net Neutrality.

Respect My Net

 • 1. The numbering of the paragraph was modified between the version published for consultation and the final version

(by neurone130 at 2016-09-30 10:49:19)

29 September 2016

Illussionen om värnplikten


Frågan om återinförd värnplikt diskuteras just nu.

Det tycks finnas något slags allmän opinion som menar att det vore bra: Ungdomen skall få lära sig veta hut, hantera vapen (hmmm) och komma ut i friska luften. Samhällsgemenskapen skall stärkas och alla skall få lära sig att gå i takt. Ärtsoppa och bivack.

Detta är ett hjärnspöke. Det handlar inte om alla ungdomar. Försvaret varken behöver, vill ha eller kan hantera hundratusentals värnpliktiga.

Vad det är fråga om är en allmän mönstring (där alla ungdomar skall mätas, vägas och bedömas). Sedan kommer några enstaka tusen att tas ut till militär utbildning.

Det är tänkt att omfatta de mest motiverade, intresserade och förhoppningsvis även lämpade. Men rimligen borde man kunna värva många av dem ändå, utan någon pliktlag – om man anstränger sig lite mer.

Vad det handlar om är att med tvång stjäla något år från vissa ungdomar, men inte de flesta. Vilket är ytterst orättvist. Man kan inte ha en samhällelig skyldighet som bara gäller vissa. Rättigheter och skyldigheter visavi staten skall gälla lika för alla.

Dessutom är det en tveksam idé att försvara vår frihet genom att använda tvång.

Låt värnplikten stanna i papperskorgen. Satsa mer på värvning av frivilliga istället.

Kommentera! (by Henrik Alexandersson (noreply@blogger.com) at 2016-09-29 15:56:00)

Basic Income — A concrete and financed proposal for Sweden

basic-income-forstasida

Download the full proposal in English

I have now translated my proposal for basic income for Sweden, which I presented in Swedish some time ago.

Although the proposal as such is strictly about Sweden and Swedish conditions, I am hoping that the reasoning and design principles I have applied may be of interest to basic income activists in other Nordic and European countries as well. In many ways, the welfare systems we have today are basically quite similar, and many of the problems we face are the same as well.

You can download the full proposal in English as a pdf. Here is the introduction:

Introduction — A concrete and financed proposal for basic income in Sweden

Can a country like Sweden introduce basic income, to guarantee everybody enough to survive on, whether they have a job or not? Yes, of course we can, if we want to.

We already have a number of welfare systems with exactly this goal, that we are already paying for. Nobody starves to death in Sweden, and very few people sleep outdoors for purely economic reasons. In one way or another, we are already allocating the resources necessary to provide everybody with food on the table and a roof over their head. In that sense, we already have basic income in Sweden.

But for anybody who loses their job and needs help from society, a Kafkaesque maze of bureaucracy and arbitrariness awaits at the job center or social service office. If we can afford that —and evidently we can, at least so far —then surely it cannot be impossible to redesign the system to reduce the insecurity and hassle. This is the underlying idea behind basic income.

A concrete proposal

I have developed a draft proposal for a basic income system for Sweden, specifically designed to be realistic both from an economic and a political perspective. The idea is to present a system that could actually become reality, and preferably as soon as possible. Very often, discussions about basic income have been very visionary. This is a good thing, because it means that we have a rather clear vision to aim for. But to move along we need to start discussing basic income in more concrete terms, including how it can be financed.

I propose that everybody between 19 and 65 who lives in Sweden and is covered by today’s welfare systems, would get an unconditional allowance corresponding to 900€ per month, tax free. In Swedish money this would be 8,333 SEK per month, or 100,000 SEK per year. When you start getting an income the allowance will be reduced, but slowly enough to make sure that it always pays to work if you get the opportunity.

An urgent reform

This is an urgent reform. We have about 400,000 unemployed people in Sweden today (out of a population of 10 million), and nobody thinks that this figure will drop significantly in the foreseeable future. On the contrary, there is a real risk that computers and automation will make even more jobs disappear in the future. Hoping that the politicians will create hundreds of thousands of jobs (as they promise every election year) is no solution, because they cannot. If they could, they already would have, but as we all know they haven’t. This means that we have an obligation to make sure that the welfare systems for the unemployed are secure, dignified and humane.

The unemployed are not to blame for the unemployment. The number of available jobs does not increase because we put more pressure on the unemployed, and force them to walk around with a knot of anxiety in the stomach, dreading the next meeting with the employment or social service officer.

Basic income replaces the insecurity and arbitrariness of today’s system with a straight-forward and predictable right for everybody to have their basic needs met. In the model that I have been looking at, I have assumed a benefit level of 900€ per month. This is roughly in line with Sweden’s current level for social assistance, so it is only just about what you need to survive. But unlike today’s social assistance, the basic income will not be tied to any demands that the recipient fulfills certain tasks, or submits to intrusive checks or arbitrary conditions by the welfare officer.

Negative income tax

All the practical administration of the basic income can be handled by the computers at the tax authority. The tax authority already keeps track of who lives in Sweden and is covered by the welfare system, and how much each of us earns. This is all that is needed. The only new element is to instruct the tax authority’s computers to make an automatic payment on a monthly basis to all those who are not making enough money on their own to support themselves. This way of administering basic income is called ”negative income tax”.

In the model that I am proposing, the basic income would be phased out with 33% when you start making money yourself, together with an income tax of 33% (which is the normal marginal tax rate for low and middle income earners in Sweden). Someone on basic income who manages to get an income of 300€ would  pay 100€ in income tax and get the basic income reduced by 100€, but would get to keep the remaining 100€ as extra money in the pocket.

This would be a literally infinite improvement over Sweden’s current social assistance system, where the benefits are reduced by 100% of any other income you may get, leaving you with nothing extra at all in your pocket. This is the welfare trap, since it removes the incentive to even try to make some money on your own. Basic income will be different, and solves this problem.

Possible to finance

In Sweden, as in all other Nordic and (I believe) European countries, there are publicly available statistics showing the income distribution for the adult population. We can use these statistics to estimate the cost of different proposals for basic income systems.

It turns out that the proposed system, with a level of 900€ per month, and 33% phasing out in addition to 33% income tax, would cost the Swedish government 132 billion SEK per year. Unless you are Swedish, this number as such probably won’t tell you very much, but it should be seen in relation to the total Swedish central government budget, which is just under 900 billion SEK. Compared to this, introducing basic income for 132 billion SEK would be a very large reform, but not impossibly large. It is possible to finance in a realistic way.

First of all, the basic income would make several of today’s systems obsolete. Basic income would replace social assistance, student aid, and the Public Employment Agency including current unemployment benefits. These are the only cuts I am proposing in the current Swedish welfare systems.

Keep child and sickness benefits

All child and family benefits, as well as the entire sickness insurance, and are left as they are in my proposal.

Those who have disability pension today that is higher (after tax) than the basic income would be, will simply keep their current disability pension and not get any basic income. In this way, we ensure that no chronically ill or disabled persons will be worse of after the reform than today. But those that have a disability pension that is lower than the basic income, will get the basic income instead of the disability pension. And anybody who loses their right to disability pension (because they got better, or because the authorities decided that they could work after all) would of course get the basic income if they do not immediately find a job. In this way, the basic income supports and strengthens the safety net for the disabled and the chronically ill, even though we make no direct changes to the sickness insurance system. More money in the pocket for the poorest disability pensioners, and more security for everybody.

The rest of the financing I propose that we solve by removing the VAT discounts that certain industries enjoy in Sweden today, especially the food and restaurant industry. Removing these tax discounts to companies would bring in an additional 50 billion SEK in tax revenues for the government.

With this, the entire basic income reform is financed, without any wishful thinking about positive dynamic effects or radically new (and untried) tax bases, and without raising the income tax at all. Basic income is completely realistic from an economic point of view. And the primary objection to basic is not economic, but emotional.

Emotional objection

”But what if everybody just quit their jobs and start loafing around doing nothing on basic income instead!”

”They never will, at least not at the same time,” is the obvious answer.

900€ a month is very little money to live on in Sweden. It is possible to do it (because people are doing it in today’s system), but it is no rose garden and not very fun, especially not in the long run. Economically, even a low-paying job is much better than  being forced to live on an income so close to the minimum subsistence level as 900€. If you have a middle income job, the difference will be even greater. If you are used to living on a salary of perhaps 2,500 to 3,000€ (before tax), you have to change you lifestyle drastically to survive on 900€ a month. This is not something most people want to do.

Jobs for the unemployed

But for the sake of argument, let us assume that a couple of hundred thousand people who have jobs today, would actually resign and voluntarily chose to live off the basic income instead. For all those of Sweden’s 400,000 unemployed people who desperately want an job, it would be fantastic news to have so many jobs becoming available!

The ones who didn’t want to work won’t have to, with no stigma and no hard feelings on anybody’s part. The ones who wanted a job will get one. And the companies that employ them will get co-workers who really want to work. This would be a win-win-win for everybody, in a way that few other political proposals even come close to.

A Nordic model for the 21st century

In many ways, basic income is not a very dramatic reform. It can be seen as a way of reducing bureaucracy and streamlining the welfare systems we have today. A renovation and modernization of the Nordic model to make it fit for a new century, if you want to put it like that.

But the underlying idea behind basic income still has great political potential, in a positive way. When people feel secure and get more power over their own lives, this will lead to positive effects for society in many ways, both big and small. How large these positive ”dynamic effects” will be is almost impossible to calculate beforehand. We can be pretty confident that they will appear.

But exactly how fast and in what way, we can only find out by trying. I think we should.

The next step in Sweden

The calculations I present in the proposal are estimates. I have done them in a spreadsheet, using public data from various sources, including income distribution statistics divided into percentiles. This is enough to make reasonable estimates about the costs and the financing, but estimates is all they are.

My reason for doing these calculations was to see if it would be meaningful to continue working with the model at all. I think they show that it is.

The next step in Sweden would be to make a more exact calculation of the cost. This would in fact be very easy to do. The Swedish government has a computer simulation system called FASIT, that can calculate in great detail what the cost would be. This system is available both to the government itself and to other parties, such as the political parties in the parliament, academics, or private entities that are prepared to pay a couple of thousand euros to use it. I hope that somebody gets interested enough in the proposal to make a more exact calculation.

…and in other countries

The reason I have translated this proposal into English is that I think the principles behind the proposal may be of interest in other countries as well. The numbers and the details about the existing welfare systems will be different in each country, but most European countries, and especially the Nordic ones, have welfare systems with a pretty similar structure.

This proposal for a basic income system for Sweden is explicitly designed to be both economically and politically realistic to implement. In the proposal itself, I describe the design decisions I have made at various points, and my reasoning behind them.

Please feel free to copy as little or as much from this proposal as you like, if you want to design a draft basic income system for your own country.

Sharing is Caring!

……

Read the full proposal in English as a pdf


Kommentera! (by Christian Engström at 2016-09-29 12:42:08)

EU:s ogenomtänkta och farliga web-censur


Nybloggat på HAX.5July.org:


EU:s upplägg om att låta nätets sociala nätverk censurera åsikter online är illa genomtänkt och farligt. Det öppnar för godtycke, är ovärdigt en rättsstat och är per definition ett angrepp på yttrandefriheten.

Kommentera! (by Henrik Alexandersson (noreply@blogger.com) at 2016-09-29 10:17:00)

28 September 2016

Terrorism Directive: European Parliament to Cowardly Surrender to Outrageous Security Call

Paris, 28 September 2016 — For a few months, the European Parliament has been discussing a directive aimed at updating the European legislation on combating terrorism. After a vote in the LIBE Committee, MEPs agreed to send the text directly to a trialogue discussion; this reduces opportunities for a democratic debate on an issue that bears strong consequences for fundamental rights.
Today, Wednesday 28 September, the third trialogue between the European Parliament, the European Commission and the Council of the European Union is to take place. Faced with the deadlock organised by European institutions, La Quadrature du Net emphasises the dangers of this text.

Monika Hohlmeier
Monika Hohlmeier, rapporteure of the text.

The initial draft, based on a report by Rachida Dati (PPE - FR) that turned out to be a catastrophe for freedoms of speech and information, as well as for privacy (banning of Tor, of VPNs, heavier responsibilities for hosts and platforms), was finalised by the European Commission in the aftermath of the Paris attacks of November 2015, with excessive haste probably caused by pressure from France.

We hoped that the European Parliament and especially the LIBE committee, known for its positions in favour of civil liberties, would resist the pressures of the rapporteur, Monika Hohlmeier (PPE - DE), who has been making unclear and dangerous proposals heavier and heavier in the draft. But no resistance was to be found, the MEPs voting almost unanimously for the text, even though it had been redacted too quickly and lacked an impact assessment on fundamental freedoms. Even the rapporteur of the Greens, ALDE and S&D, sometimes massively supported by their respective political groups, have accepted this text without seriously pushing for amendments. Furthering this legislative abdication, they have voted a mandate for the rapporteur to negotiate the text directly with the Council of the European Union and the European Commission, without the whole of the Parliament having a say.

A number of the aberrations in the Dati report have been removed because they are impossible to implement, but even so the terrorism directive remains a disproportionate text, adopted precipitately and with no actual understanding of its medium- and long-term impact on fundamental rights. Moreover, it will be ineffective in fighting terrorism, at least where Internet-related measures are concerned.

 • The text of the directive lacks precision on key concepts that define the scope of the measures: "glorification" of terrorism, "radicalisation" must be defined with the smallest possible margin for interpretation, so as to avoid a lack of legal predictability, and in order to guarantee the right to security, as provided for by the European Charter of Fundamental Rights. This need of precision was also underlined by the Special Rapporteur for the United Nations for the Promotion and the Protection of Human Rights and Fundamental Liberties in the fight against terrorism. According to him, the infraction of inciting to terrorism must be clearly defined in the law and avoid vague wording such as "glorification" or "apology of terrorism".
 • Website blocking and the removal of content without prior judiciary decision have been added in the text by MEPs after discussion in LIBE Committee, although these measures, adopted in France with the 2014 Terrorism Law, have proved to be not only ineffective for their purpose but also disproportionate and counter-productive.
 • The draft directive stipulates that providing a service with the "knowledge" or "intention" that it be used for terrorist purposes does fall within the definition of "aiding and abetting". As Member-States transpose this directive in a variety of ways, it could endanger publishers of anonymisation and privacy-protection tools by making them responsible for the way those tool are used.

Our visits to MEPs, our calls, our emails, our press releases have all been met with the same laconic answer, the very same that French MPs and Senators gave right before adopting the French Surveillance Law; an answer contemplating only superficial solutions for a complex issue that warrants a much more substantial reflection. Even MEPs from political groups that are usually more critical of hasty and dangerous decisions, such as Eva Joly (Greens - FR) or Caterina Chinnici (S&D - IT), have surrendered to the pressure of the EPP and France and have been relegated to mere damage control. And when disagreement occurred within a group, such as within the Liberal group ALDE, whose members firmly oppose censorship and mass surveillance, the shadow rapporteur Petr Jezek (ALDE - CZ) simply ignored it, condoning the dangerous positions of the general rapporteur.

Rapporteurs of the Terrorism Directive
Eva Joly (Greens - FR), Caterina Chinnici (S&D - IT) and Petr Jezek (ALDE - CZ)

Like France did before, the European Parliament prefers hiding its head in the sand and surrender to base electoral tactics. Although usually proud of their independence, MEPs are bowing to the false siren call for security from Member States that have notoriously little inclination to protecting fundamental rights.

La Quadrature du Net deeply regrets this about-turn on security by the European Parliament, which is being forced to meddle in national government strategies and to adopt window-dressing measures in order to tackle its lack of legitimacy.

Faced with the obvious lack of interest of the Members of the European Parliament and of national representations, La Quadrature du Net decided to stop wasting its efforts and to focus its energy on other and no less pressing issues such as the right to encryption, the review of the ePrivacy directive, the telecom package, and copyright reform.

La Quadrature du Net calls on MEPs of the LIBE Committee as well as all MEPs to reject this dangerous text!

We wrote it already when the 2015 Surveillance Law passed and we are saying it again: we will keep fighting against this intrusive law and all others of the same vein whenever and wherever we can, in particular before the European courts and institutions. But we have now come to the point where we will have to help citizens protect themselves against any kind of surveillance.

(by neurone130 at 2016-09-28 13:16:53)

Migrationsverket skapar ett svenskt självskadebeteende


Det staplas exempel på människor som utvisas ur Sverige trots att de har jobb, betalar skatt, sköter sig och klarar sig själva.

Ofta handlar det om futtiga detaljer, som att under några månader ha haft ett par hundralappar för låg lön eller att de fått sitt jobb via till exempel LinkedIn istället för Arbetsförmedlingen. Men inte om att de misskött sig eller legat andra till last. Detta är människor som är lönsamma för vårt samhälle.

Kontrasten blir närmast överväldigande mot många andra flyktingar och migranter som får stanna i landet. De saknar ofta relevant utbildning (ibland har de ingen utbildning alls), det finns ingen naturlig plats för dem på arbetsmarknaden och de hamnar i ofta livslångt utanförskap och bidragsberoende.

Varför gör Migrationsverket på detta sätt?

Det verkar ju närmast som om man satt i system att skicka ut folk som klarar sig själva och som har integrerats väl. Handlar det om något absurt självskadebeteende? Handlar det om något slags skruvad socialistisk signalpolitik? Rensar man ut folk som inte automatiskt blir bidragsberoende socialdemokratisk valboskap? Sätter man en ära i att vara småsint och elak?

Än så länge har politikerna kommit oförtjänt enkelt undan, trots att det är de som satt upp de regler som skapat denna orimlighet. Nu är det dags att vi ställer dem till svars.

Länk: Klämd av byråkratin - utvisas ur landet »

Kommentera! (by Henrik Alexandersson (noreply@blogger.com) at 2016-09-28 11:42:00)

27 September 2016

George Orwells förskola

Jag sitter och läser en artikel i Sydsvenskan om hur förskolor i Malmö arbetar för att förebygga sexuella övergrepp, och det är så mycket som är dumt att jag inte vet var jag ska börja. Så innan jag börjar ösa invektiv omkring mig vill jag förekomma eventuella anklagelser om att jag är för pedofili och dylikt med att understryka att det självklart är bra att man vill förebygga övergrepp. Men goda intentioner betyder inte nödvändigtvis att åtgärderna är bra, eller ens rimliga. Vägen till helvetet är, som bekant, kantad av goda föresatser. Så, nu till invektiven.

I artikeln visar chefsindoktrinator Barbro Romero runt reportrarna i fotriktiga Birkenstocks. Redan i första stycket får vi veta att såväl dörren till skötrum liksom dörrarna till toaletterna är genomskinliga. Vi får veta att lekutrymmena är uppdelade men i ett öppet utrymme så att man alltid ska se varandra, och att man i hallen gjort om en skohylla i hallen till bibliotek där föräldrarna kan låna böcker som ”problematiserar genus och familjekonstellationer”. Ni kanske redan nu anar varför jag inte vet var jag ska börja? Lugn, det kommer mera.

Leksaker ska vara könsneutrala. Av den anledningen har Romero stoppat ett planerat inköp av en stor brandbil. Det är nämligen viktigt att tänka normkritiskt för att förebygga sexuella övergrepp. Så då undrar jag lite försiktigt – hur går de resonemangen ihop? Romero vill inte ha en brandbil för att det, i hennes ögon, inte är en könsneutral leksak? Det var väl inte särskilt normkritiskt av henne? Hade hon varit normkritisk hade hon ignorerat ryggmärgsreflexen som säger att brandbilar är pojkleksaker. Och hur väl går det ihop med den övriga rörelsens kamp för att få en jämnare könsfördelning inom diverse yrkeskårer, till exempel brandkåren? Hur ska flickor växa upp till brandsoldater om de redan på förskolan får lära sig att brandbilar är pojksaker och såna ska vi inte befatta oss med? Hm?

I artikeln berättar också Romeros sidekick Daniel Nyström att man kan jobba mer med att göra barnen medvetna om att de bestämmer över sin egen kropp. Hur går det ihop med genomskinliga dörrar på toaletten, undrar jag. Jag har två bekanta på Facebook som heter Daniel Nyström. Båda är, liksom jag, integritetsvänner och skulle, såvitt jag vet, aldrig gå med på något dylikt, men jag känner ändå att jag vill söka upp dem och ge dem varsin örfil i förebyggande syfte. Bara för att de råkar heta lika.

På den tiden integritetsdebatten rasade eftersom vi fortfarande hade någon form av personlig integritet brukade övervakningsivrarna förnumstigt förkunna att ”den som har rent mjöl i påsen har inget att frukta”. Eller varianten ”den som inte har något att dölja har inget att frukta” (ett uttryck som för övrigt även användes av Joseph Goebbels, så där har ni lite Goodwin). På det brukade vi ställa motfrågan ”stänger du om dig när du går på toaletten?”. Syftet med motfrågan är att visa att även om du inte gör något du inte får, och alla vet vad man gör därinne, så vill man göra det ifred, utan insyn. Men jag trodde väl aldrig att vi skulle ha faktiska exempel på institutioner där lokaler är konstruerade för att man inte ska få vara ifred på toaletten…

Vad Barbro Romero och Daniel Nyström gör för att motverka sexuella övergrepp är faktiskt en närmast perfekt analogi för vad folkvalda över hela västvärlden gör för att motverka terrorism. Man bygger öppna ytor så att alla ska se varandra hela tiden, det vill säga ett slags panopticon. Precis samma som vi gör i samhället i stort och i synnerhet då med nätet. Man gör sitt yttersta för att förhindra att det finns någonstans där man kan gömma sig. Inte ens på toaletten ska man få vara ifred. Syftet är förstås att undvika att dummingarna kan göra saker dolt, men priset är högt och betalas med individernas personliga integritet. Man gör intrång i det privata för att förhindra att någon annan gör det. Begår övergrepp för att ingen annan ska göra det. Monterar ner friheten för att försvara den. Det är som att ta med sig en egen våldtäktsman till parken för att undvika överfallsvåldtäkt. Det är hål i huvudet.

Mina favoriter i artikeln är nog ändå när vi får veta att det är viktigt att barnen vet vad deras kroppsdelar heter, och här betonas särskilt ”snoppen, snippan och rumpan”, samt att ”de ska veta vilka kroppsdelar som är privata”. Eh, alla? Eller vill de lära barnen att alla andra kroppsdelar utom ovan nämnda är något slags allmän egendom? Hela den egna kroppen och det egna intellektet är privat. Lär barnen det istället så kan de växa upp till individer som själva kan sätta tydliga gränser utifrån vad som känns bra och inte.

Och så berättas det då förstås att det är särskilt viktigt att flickor uppmuntras att säga nej. Det är således viktigt att leksakerna är könsneutrala, och tydligen också viktigt att moralkakorna inte är det. Jag vill nog mena att det är lika viktigt att uppmuntra pojkar att säga nej. Inte bara för att även pojkar utsätts för övergrepp, utan även för att den som aldrig själv lärt sig att säga ifrån eller sätta gränser sannolikt har svårt att förstå eller respektera när andra gör det. Jämför med de som föds med nedsatt förmåga att känna smärta. Hur förklarar man för någon som inte förstår begreppet smärta att om du gör sådär så gör det ont på mig?

Jag blir, som synes, förbannad över en hel del i den här artikeln. De må påstå att det handlar om att förebygga övergrepp, men det som beskrivs i artikeln känns som något annat och mycket mer ideologiskt färgat. Det låter mer som indoktrinering än som upplysning. Samtidigt är jag glad att jag inte behöver ha mina barn på en sådan förskola. Den här artikeln är, som jag ser det, ett utmärkt argument för varför det är bra och rent av nödvändigt med privata alternativ inom vård, skola och omsorg. För att utan den valmöjligheten är man rökt om fel stolpskott får sätta upp riktlinjerna. Men det är samma människor som vanligtvis applåderar initiativ som det vi kan läsa om här som också vill begränsa eller rent av förbjuda privata alternativ. Jag tycker att de har fel, men jag tycker att det är bra om det finns alternativ som passar dem. De tycker att jag har fel, och de tycker att det är dåligt att det finns alternativ som passar mig. Däri döljer sig en avgrundsdjup skillnad.


Photo credit: bazzadarambler via Foter.com / CC BY
Andra bloggar om: , , , ,

Flattr this!

Kommentera! (by Joshua_Tree at 2016-09-27 09:21:55)

Decentralisera mera!


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


"Min poäng är att ökat lokalt självbestämmande är positivt. Det ökar möjligheten att beslut fattas som passar befolkningen bättre och att besluten i sig blir bättre. Det skapar ett stabilare samhälle som undviker centralstyrningens »single points of failure«. Det blir mer demokratiskt, i en djupare mening. Det ökar människors frihet."

Kommentera! (by Henrik Alexandersson (noreply@blogger.com) at 2016-09-27 00:46:00)

23 September 2016

Vi måste protestera när EU inskränker våra fri- och rättigheter!


Nybloggat på HAX.5July.org:


"Sadly, this is typical for how the EU apparatus works. Democratic principles and core values are brushed aside. Rule of law is disregarded. Human and civil rights are ignored. And they usually get away with it."

Kommentera! (by Henrik Alexandersson (noreply@blogger.com) at 2016-09-23 14:01:00)

22 September 2016

Broken data protection in EU trade agreements

The study “Trade and Privacy: Complicated Bedfellows? How to achieve data protection-proof free trade agreements” is remarkable. On the one hand it shows, beyond doubt, that the EU fails to sufficiently protect personal data in its trade agreements. On the other hand, one of the safeguards it recommends could leave our personal data more vulnerable.

Monique Goyens, Director General of The European Consumer Organisation (BEUC), commented:

It’s unacceptable that the EU’s privacy and data protection rules could be challenged through trade policy. Trade deals should not undermine consumers’ fundamental rights and their very trust in the online economy. We’re pleased to see this study clearly echoing the European Parliament’s call to keep rules on privacy and data protection out of trade agreements.

The study is a crucial contribution to the debate in Europe (infographic). I’m grateful to the organisations which commissioned the study (BEUC, EDRi, CDD, TACD) and to the researchers: Kristina Irion, Svetlana Yakovleva, and Marija Bartl.

Nevertheless, this short note (pdf version) argues that the safeguards the study recommends would provide (much) less protection than suggested. (The note focuses on this issue. The study is much broader and comes with many valuable recommendations).

In trade agreements the EU commits itself to allow more and more cross-border flows of data. To protect personal data the EU has to regulate these flows; the EU needs a solid exception to its trade commitments. The first section of this note discusses article XIV of the General Agreement on Trade in Services (GATS, 1995), which is an exception to trade commitments. Unfortunately, the exception is limited by many conditions. In its trade agreements the EU uses a safeguard modelled after GATS article XIV. The European Parliament has stated a stronger exception is needed, an unconditional one.

Section two shows a completely different approach. The safeguard in the EU – South Korea trade agreement’s financial chapter provides a positive obligation to protect personal data. With this obligation resting on Korea, our financial data should be safe there. However, the safeguard seems hardly enforceable. After this introduction to two different approaches to safeguards, the note turns to the safeguards the study recommends.

Section three highlights a disagreement. It discusses a safeguard in the draft EU – Canada CETA trade agreement’s financial chapter. The study sees this safeguard as a strong exception to data flow commitments and recommends to give the safeguard a greater role in future trade agreements. It would be better than GATS article XIV, the exception discussed in the first section. However, this note argues to the contrary that the safeguard is not an exception. It is a positive obligation to protect personal data, like the EU – South Korea safeguard, discussed in the second section. Taking a step back, the section concludes that a new formulation in the EU – Canada CETA trade agreement can lead to opposing interpretations. Giving the safeguard a greater role in future trade agreements would be dangerous as its text leaves ample room for trade and investment tribunals to decide it is not an exception.

The fourth section discusses a second safeguard the study recommends, a safeguard in the 1994 Understanding in Commitments on Financial Services. It is an exception to data flow commitments; it may be stronger than GATS article XIV. But it is not unconditional; this creates uncertainty.

Finally, this note shows that investment protection rules can render unconditional exceptions to data flow commitments ineffective. Investment protection adds conditions. The section also points out systemic issues with supranational trade and investment adjudication. It argues that giving private parties access to supranational investment adjudication creates uncontrollable risks due to the specialised and supranational character.

This note concludes that proposed EU trade agreements, like EU – Canada CETA, would undermine data protection, democracy and the rule of law. If we don’t put our values first, deep integration agreements will compromise our values. The world faces major challenges. We need our values to guide us.

Study: K. Irion, S. Yakovleva and M. Bartl, “Trade and Privacy: Complicated Bedfellows? How to achieve data protection-proof free trade agreements“, independent study commissioned by BEUC et al., published 13 July 2016, Amsterdam, Institute for Information Law (IViR). (Hereinafter “Study”)

1 An exception from the past: GATS article XIV

The exception in article XIV of the General Agreement on Trade in Services allows parties to the agreement to take measures to protect privacy, personal data and other public interests. Despite the obligations in the GATS, states can take unilateral measures: “(…) nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any Member of measures: (…)”. Unfortunately, the exception comes with many conditions which World Trade Organization panels have enforced strictly.

The Study shows that GATS article XIV and safeguards modelled after it are not data protection proof. 1 This is a major issue as upcoming trade agreements, for instance the EU – Canada CETA, open many cross-border markets, including related data flows, with only this broken safeguard. 2 The Study concludes that an unconditional exception is needed. 3

The European Parliament had reached the same conclusion. The Study “underscores the formula” of the European Parliament that new free trade agreements have to contain:

a comprehensive, unambiguous, horizontal, self-standing and legally binding provision based on GATS Article XIV which fully exempts the existing and future EU legal framework for the protection of personal data from the scope of this agreement, without any conditions that it must be consistent with other parts of the [agreement]. (page VI, emphasis added)

In the formula “exempts” and “based on GATS Article XIV” indicate that the Parliament wants an exception. As a whole the formula amounts to an unconditional exception.

We can now look at a different approach: additional safeguards which are not exceptions to data flow commitments, but positive obligations to protect personal data.

2 Positive obligations to protect personal data

The EU – South Korea trade agreement (EUKOR, 2011) has a general exception modelled after GATS article XIV. 4 In addition, EUKOR’s sub-section on financial services takes a different approach; the relevant part of article 7.43 Data processing reads:

(a) each Party shall permit a financial service supplier of the other Party established in its territory to transfer information in electronic or other form, into and out of its territory, for data processing where such processing is required in the ordinary course of business of such financial service supplier; and

(b) each Party, reaffirming its commitment (41) to protect fundamental rights and freedom of individuals, shall adopt adequate safeguards to the protection of privacy, in particular with regard to the transfer of personal data. (emphasis added)

The article contains two obligations, one to allow some data flows, the other to protect personal data. 5 The parties do not retain the right to take unilateral measures; the second paragraph is not an exception to data flow commitments. This was a new approach. Annegret Bendiek and Evita Schmieg noted:

As such, the South Korea FTA goes further than previous exceptions, regarding the proposed rules not as possible exemptions from free trade, but stressing the need to develop adequate safeguards in the first place.

The safeguard gives the responsibility to protect EU personal data transferred to Korea, to Korea. 6 This safeguard is a good addition, but on its own it is not sufficient. If the data protection in the other country turns out to be substandard, the safeguard seems hardly enforceable. 7

We see similar safeguards which are not exceptions to data flow commitments in three other trade agreements. 8 An essential difference between exceptions to data flow commitments and positive obligations to protect personal data is whether the parties to the agreement retain the right to unilaterally take measures despite the agreement’s obligations. We can now turn to the two safeguards the Study recommends.

3 Ceci n’est pas un carve-out

Trade agreements sometimes use the word “carve-out”. A carve-out is an exception. 9 As the Study uses “carve-out” for the safeguard discussed here, this section uses this word as well.

The Study concludes that the safeguard in the financial chapter of the draft EU – Canada CETA trade agreement is a strong carve-out and recommends to give it a greater role in future trade agreements. 10 11 This section tests whether the safeguard is a carve-out (exception).

Like in EUKOR’s sub-section on financial services, in CETA the parties allow some financial data flows. The related safeguard in CETA article 13.15 (2) reads:

Each Party shall maintain adequate safeguards to protect privacy, in particular with regard to the transfer of personal information. If the transfer of financial information involves personal information, such transfers should be in accordance with the legislation governing the protection of personal information of the territory of the Party where the transfer has originated. (emphasis added)

The safeguard has a similar construction as EUKOR article 7.43, but it has an additional element, the last sentence. The additional element is weak as it contains “should be”, not “shall”. A usual interpretation is that “should be” indicates interpretational guidance. The last sentence then gives guidance to the interpretation of “adequate safeguards”. Furthermore, article 13.15 (2) does not formulate a right to unilaterally take measures to protect personal data. It is not an exception to data flow commitments; it is a positive obligation to protect data.

This interpretation is in line with the interpretation of agreements with Korea, Singapore, Vietnam and Ukraine. 12 The new, weak element does not fundamentally change the interpretation, but it may strengthen the positive obligation to protect data. 13

Crucially, the safeguard does not allow unilateral measures. The Study reaches an opposite conclusion:

The second paragraph of this Article calls for “adequate safeguards to protect privacy”. The subsequent prudential carve-out for the protection of personal information reads:

“If the transfer of financial information involves personal information, such transfers should be in accordance with the legislation governing the protection of personal information of the territory of the Party where the transfer has originated.”

Read in the light of the previous commitment, “transfers” into and out of a party’s territory involving personal information is governed by the data protection law in the country of origin of the personal information. In other words, the EU can maintain its rules on the transfer of personal data to a third country in relation to financial services, and there is no dependency with a Commission decision attesting Canada an adequate level of protection in the meaning of Article 25.4 DPD. (emphasis added)

The interpretation leaves open various issues. First, the “subsequent prudential carve-out” is not formulated as a carve-out. Carve-outs are formulated differently. 14 Specifically, the paragraph does not formulate a retained right. The safeguard is not an explicit carve-out. At most it could be an implicit, constructed, carve-out.

Second, the first sentence clearly designates agency (“Each Party shall”), the second doesn’t.

Third, “should be” is weaker than “is governed”. They have unequal strength.

Fourth, even if transfers from the EU would be governed by EU law, EU law could still be applied by Canada. Governing law does not set jurisdiction.

Fifth, “in accordance with” indicates following. One system follows the other; for instance, Canada should apply EU law. In other words, “in accordance with” suggests designating agency.

The first interpretation – the last sentence provides interpretational guidance – would seem more solid, but readers may have an opposite opinion. We can take a step back and conclude that the new formulation in the trade agreement can lead to opposing interpretations. The Study recommends to give the safeguard a greater role in future trade agreements. This would be dangerous as its text leaves ample room for trade and investment tribunals to decide it is not an exception.

4 An exception with a loophole

According to the Study the data protection safeguard in the 1994 Understanding in Commitments on Financial Services is strong. 15 To meet the Parliament’s and Study’s criteria it should be an unconditional exception. This section tests whether the exception is unconditional.

The safeguard (article B. 8) is an exception (“Nothing in this paragraph restricts the right of a member to protect …”), but with a condition (“as long as such right is not used to circumvent the provisions of the Agreement”). This condition conflicts with the condition in the European Parliament’s formula (which the Study underscores, as we saw above): “without any conditions that it must be consistent with other parts of the [agreement]”. The safeguard fails to meet the Parliament’s and Study’s criteria.

The condition may be intended to only prevent abuse. 16 This would make the safeguard stronger than GATS article XIV, and a step in the right direction. But some uncertainties remain. The US and companies are quick to label measures as draconian and protectionist. 17 Protectionist measures would be abuse. Consequently, a limitation to abuse could still leave some risk.

Worse would be an expansive interpretation of the condition. This would provide arbitrators with discretion to test protective measures against the whole agreement, creating various risks. 18

First, investment protection chapters contain tests on government behaviour, including the fair and equitable test, which give supranational investment arbitrators a wide discretion. Note discretions come together in the hands of supranational investment arbitrators; they can interpret both trade and investment rules.

Second, agreements often contain provisions like “The Parties shall comply with the following international agreements: …”, which expand the commitments. The EU TTIP investment proposal even contains “and other rules of international law applicable between the Parties”. 19

Third, as data flow commitments increase, the risks of most favoured nation treatment tests may increase. 20

Fourth, a trade agreement may contain a ceiling to data protection elsewhere in the agreement. Arguably, articles like EUKOR 7.43 and CETA 13.15 (discussed above) create ceilings as they provide data flow obligations with related (EU substandard) data protection safeguards. 13 7

Fifth, full suspension of data flows would amount to a zero quota violation of GATS and trade agreements. 21

The exception has a condition; this creates uncertainty. The Study notes the EU proposed the safeguard in the Trade in Services Agreement (limited scope). 22

5 Investment protection renders trade exceptions ineffective

The Study briefly discusses “Enforcement, in particular investment protection” (page 47). It notes investment protection poses a risk. Unfortunately, the Study doesn’t extend its unconditional exception criteria to investment rules and it doesn’t present a policy recommendation on investment protection. 23

Investment protection chapters come with their own set of obligations and with supranational investor-to-state dispute settlement (ISDS). Tellingly, investment protection rules can render unconditional trade exceptions ineffective. Investment protection rules add obligations: parties to an agreement may have an unconditional exception from trade rules to protect a public interest, but under the investment rules they have to act in a fair and equitable way (among other obligations). If they don’t, they have to pay damages. 24 This gives supranational investment arbitrators a wide discretion, creating uncertainty. The damages claims and awards could be prohibitively high and compromise the independence of EU authorities.

The European Commission added a “right to regulate” safeguard to investment chapters. Unfortunately, the safeguard is weak. 25 26 Interestingly, in the draft CETA text the commission made a strong exception for one issue it apparently cares about: decisions not to issue, renew or maintain a subsidy. 27 After removing conditions the safeguards in CETA article 8.9 paragraphs 3 and 4 could be a starting point for formulating an unconditional exception to exclude data protection from trade and investment rules. Still, an accusation of abuse, as mentioned in the previous section, seems always possible.

At this point, note two wake up calls. First, the EU commission protected one issue it cares about and left other public interests, including data protection, to the discretion of supranational investment arbitrators. Second, the fact that the EU commission took extreme precautions to protect the one issue it cares about should alert us: every formulation is exploitable. It comes down to: can we trust the system?

Two systemic issues plague any supranational trade and investment adjudication. First, supranational adjudication is always specialised adjudication. Specialist courts and tribunals “tend to become over-enthusiastic about vindicating the purposes for which they were set up”. 28 Note that the supranational level does not have a supreme court to step in. As trade agreements achieve deeper and deeper integration more legal issues come under the jurisdiction of specialised adjudication.

Second, local systems have a legislative feedback loop; parliaments can update laws if they dislike the interpretation by courts. In other words, they can influence the development of law. This is not possible at the supranational level. As we can not expect the EU to withdraw from trade agreements, the addition of adjudication to trade agreements creates a lock in to development of law outside democratic scrutiny – with a high chance on expansive interpretation of trade and investment rights due to the specialised character.

It is possible to game untrustworthy systems. Their existence provokes predatory rent-seeking. Giving private parties access to supranational investment adjudication creates risks which are uncontrollable due to the specialised and supranational character. 29

6 Conclusion

We have ample reasons to abolish and avoid investor-to-state dispute settlement, in whatever form – be it a proposed court. 30 31

The European Parliament and the Study concluded that unconditional exceptions are necessary to exempt EU data protection rules from cross-border data flow commitments. The two safeguards the study recommends do not meet these criteria. Stronger exceptions are possible, but any formulation may turn out to be exploitable. 32 Trade and privacy are indeed difficult bedfellows. It is an open question whether data protection-proof free trade agreements are possible. 33

More generally, as trade agreements have deeper and deeper effects, state-state dispute settlement becomes more and more problematic. We have to fundamentally rethink trade rules and enforcement. 34

Proposed trade agreements, like EU – Canada CETA, would undermine data protection, democracy and the rule of law. If we don’t put our values first, deep integration agreements will compromise our values. The world faces major challenges. We need our values to guide us.

Footnotes:

1 Pages VI, VII (point 8) 34 and 55.

2 Study, Introduction, page 1: “Going beyond the GATS, the CETA, TTIP and TiSA agreements are very comprehensive and cover cross-border trade in services, which inevitably involves the processing and transferring of personal data in connection with the conduct of a service supplier’s business.”

3 The Study uses the words “unconditional exception” (text box page 45) and “unconditional carve-out” (page 57).

4 Article 7.50; note that the EU commission did not take an adequacy decision regarding data transfers to South Korea. The data transfers are based on the trade agreement.

5 20 of the then 27 EU member states committed themselves; William H. Cooper, EU-South Korea Free Trade Agreement and Its Implications for the United States, page 17.

6 The European Commission explains: “all financial firms will gain substantial market access to Korea and will be able to transfer data freely from their branches and affiliates to their headquarters.” How does this work in practice? After ratification Korea removed its ban on the transfer of financial data outside South Korea; it now permits transfer without customer consent. The EU strongly promotes its offensive interests; it expressed concerns that Korea did not go far enough in liberating data transfer.

7 The EU could start state-state arbitration. It is unclear whether that would be successful. The safeguard in EUKOR’s sub-section on financial services has two problems. First, “adequate” in EUKOR does not necessarily have the same meaning as within the EU, as supranational arbitrators do not have to read it in the light of the EU Charter of fundamental rights. Compare CJEU Safe Harbour judgment paragraph 74. Second, in the EU trust is based on the EU legal order including the Charter of fundamental rights and the EU Court of Justice. EUKOR does not have these. A trustworthy enforcement instrument is lacking to ensure that South Korea provides adequate protection.

8 The EU trade agreements with Singapore (draft, article 8.54), Vietnam (draft, page 84) and Ukraine (provisionally applied, not ratified by NL, article 129)

9 Trade agreements use the words “exception” and “carve-out”; there is no clear distinction. Compare CETA articles 28.3 (2) and 13.16. The WTO secretariat uses both words for the same article, see paragraph 28 with footnote 21.

10 Page VIII, point 2 (“exception”); page 42 main text and text box (“exceptions” and “prudential carve-outs”).

11 CETA also has a general safeguard in article 28.3 (2), which is modelled after the GATS article XIV exception.

12 See EU – Korea discussed above with reference to other trade agreements.

13 In an earlier blog I argued that the “adequate safeguards” in article 13.15 do not have to be “essentially equivalent to that guaranteed within the European Union”.

14 Carve-outs and exceptions are formulated for instance like “This Agreement does not prevent a Party from …”, or “Without prejudice to its law governing (…) the processing of personal data, each Party shall provide …”, or “a Party may derogate from Articles …”.

15 Table page VII, point 9; text box page 42; the Study briefly discusses the safeguard on page 42.

16 There has been a debate on an exception in an other Annex (article 2 (a)), which uses the word “avoiding”. The exception also contains “measures for prudential reasons”.

17 USTR, 2014, Section 1377 Review, On Compliance with Telecommunications Trade Agreements, page 5.

18 The condition goes beyond the “not inconsistent” condition in GATS article XIV, as it includes measures taken, not only the invoked laws and regulations. Compare Study, page 38, bottom.

19 Section 3 article 13(2), page 22

20 The Study discusses MFN at page 28. It concludes that “the legal fallout from a GATS inconsistent refusal to grant a Commission adequacy decision would appear rather confined”.

21 Study, page 31, Market access. Admittedly, the Study does not expect a full suspension of data flows (page 32). Nevertheless, the option of full suspension should be available in cases of prolonged mass surveillance (note the statement of the Article 29 Working Party quoted at Study, page 9).

22 Page 42; see Wikileaks, article X.11; Greenpeace, 20 September 2016 leak; and analysis by EDRi.

23 The Study makes a distinction between the existing system and the new approach with an “Investors Court”. While discussing the existing system the Study refers to a Statement of Concern regarding the EU Commission’s 2014 ISDS consultation text, an early CETA text. While discussing the new approach (“One of the first legal assessments of the new approach to investment protection concluded that it can preserve the right to regulate, for example in data protection.”) it refers to a text (September 2014) also on an early CETA text. The commission presented its new approach in 2015 and the new CETA text in 2016. The 2014 study the Study refers to does not discuss the new (2015) approach with an “Investors Court”.

24 The safeguards modelled after GATS article XIV used in proposed EU trade agreements like EU – Canada CETA use “prevent”; the 1994 Understanding we saw above uses “restricts”; if the carve-outs were made unconditional, they would still not be safe in investment cases. Compare Van Harten, page 7.

25 Van Harten (page 4), S2B, FFII. The Study quotes CETA’s right to regulate clause (page 48). Note that “reaffirm their right” does not create a right.

26 More generally, Judges, academics and NGOs were critical about the latest (2015) proposals.

27 CETA, article 8.9 paragraphs 3 and 4. Part of the exception reads: “For greater certainty, a Party’s decision not to … does not constitute a breach of the provisions of this Section.” The next paragraph contains “For greater certainty, nothing in this Section shall be construed as … requiring that Party to compensate the investor therefor.”

28 Justice Heydon quoted at MRLegal blog; see also Brian Kahin: “The Federal Circuit quickly became a champion of its specialty, making patents more powerful, easier to get, harder to attack, and available for a nearly unlimited range of subject matter.”; and Josef Drexl on the Unified Patent Court, quoted at FFII; other examples are ISDS’s “widespread expansive interpretations of nearly every provision found in investment treaties” and WTO, see Public Citizen.

29 Private parties have less restraint than states regarding policy space. See for instance Michael Geist on the U.S. State Department submission in the Eli Lilly ISDS case.

30 State-state dispute settlement using investment protection rules like fair and equitable treatment would be invasive and should be avoided as well.

31 The right approach is to improve weak aspects of domestic legal systems. Domestic legal systems can combine equal access to the law with democratic scrutiny of the development of law. Investors are not obliged to invest in countries with weak legal systems. This may create an incentive for states to improve their legal system. In addition investors can take out political risk insurance. Also note the related “there is no obvious reason why the incorporation in TTIP of a simple norm of non discriminatory legal protection and equal access to domestic courts could not address the problem perfectly adequately”. (Statement of Concern)

32 See the previous section on CETA article 8.9 paragraphs 3 and 4.

33 Margot Kaminski argued trade is not the place for the EU to negotiate privacy. Kaminski mentions the issue of bundling. Bundling also makes it a more consequential decision to invalidate an agreement, which could ultimately be necessary to protect the independence of EU data protection authorities. Alternative approaches which could be explored are leaving data flow commitments out of trade agreements, or not applying supranational dispute settlement to them.

34 See for instance Dani Rodrik on his trilemma and on a democracy-enhancing rather than globalization-enhancing model of global governance.

Kommentera! (by Ante Wessels at 2016-09-22 13:17:04)


Piratpartiet